Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Razítko autorizované osoby – webinář

Razítko autorizované osoby – webinář

Hlavní odborné téma – program akce:

  • Úřední razítko s malým státním znakem – Mgr. Stanislav Pšenička, MV ČR - problematika užívání úředního razítka v intencích zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k odchylkám stanovených zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve zdění pozdějších předpisů, a stavovskými předpisy ČKAIT.
  • Použití razítka, e-razítka a vedení deníku autorizované osoby (DAO nebo eDAO) z pohledu Dozorčí rady ČKAIT – prof. Ing. František Hrdlička, CSc. předseda DR ČKAIT a Ing. Petr Bureš, místopředseda DR ČKAIT - seznámení s podstatnými informacemi, předpisy, i interními, i se zkušeností DR/DK z jednotlivých kauz.

Změna programu vyhrazena.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Stanislav Pšenička, MV ČR; prof. Ing. František Hrdlička, CSc., předseda DR ČKAIT

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ: 4. 10. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do půlnoci následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.

Akce je ZDARMA pro členy ČKAIT, ČSSI a studenty odborných škol stavebních. Pro nečleny je administrativní poplatek 800 Kč. Pro členy ČKA je poplatek 500 Kč. Všichni zájemci, kteří nejsou členy ČKAIT, zkontaktují organizátora nejpozději 3 dny před akcí.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 3. 10. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1005678 Stanislav Sedlák
2 1301777 Ing. Pavel Zapletal
3 0014013 Ing. Stanislav Melichar
4 0013395 Ing. Kateřina Mošničková Fürbacherová
5 0014749 Martin Vanický
6 0013422 Ing. Lukáš Písek
7 0301304 Petr Malý
8 0014748 Michal Duda
9 0014750 Ing. Jan Tůma
10 1007356 Ing. Pavel Peřina
11 1007247 Ing. Jan Šimon
12 0602950 Milan Suchochleb
13 0015124 Ing. Jakub Bačík
14 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
15 1201819 Ing. Miroslav Ziegler
16 0015187 Ing. Martin Zeman
17 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
18 0102379 Radek Veselý
19 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
20 1302369 Jindřich Otépka
21 1101788 Ing. Kamil Grigar
22 1104440 Ing. Jiří Jaroš
23 0008578 Ing. Jiří Mantlík
24 1400424 Ing. Petr Bláha
25 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
26 0102707 Ing. Josef Kuba
27 0015113 Ing. Christián Kajaba
28 0013715 Ing. arch. Filip Müller
29 0602488 Ing. Pavla Černá
30 0301582 Milan Köstler
31 0013257 Ing. Petr Müller
32 0402482 Ing. Tereza Vostrovská
33 1201219 Ing. Radovan Hošek
34 1102430 Ing. Erika Pohorelli
35 0009839 Ing. Peter Bado
36 0402672 Ing. Šárka Čapková
37 1103097 Ing. Petr Ščotka
38 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
39 1006622 Luděk Zabloudil
40 1201810 Ing. Petr Nevřela
41 0011136 Ing. Radek Veselý
42 0010933 Ing. Ivana Fialová
43 0014360 Ing. Oksana Kvachan
44 1006096 Ing. Pavel Čupera
45 0602871 Ing. Pavol Tomko
46 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
47 1104352 Ing. David Niklasch
48 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
49 1103191 Ing. Jan Kajan
50 1104561 Ing. Tomáš Hamrus
51 0014298 Ing. et Ing. arch. Zuzana Čabalová
52 1104330 Miloš Mohač
53 1007294 Ing. Martin Galeta
54 0012871 Ing. Michal Němec
55 3000231 Ing. Tomáš Špitko
56 0014577 Ing. Jitka Hynková
57 0011477 Ing. Filip Pavelka
58 1103080 Ing. Jan Peterek
59 1104179 Ing. Jaromír Švec
60 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
61 0102554 Ing. Michal Haman
62 0009363 Ing. Petra Machová
63 1006579 Ing. Petr Vedra
64 0014823 Ing. Milan Vaňas
65 0602918 Ing. Jan Kosek
66 1202406 Ing. et Ing. Jan Štefaňák Ph.D.
