Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Renesance tramvajové dopravy ve městě Kiel (Německo) – webinář

Renesance tramvajové dopravy ve městě Kiel (Německo) – webinář

Návrat tramvajové dopravy do města Kiel (Německo) jako klíčový dopravní systém - studie.

Hlavní odborné téma – program akce:

Po sto letech existence tramvajové dopravy ukončilo město Kiel v roce 1985 její provoz. Po 30 letech od ukončení je vzhledem k hraniční přetíženosti dopravní sítě na stole otázka nového klíčového dopravního systému ve městě. Provedená studie měla za úkol definovat systém (tramvaje nebo vysokokapacitní trolejbusový systém - BRT) a jeho trasování. V říjnu 2022 dalo město projektu zelenou a tramvaje se jako vítězný dopravní systém vrátí do města po roce 2032.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Michal Šmalo, PhD. (přednáška proběhne ve slovenském jazyce)

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
27. 2. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 24. 2. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 3000277 Ing. Pavol Gálik
2 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
3 0014388 Ing. Ondřej Mareš
4 0009541 Ing. Karel Kozel
5 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
6 1103878 Ing. Radim Kniezek
7 1003423 Ing. Petr Kapoun
8 0014400 Bc. Pavel Čejka
9 1103134 Ing. Libor Habrnál
10 0013324 Ing. Jozef Harčarík
11 1101379 Ing. Martin Krejčí
12 0010933 Ing. Ivana Fialová
13 1006359 Ing. Pavel Uher
14 1103043 Ing. Stanislav Smiga
15 1202232 Ing. Martin Šafář
16 0012652 Ing. Pavel Rek
17 0014313 Ing. arch. Nikolay Brankov
18 1202279 Ing. Miroslav Veselý
19 1002391 Ing. Miloš Petrnek
20 0001788 Ing. Martin Jelínek CSc.
21 1103443 Ing. Jiří Zavadil Ph.D.
22 0602284 Ing. Jiří Eliášek
23 0102364 Martin Tůma DiS.