Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "STAVITELSTVÍ DO KAPSY - 2. vydání" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Publikace "STAVITELSTVÍ DO KAPSY - 2. vydání" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Autor: kolektiv autorů
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., Praha 2018
Formát, počet stran: DL 5, brožovaná, 80 stran

Cena:
149,-- Kč pro odbornou veřejnost
109,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT

Popis:
Stavitelství do kapsy je praktická příručka, určená pro potřeby stavbyvedoucích, stavebních dozorů, technických dozorů investora a všech stavebníků menších staveb. Svým malým rozměrem umožňuje být neustále po ruce - "v kapse". Příručka obsahuje výběr z norem ČSN, technických podkladů výrobců materiálů, odborných publikací, statí, odborných přednášek, a je zpracována do přehledných tabulek.

Náplní této příručky jsou především konstrukce a technologická pravidla spojená s HSV, další konstrukce a pravidla budou uvedena v publikaci navazující. Vybrané tabulky slouží k informaci o konstrukčních a technologických pravidlech, normovém značení prostředí pro použití materiálů a konstrukcí, k orientačnímu dimenzování a ke kontrole vybraných konstrukcí. Orientační dimenzování slouží k předběžnému návrhu konstrukcí, avšak nenahrazuje návrh a odpovědnost statika. Navržené konstrukce musí odsouhlasit odpovědný projektant, případně statik - autorizovaná osoba v oboru.

Vybrané materiály slouží k orientačnímu plánování spotřeby, včetně množství na paletách, hmotnosti a potřeby doplňkových složek (malta, výplňový beton apod.). Uvedené rozměry odpovídají rozměrům nejčastěji používaných na stavbách. Výrobky různých výrobců se mohou lišit.

12. 12. 2018