Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Renesance tramvajové dopravy ve městě Kiel (Německo) – seminář

Renesance tramvajové dopravy ve městě Kiel (Německo) – seminář

Návrat tramvajové dopravy do města Kiel (Německo) jako klíčový dopravní systém - studie.

Hlavní odborné téma – program akce:

Po sto letech existence tramvajové dopravy ukončilo město Kiel v roce 1985 její provoz. Po 30 letech od ukončení je vzhledem k hraniční přetíženosti dopravní sítě na stole otázka nového klíčového dopravního systému ve městě. Provedená studie měla za úkol definovat systém (tramvaje nebo vysokokapacitní trolejbusový systém - BRT) a jeho trasování. V říjnu 2022 dalo město projektu zelenou a tramvaje se jako vítězný dopravní systém vrátí do města po roce 2032.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Michal Šmalo, PhD. (přednáška proběhne ve slovenském jazyce)

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
27. 2. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 24. 2. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
64
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0009839 Ing. Peter Bado
2 0009019 Ing. Pavol Ondovčák
3 0014051 Ing. Dávid Betínsky
4 0014050 Ing. Maroš Súkeník
5 0010964 Ing. Vladimír Suchý
6 1104132 Ing. Marek Gajdoš