67 0012764 Ing. Přemysl Havlík
68 0014946 Ing. Jan Suchánek
69 0012219 Ing. Jan Tvardík
70 0015282 Ing. Jiří Čáslava
71 1104389 Ing. Roman Petrskovský
72 1400595 Ing. Vladimír Smrčka
73 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
74 1102625 Ing. Jana Grygerová Hellebrandová
75 0102681 Bc. Roman Kubo
76 1004181 Ing. Blanka Sopoušková
77 1001259 SIng. Jaromír Bartoněk
78 1004717 Ing. Jan Hlavatý
79 0013997 Ing. Petr Svoboda
80 1302348 Ing. Marek Lukács
81 1007564 Ing. Lucie Lesáková
82 0701499 Ing. Jana Vogelová
83 0701052 Ing. Helena Padyšáková
84 0014926 Ing. Martin Ujházi
85 0102356 Ing. Dana Brožová
86 1400691 Ing. Mirek Fučík
87 0012475 Ing. Martin Krýcha
88 1006349 Ing. Michal Suchna
89 1202457 Ing. Kristýna Langerová
90 0012059 Ing. Vít Dolejší
91 1005368 Ing. Pavel Galata
92 0501500 Ing. Marek Kahuda
93 0602872 Ing. Jiří Kaplan
94 0102704 Ing. Jan Kužel
95 1006152 Ing. Martin Veselý MSc.
96 0012804 Ing. Lenka Cihelková
97 0501332 David Senohrábek DiS.
98 1104254 Ing. Daniela Navrátilová
99 0202483 Vojtěch Novotný
100 1103159 Ing. Jaroslav Chalupa
101 1005530 Ing. Tomáš Petr
102 0000641 Ing. Jana Hejnalová
103 1201181 Ing. Miloš Hobler
104 1104031 Ivo Bůžek
105 0014389 Martin Chmára
106 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
107 1007109 Ing. Aleš Kupča
108 1007047 Ing. Mgr. Helena Flodrová
109 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
110 0000602 Ing. Taťjana Dvořáková
111 0014832 Jiří Nechuta
112 0010192 Ing. Zdeněk Hradecký
113 0012613 Ing. Monika Svobodová
114 1400798 Ing. Václav Lorenc
115 0013393 Ing. Martin Vaněk Ph.D.
116 0102051 Miroslav Běle
117 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
118 0007587 Ing. Milena Procházková
119 0012572 Jan Fassmann
120 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
121 0002918 Ing. Emanuel Kostar
122 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
123 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
124 0202449 Ing. Zdeňka Raiserová DiS.
125 0013651 Ing. Tomáš Homola
126 0011908 Ing. Štěpán Mazánek
127 1102332 Ing. Marek Lukáš
128 0102237 Mgr. Pavel Pupík
129 0100937 Jiří Borovka
130 1005289 Ing. Martin Kašpar
131 0602861 Ing. Jiří Bubník
132 1005172 Ing. Zdeněk Des
133 0005276 Tomáš Boukal
134 0102712 Petr Korbaj
135 1104117 Jaroslav Haltof
136 0012991 Ing. Michal Čížek
137 1006399 Ing. Miroslav Haluza Ph.D.
138 0014840 Petr Havlík
139 1007043 Ing. Ondřej Hubáček
140 1100089 Ing. Jaroslav Richtár
141 0701401 Ing. Martin Šindelář
142 1301467 Ing. Ludmila Rosíková
143 1003466 Ing. Miroslav Kolář
144 0701318 Ing. Miroslav Mergl
145 1102811 Ing. Lumír Peterek
146 1001967 Ing. Jitka Nerudová
147 1007527 Stanislav Brhel
148 0014187 Karel Svozil
149 1400748 Ing. Barbora Čapková
150 0402564 Bc. Roman Matějíček
151 1005899 Ing. Petr Kosík
152 1302514 Ing. Jan Charvát
153 0009945 Petr Feist
154 1104263 Ing. Martin Venclík
155 0011092 Ing. Viktor Remiš
156 0009722 Ing. Róbert Doboš
157 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
158 1102889 Jana Greplová
159 3000191 Mgr. Dušan Čižmár
160 3000031 Ing. Mikuláš Jurkovič
161 1001562 Ing. Luděk Pelikán
162 1201150 Ing. Milan Marcinov
163 0401469 Ing. Zdislav Mazur
164 1400728 Karel Svoboda
165 0014896 Vladislav Šplíchal
166 1400587 Petr Jaroš DiS.
