Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekonstrukce historické budovy Masarykova nádraží v Praze - webinář

Rekonstrukce historické budovy Masarykova nádraží v Praze - webinář

Přednášející:  Ing. Čeněk Kadlec

Anotace: Cílem semináře je seznámit posluchače s průběhem rekonstrukce historické budovy Masarykova nádraží v Praze, která je nejstarší budovou pražského nádraží otevřenou v roce 1845, tedy v roce, kdy přijel do Prahy první vlak po tehdy nově vybudované Ferdinandově severní dráze z Olomouce. Součástí semináře je prezentace fotodokumentace pořízené během realizace a po dokončení stavby technickým dozorem stavebníka.  

Program:

  1. Úvod, historie Masarykova nádraží
  2. Rekonstrukce budovy B Masarykova nádraží

Fotodokumentace z průběhu rekonstrukce budovy B

Během semináře vystoupí náměstek generálního ředitele Českých drah a.s. pan Mgr. Michal Kraus, MSc., místopředseda představenstva k záměrům rozvoje Masarykova nádraží v Praze.

Místo konání: online

Datum konání: 22.5.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 22052023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA  administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0011066 Ing. Petr Vlasák
2 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
3 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
4 0014065 Ing. Marek Tomeček
5 1301944 Miroslav Večerka
6 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
7 0012876 Ing. Michal Fott
8 0000892 Ing. Stanislav Toman
9 1302066 František Hruboň
10 0014950 Ing. Lukáš Michek
11 1103150 Ing. Aleš Palička
12 0000836 Pavel Jenčík
13 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
14 0011858 Tomáš Kotrba
15 0602920 Ing. Marek Lokvenc
16 0009541 Ing. Karel Kozel
17 0012993 Ing. Robert Mikšík
18 0010598 Josef Vencl
19 0014096 Ing. Tomáš Zlámal
20 0014270 Ing. Kateřina Mikšíková Ph.D.
21 0013911 Ing. Michal Soukup
22 0101168 Martin Kolouch
23 0401567 Ing. Alena Benešová
24 0010574 Ing. Jiří Jelínek
25 0014289 Ing. Jan Hercík
26 1104439 Ing. Lenka Štenclová
27 0011334 Ing. Milan Krecht
28 1103910 Ing. Jiří Mašek
29 0007809 Ing. Jolana Váňová
30 0002091 Ing. Václav Stáhala
31 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
32 0010401 Igor Stařecký
33 0012432 Ing. arch. Tamara Pokorná
34 1103537 Ing. Pavla Holečková
35 0102402 Jan Pošvic
36 0401370 Ing. Stanislav Jaroš
37 0013324 Ing. Jozef Harčarík
38 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
39 0602720 Ing. Jan Hejcman
40 1104031 Ivo Bůžek
41 1004949 Ing. Bohumír Vašek
42 0008569 Ing. Martin Butor
43 0015125 Ing. Jan Lukášek Ph.D.
44 0012532 Ing. Radek Hrma
45 0011285 Ing. Jan Čadílek
46 1101695 Ing. Lenka Březinová
47 0012883 Ing. Tereza Rysová
48 0009826 Ing. Petra Trajerová
49 0013260 Ing. Petr Zemina
50 1201653 Ing. Jaroslav Svoboda
51 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
52 0701122 Ing. Šárka Stačinová
53 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
54 0010130 Ing. Jitka Brzoňová
55 0013969 Ing. Petr Janeček
56 0013390 Ing. Ondřej Machek
57 1003818 Ing. Jiří Kolínský
58 0009562 Ing. František Bartoš
59 0202332 Ing. Jiří Soukup
60 1006551 Ing. Petr Málek
61 0601652 Ing. Monika Kopecká
62 1103766 Ing. Pavel Krupa
63 0012652 Ing. Pavel Rek
64 1002453 Ing. Eva Hebedová
65 0013188 Lukáš Jarath
66 1007112 Ing. Ondřej Vlach
67 0700503 Ing. Jaroslav Doležal
68 1101121 Ing. Richard Žák
69 0102524 Ing. Tomáš Marchal
70 1003541 Ing. Barbora Kopecká
71 0014087 Ing. Tomáš Janata
72 1006371 Ing. Pavel Buřič
73 0014412 Ing. Michal Bolek Ph.D.
74 0011835 Bc. Pavel Buřil
75 0009422 Ing. Ludmila Pánková
76 0013063 Ing. Stanislav Kozák
77 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
78 0014423 Ing. Tibor Jéger
79 1004579 Ing. Petr Binka
80 1006022 Ing. Peter Trnka
81 0003260 Jiří Vozáb
82 1006240 Ing. František Pokorný
83 1104100 Ing. Jiří Němec
84 0003747 Ing. Antonín Fara
85 0014317 Ing. Tomáš Holenda
86 1005426 Ing. Vít Říhošek
87 1006946 Ing. Tomáš Komenda
88 1006950 Pavel Mynařík
89 0013435 Ing. Martina Kučerová
90 0001098 Ing. Eva Rosová
91 0013731 Ing. Josef Brabec
92 0014101 Ing. Lenka Vindušková
93 0008772 Ing. Jan Šilhavý
94 1301982 Ing. Stanislav Martinec Ph.D.
95 0014929 Ing. Marcel Poštek
96 0014964 Mgr. Aleksandr Makarov MBA
97 0301044 Ing. Monika Šimečková
98 0006941 Ing. Jaroslav Čech
99 0007864 Ing. Karel Vácha
100 1201481 Ing. František Klapka
101 1004089 Ing. Otakar Mikulka
102 0014003 Ing. Jakub Kadlec
103 0012217 Ing. Miloslav Naděje
104 0300801 Ing. Pavel Korima
105 1102989 Ing. Miroslav Knápek
106 0010933 Ing. Ivana Fialová
107 0012553 Ing. Stanislav Kolář
108 0300692 Alena Lehečková
109 0015040 Ing. Monika Melichárková
110 0102356 Ing. Dana Brožová
111 0013746 Ing. Rostislav Kulička
112 0013935 Ing. Josef Zikeš
113 0007758 Ing. Miloš Karpíšek
114 0009044 Ing. Jan Skála
115 0015149 Ing. Roman Havlůj
116 0014023 Michal Hrnčíř
117 0014005 Ing. Renata Kristianová
118 0011087 Ing. Michal Satori
119 1102124 Zbyněk Šmeidler
120 0500491 Günter Hanisch
121 3000285 Ing. Peter Poláček
122 0001485 Ing. Zuzana Martinková
123 0014904 Ing. Jakub Jirků
124 1006359 Ing. Pavel Uher
125 0014010 Ing. Pavel Kroc
126 0004719 Ing. Miroslav Dobeš
127 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
128 0013134 Ing. arch. Lenka David
129 3000277 Ing. Pavol Gálik
130 1007294 Ing. Martin Galeta
131 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
132 0014880 Ing. Ondřej Bobek
133 0014981 Ing. Charlotte Nedvědová
134 1202273 Ing. Pavel Hořava
135 0501466 Ing. Jiří Kočí
136 0013257 Ing. Petr Müller
137 0011086 Ing. Ladislav Jirků
138 1301069 Jiří Vrbík
139 0102438 Ing. Zuzana Hejlová
140 1001874 Ing. Ladislav Matulík
141 1003185 Ing. Marcela Hobzová
142 0301604 Sylva Kubová
143 0014765 Ing. Martin Škopek
144 0010924 Karel Švejda