Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "STANOVENÍ MINIMÁLNÍ NÁVRHOVÉ SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Publikace "STANOVENÍ MINIMÁLNÍ NÁVRHOVÉ SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Autor: Ing. Linda Veselá, Ph.D. (textová část), Ing. Jan Klečka (výpočetní pomůcka)
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., 2018
Formát: A4, vazba V1, počet stran 16, tab. 9, obr. 4

Cena:
110,-- Kč pro odbornou veřejnost
90,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT

Popis:
Stanovení bezpečné návrhové světlé výšky tak, aby po realizaci byly bezpečně splněny požadavky právních předpisů. Navýšení je stanoveno na základě výpočtového postupu mezních geometrických odchylek světlé výšky místností. Technický standard je určen pro projektanty i zhotovitele.

21. 03. 2019