167 0008882 Ing. Kateřina Kvapilová
168 3000340 Ing. Ľuboš Kelčík
169 1302132 Ing. Antonín Uhlíř Ph.D.
170 0010611 Ing. Petr Poupa
171 1302425 Ing. Jan Rosík
172 0500926 Ing. Michal Vodňanský
173 1007128 Ing. et Ing. Jakub Dohnal
174 1301839 Martin Polách
175 0202171 Ing. Marcela Procházková
176 1007539 Ing. Jindřich Galata
177 1301965 Ing. Jaroslav Ježek
178 1005818 Ing. Jiří Hamerník
179 1006943 Ing. Jakub Šverák
180 1007020 Filip Vaníček
181 1003620 Ing. Miluše Hrazdílková
182 1102643 Vratislav Bajgar
183 1003708 Ing. Petr Přidal
184 0401370 Ing. Stanislav Jaroš
185 1300878 Ing. Jana Motyčková
186 3000034 Ing. Oto Sova
187 0200016 Ing. Josef Mottl
188 0014040 Ing. Jan Macourek
189 1201543 Petr Zdráhal
190 1301485 Ing. Martin Jiříček
191 1103972 Ing. František Hasala
192 0301379 Bc. Michal Pašava
193 0300772 Petr Pařízek
194 1100739 Ing. Petr Veselovský
195 1400723 Patrik Augustin
196 1101828 Ing. Petr Vaněk
197 1004082 Ing. Ladislav Pilař
198 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
199 0102667 Ing. Jan Kohout
200 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
201 1202125 Ing. Tomáš Olša
202 0013286 Michal Kubička
203 0015077 Ing. Tomáš Pokorný
204 1004201 Ing. Jan Matějíček
205 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
206 0600420 Ing. Milan Kulich
207 1102814 Ing. Tomáš Krenželok Ph.D.
208 1400615 Ing. Roman Pitka
209 0602884 Ing. Tomáš Höchsmann
210 1202380 Ing. Jiří Petýrek
211 0301019 Ing. Martin Šafařík
212 1006948 Josef Mikuška
213 0009541 Ing. Karel Kozel
214 0012992 Ondřej Hyhlík
215 1005537 Ing. Jaromír Hájek
216 1200715 Ing. Miroslav Karel
217 0102557 Ing. Jan Mikl
218 0201577 Ing. Josef Rojt
219 0202476 Gabriela Boušová
220 0006224 Jan Žižka
221 3000067 Ing. Róbert Mitro
222 0014007 Ing. Jan Sazima
223 0701582 Ing. Pavel Kurka
224 0013684 Ing. Martin Chromjak
225 0101889 Ing. Václav Martan
226 1100781 Ing. Jan Krőmer
227 1200476 Ing. Jaromír Hošák
228 0401726 Jiří Bauer
229 1005252 Bc. Marek Gerec
230 0602469 Ing. Václav Podlipný
231 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
232 0701567 Ing. Vladimír Dulík
233 0500904 Ing. Pavel Setunský
234 0013360 Ing. Pavel Šimůnek
235 0400787 Jaromír Cígler
236 1005025 Ing. Karel Kovář
237 1400269 Ing. Petr Nekovář
238 0600243 Ing. Marek Holman
239 1300973 Ing. František Švadleňák
240 0013806 Ing. Lukáš Rácz
241 0006798 Ing. Robert Horák
242 1006566 Ing. Jindřiška Kočařová Ph.D.
243 1006259 Ing. Ondřej Krejza
244 1301616 Ing. Martin Machulka
245 0102611 Ing. Miroslav Němec
246 0602563 Ing. Jan Sekanina
247 1005403 Milan Fous
248 1102848 Miroslava Ivicová Vaculíková
249 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
250 0602395 Ing. Martina Konášová
251 0200329 Jaroslav Janda
252 1103449 Ing. Robert Kotásek
253 0014886 Ing. Štěpán Zrostlík Ph.D.
