Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rozvoj tramvajové sítě Berlína - kvalitní veř. dopr. pro obvod Neukölln – web.

Rozvoj tramvajové sítě Berlína - kvalitní veř. dopr. pro obvod Neukölln – web.

Popis rozhodovacího procesu výběru dopravního systému a trasovaní s cílem realizovat kvalitní, ekologické a dostupnější napojení berlínských čtvrtí na veřejnou dopravu.

Hlavní odborné téma – program akce:

Berlínské čtvrtě Johannisthal, Rudow a Gropiusstadt jsou v současnosti obsluhované hlavně autobusy a linkou metra U7. Přednáška je zaměřená na rozhodovací proces výběru dopravního systému a trasovaní s cílem realizovat kvalitní, ekologické a dostupnější napojení předmětných čtvrtí na veřejnou dopravu. V druhé časti přednášky je důraz věnovaný na trasování nových tramvajových tratí a rozdělení uličního prostoru s důrazem na kvalitní veřejný prostor s vysokým podílem ploch pro cyklo dopravu a komfortní pohyb chodců.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Michal Šmalo, PhD. (přednáška proběhne ve slovenském jazyce)

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
15. 5. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 12. 5. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014388 Ing. Ondřej Mareš
2 0010933 Ing. Ivana Fialová
3 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
4 0013197 Ing. Jana Křivánková
5 0602284 Ing. Jiří Eliášek
6 1003423 Ing. Petr Kapoun
7 0013257 Ing. Petr Müller
8 1101695 Ing. Lenka Březinová
9 0009541 Ing. Karel Kozel
10 0010098 Ing. Kamil Orálek
11 0012939 Ing. Václav Novotný Ph.D.
12 0000836 Pavel Jenčík
13 0010885 Ing. Tomáš Kapal
14 0014663 Tomáš Kupka DiS.
15 0014651 Martin Tkáč
16 3000371 Ing. Igor Masaryk
17 1005924 Ing. Petr Neradilek
18 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
19 0701607 Ing. Jiří Herynek
20 1102593 Ing. Martin Chovanec
21 1102145 Ing. Karel Navrátil
22 0014412 Ing. Michal Bolek Ph.D.
23 0010401 Igor Stařecký
24 3000378 Ing. Peter Buček PhD.
25 0402544 Ing. Tereza Matoušková
26 0014423 Ing. Tibor Jéger
27 0202432 Jaroslav Kasl
28 0602651 Ing. Jana Bulenová
29 1103134 Ing. Libor Habrnál
30 0014389 Martin Chmára
31 0014964 Mgr. Aleksandr Makarov MBA
32 0300801 Ing. Pavel Korima
33 1004089 Ing. Otakar Mikulka
34 0012652 Ing. Pavel Rek
35 1102887 Ing. David Hýža
36 1102814 Ing. Tomáš Krenželok Ph.D.
37 0014943 Ing. Filip Jakl
38 3000191 Mgr. Dušan Čižmár
39 0011092 Ing. Viktor Remiš
40 0101168 Martin Kolouch
41 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
42 0501252 Ing. Filip Kučera
43 1006876 Ing. Martin Major
44 1103043 Ing. Stanislav Smiga
45 0102020 Petr Studihrad DiS.
46 0015215 Ing. Pavel Soukup
47 0401331 Ing. Ivan Cimbolinec
48 1007294 Ing. Martin Galeta