Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Razítko autorizované osoby – seminář

Razítko autorizované osoby – seminář

Hlavní odborné téma – program akce:

  • Úřední razítko s malým státním znakem – Mgr. Stanislav Pšenička, MV ČR - problematika užívání úředního razítka v intencích zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k odchylkám stanovených zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve zdění pozdějších předpisů, a stavovskými předpisy ČKAIT.
  • Použití razítka, e-razítka a vedení deníku autorizované osoby (DAO nebo eDAO) z pohledu Dozorčí rady ČKAIT – prof. Ing. František Hrdlička, CSc. předseda DR ČKAIT a Ing. Petr Bureš, místopředseda DR ČKAIT - seznámení s podstatnými informacemi, předpisy, i interními, i se zkušeností DR/DK z jednotlivých kauz.

Změna programu vyhrazena.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Stanislav Pšenička, MV ČR; prof. Ing. František Hrdlička, CSc., předseda DR ČKAIT

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ: 4. 10. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Akce je ZDARMA pro členy ČKAIT, ČSSI a studenty odborných škol stavebních. Pro nečleny je administrativní poplatek 800 Kč. Pro členy ČKA je poplatek 500 Kč. Všichni zájemci, kteří nejsou členy ČKAIT, zkontaktují organizátora nejpozději 3 dny před akcí.


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 3. 10. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
62
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0400354 Ing. František Podliska