254 1004304 Ing. Zdeněk Prokeš
255 0601694 Daniel Kadavý
256 1003452 Ing. Miloslav Schneider
257 0014101 Ing. Lenka Vindušková
258 1004576 Ing. Karel Škára
259 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
260 1004122 Mgr. Tomáš Burian
261 1102617 Kateřina Ormandy
262 1007184 Jan Adámek
263 1302330 Petr Chovanec
264 1003618 Ing. Ivan Kučera
265 0003059 Jiří Prokop
266 0600352 Ing. Jaroslav Fejfar
267 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
268 1005107 Ing. Roman Čadeni
269 0010854 Ing. Jan Uher
270 1104226 Ing. Martin Galvánek
271 0007711 Ing. Pavel Doležil
272 1104494 Markéta Přívratská
273 1102057 Ing. Roman Vitásek
274 0012143 Ing. Roman Kliment
275 1300564 Ing. Jaroslav Stuchlík
276 1201412 Marek Čecháček
277 0007900 Miroslava Vutkanová
278 0600004 Ing. Milan Havlišta
279 0011456 Ing. Michal Herda
280 0012729 Ing. Jan Strnad
281 0402325 Jan Kupec
282 0201954 Marek Nesnídal
283 0010556 Ing. Radek Paier
284 1200914 Ing. Petr Pilař
285 0007108 Ing. Helena Okénková
286 1103028 Ing. Jan Buchta
287 0401625 Ing. Jan Lenner
288 1007520 Ing. Jaroslav Tesař
289 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
290 1006623 Ing. Jiří Křivka
291 1201625 Ing. Petr Mojzík
292 1103884 Ing. Vít Rogelböck
293 1005268 Ing. Jaroslav Vévoda
294 1200533 Ing. Pavel Grňa
295 0102741 Jakub Řežábek DiS.
296 0010401 Igor Stařecký
297 1006424 Ing. Jiří Kopecký
298 1007119 Ing. Zdeněk Španěl
299 0402570 Ing. Libor Sommerschuh
300 1002745 Ing. Ivo Pavlíček
301 0007883 Ing. Eva Zuberová
302 0007221 Ing. Jiří Myslivec
303 0014592 Ing. Tomáš Hanikýř
304 0102684 Ing. Pavel Zdeněk
305 1006733 Ing. Radim Doležal
306 1302215 Ing. Jan Jirkovský
307 0701726 Ing. Jaroslav Štípek
308 0202069 Ing. Michal Hosnedl
309 0202068 Ing. Josef Hosnedl
310 0014761 Jan Hodný
311 0009182 Ing. Libor Zedník
312 1007457 Ing. Petr Špičák Ph.D.
313 0602414 Libor Klubal DiS.
314 0600516 Ing. Jan Maurer
315 1003316 Ing. Zuzana Bandochová
316 0008009 Ing. Petr Vávra
317 1004579 Ing. Petr Binka
318 0013390 Ing. Ondřej Machek
319 1201795 Ing. Pavel Malenda
320 1400568 Ing. Radek Švengr
321 1103739 Ing. Milan Sauer
322 0013655 Michal Slabý
323 1104086 Ing. Radovan Čepec
324 1103532 Tomáš Jurošek
325 0010598 Josef Vencl
326 0014995 Ing. Roman Weiser
327 0003291 Ing. Vladimír Procházka
328 1100094 Ing. Ivo Čech
329 0009896 Ing. Hamza Abuzarad
330 0102231 Libor Hejpetr
331 0101151 Milan Baloun
332 1005982 Josef Hladík
333 0701347 Ing. Ladislav Bis
334 1201828 Pavel Háněl
335 0201927 Jiří Tuček
336 0012655 Ing. Petr Dvořák
337 1104060 Ing. Aleš Kytnar
338 0701607 Ing. Jiří Herynek
339 1400040 Ing. Jaroslav Štandl
340 0301461 Ing. Radoslav Zach
341 0102309 Ing. Věra Slunečková
342 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
343 1006310 Bc. Martin Olbrecht
344 0007660 Ing. Vít Lerl
345 1006897 Bc. Josef Bayer
346 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
347 0301027 Ing. Pavel Žemlička
348 1302340 Ing. Milan Martinka
349 0014576 Ing. Hana Buchnarová
350 0001077 Ing. Roman Polz
351 0015268 Ing. Bára Rothová
352 0601823 Ing. Petr Molnár
353 0004017 Ing. Božena Rusová
354 0500491 Günter Hanisch
