Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Rozpočtování staveb" - 2. vydání k prodeji v OK Plzeň

Publikace "Rozpočtování staveb" - 2. vydání k prodeji v OK Plzeň

Autor: Luboš Krejčí
Vydavatel, rok vydání: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha, 2017
Formát, počet str.: A5, brož, str. 56

Pomůcka uvádí právní rámec rozpočtování a obsahuje přehled základních pojmů, vztahujících se k problematice rozpočtování. Popisuje třídění a klasifikaci stavebních děl, náklady a ceny ve stavebnictví, stanovení nákladů podle etap projektu, podklady pro rozpočtování a oceňovací podklady, propočet stavby a souhrnný rozpočet výstavby, příklad sestavení položkového rozpočtu, počítačové programy pro rozpočtování, druhy rozpočtů a stručně informuje o Building Information Modelling (BIM).

Kniha je k prodeji za 125 Kč pro odbornou veřejnost, pro autorizované osoby se slevou za 110 Kč.

21. 05. 2018