Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rozvoj tramvajové sítě Berlína - kvalitní veř. dopr. pro obvod Neukölln – sem.

Rozvoj tramvajové sítě Berlína - kvalitní veř. dopr. pro obvod Neukölln – sem.

Popis rozhodovacího procesu výběru dopravního systému a trasovaní s cílem realizovat kvalitní, ekologické a dostupnější napojení berlínských čtvrtí na veřejnou dopravu.

Hlavní odborné téma – program akce:

Berlínské čtvrtě Johannisthal, Rudow a Gropiusstadt jsou v současnosti obsluhované hlavně autobusy a linkou metra U7. Přednáška je zaměřená na rozhodovací proces výběru dopravního systému a trasovaní s cílem realizovat kvalitní, ekologické a dostupnější napojení předmětných čtvrtí na veřejnou dopravu. V druhé časti přednášky je důraz věnovaný na trasování nových tramvajových tratí a rozdělení uličního prostoru s důrazem na kvalitní veřejný prostor s vysokým podílem ploch pro cyklo dopravu a komfortní pohyb chodců.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Michal Šmalo, PhD. (přednáška proběhne ve slovenském jazyce)

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
15. 5. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 12. 5. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
64
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0009019 Ing. Pavol Ondovčák
2 0013257 Ing. Petr Müller
3 0009839 Ing. Peter Bado
4 0014051 Ing. Dávid Betínsky
5 0014050 Ing. Maroš Súkeník
6 0008928 Ing. Liběna Knapová
7 0005446 Ladislav Novotný