355 1202134 Ing. Jaroslav Málek
356 0012006 Ing. Radomil Noll
357 1006089 Ing. Josef Bíško
358 1006095 Ing. Milan Mitrič
359 0012334 Ing. Nikola Domažlická
360 0202244 Ing. Václav Mašek
361 0014282 David Novotný
362 0014028 Ing. Michal Bruzl
363 0700935 Ing. Ladislav Němec
364 1103343 Ing. Petr Maralík
365 1103999 Ing. Libor Goj
366 0100368 Ing. Vladimír Soukup
367 1202351 Ing. Ondřej Kuchtík
368 0602825 Ing. Veronika Šebová
369 1400794 Ing. Iva Vechetová
370 1006674 Ing. Daniel Stráský
371 1004424 Ing. Milan Pokorný
372 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
373 1103758 Ing. Jan Hojgr
374 1003922 Ing. Marek Dostál
375 0015155 Ing. arch. Alena Frantová
376 1006260 Ing. Peter Kleiman
377 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
378 0402456 Stanislav Hyksa
379 1007308 Ing. Lubomír Řezníček
380 1100611 Ing. Stanislav Rec
381 0012865 Bc. Marcel Návojský
382 1400407 Ing. Libor Novák
383 0012573 Jiří Čižinský
384 0701396 Ing. Martin Hrdina
385 0012869 Martina Otradovcová
386 1004520 Ing. Zdeněk Horníček
387 0601330 Jiří Jozífek
388 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
389 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
390 0015101 Ing. Ľubomír Orosi
391 1300616 Ing. Marie Vrlová
392 0701668 Ing. Lukáš Kovář
393 0201883 Ing. Kateřina Boříková
394 1005659 Ing. Radomír Hošek
395 1202330 Ing. Pavlína Buláková
396 0400749 Ing. Petr Hanek
397 1005942 Ing. Roman Jirásek
398 1302066 František Hruboň
399 1302152 Ing. Přemysl Gajdošík
400 1007497 Ing. Tomáš Novák
401 1003831 Ing. Jaromír Špaček
402 1201881 Ing. Pavel Zehnálek
403 0202255 Jaromír Jaren DiS.
404 0400044 Ladislav Knap
405 1103262 Ing. Tomáš Czapka
406 0013826 Ing. Zdeněk Sinkule
407 1101954 Ing. Ernest Jezowicz
408 1104523 Ing. Tomáš Třuslo
409 0402420 Jaroslav Tesařík
410 0014632 Ing. Josef Kopelent
411 1001874 Ing. Ladislav Matulík
412 0007645 Ing. Miloš Král
413 0010827 Ing. Tomáš Buchar
414 1103990 Ing. Daniela Rokosová
415 0100537 Ing. Vladimír Konrád
416 1102226 Ing. Lenka Ščupáková
417 1004279 Ing. Martin Vacek
418 1201746 Ing. Martin Černý
419 0007455 Ing. Martin Vinš
420 0009449 Ing. Jan Štěpán
421 0008443 Ing. Luděk Vondrášek
422 1006532 Ing. Martin Dostál
423 1103371 Ing. Aleš Pulkrábek
424 1102476 Ing. Tomáš Ščupák
425 1007494 Ing. Pavel Blažek
426 1007056 Ing. Lucie Talašová
427 0202489 Ing. arch. Jan Bauer
428 0001091 Ing. Ladislav Štefan
429 0015183 Ing. Žaneta Culková
430 1007001 Ing. Ivo Rohrbacher
431 0400302 Soňa Dlouhá
432 0102542 Hana Fraňková
433 0501077 Ing. Jan Šimůnek
434 1400732 Ing. Miroslav Bém
435 0004966 Ing. Radovan Barsa
436 0013336 Ing. Richard Lupoměský
437 0015299 Ing. Kateřina Tomanová
438 0014231 Ivan Louthan
439 0009916 Ing. Pavel Sněhota
440 1202450 Ing. Michal Zubík
441 0013145 Ing. Petr Kubišta
442 1103814 Ing. Magda Kopecká
443 0701591 Ing. Petr Kunc
444 1006845 Ing. Miloslav Tauš Ph.D.
445 0202051 Marek Forejt
446 1007525 Ing. Jakub Teplý
447 0602702 Ing. Pavel Vokřál
448 0202084 Ing. Aleš Novotný
449 1005035 Ing. Jaroslav Vlach
450 1000392 Ing. Miloš Černý
451 1003214 Ing. František Mareček
452 0300699 Ing. Milan Štefanov
453 0008705 Ing. Vladimír Buchalcev