Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2020 bude volební

Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2020 bude volební

Dne 12. září 2020 se v hotelu Pyramida v Praze 6 (Bělohorská 24) uskuteční Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), na kterém se každoročně bilancuje práce Komory za předchozí rok. Původně se mělo konat v březnu 2020, ale vzhledem k probíhající epidemii COVID-19 bylo přeloženo na září 2020.

Na Shromáždění delegátů byli mimo jiné pozváni tito zástupci státní správy: ministryně pro místní rozvoj, náměstek ministra kultury, ředitel odboru stavebnictví MPO, předseda Senátu, primátor hl. m. Prahy, rektor ČVUT v Praze, rektor VUT v Brně, rektor VŠB-TU Ostrava, prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu VŠB-TU Ostrava, děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze, děkan Fakulty stavební VUT v Brně.

V první části programu bude Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, informovat mj. o účasti Komory na rekodifikaci stavebního práva, o připravované digitalizaci ve stavebnictví, o vysokorychlostních tratích, spolupráci s orgány veřejné správy a univerzitami v Praze, Brně i Ostravě, o spolupráci se zahraničními inženýrskými komorami.

Zprávu o hospodaření v roce 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 delegátům přednese Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT

Po vystoupení hostů na Shromáždění delegátů bude připraven pro delegáty nejdůležitější bod jednání, kterým jsou volby do nejvyšších orgánů ČKAIT:

  • Představenstvo ČKAIT;
  • Dozorčí rada ČKAIT;
  • Stavovský soud ČKAIT.

Nově zvolené představenstvo ČKAIT ze svého středu vybere nového předsedu ČKAIT, který bude řídit profesní organizaci po dobu tří let (2020–2023).

Ceny Inženýrské komory za rok 2020 byly vyhlášeny formou tiskové zprávy ČKAIT 26. května 2020. Ve druhé části jednání Shromáždění delegátů ČKAIT budou fyzicky předány Ceny Inženýrské komory za rok 2019. Ocenění získali: Ing. Olgerd Pukl, SMP CZ, a.s., za VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu; Ing. Ondřej Beránek, Ing. arch. Václav Zůna, Petr Hradil, Ing. Stanislav Kozák, Ing. Miroslav Čech, Petr Matala, Ing. Petr Král a Ing. Jiří Ševčík, Projektová kancelář Beránek & Hradil za Rekonstrukce Aritma Aš – na Kulturní a vzdělávací centrum LaRitma; Ing. Libor Marek, Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., TOP CON SERVIS s.r.o, a Vladan Michalík, MCE Slaný s.r.o., za Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany-Bezdružice. Zvláštní ocenění hodnotící komise ČKAIT udělila Ing. Tomášovi Pickovi, Terms a.s., za Fotovoltaickou elektrárnu s akumulací Teplárny Planá nad Lužnicí. O ceně veřejnosti rozhodla internetovým hlasováním (od 1. prosince 2019 do 29. února 2020) laická i odborná veřejnost a v rámci Ceny Inženýrské komory a z přihlášených inženýrských návrhů cenu získali: Ing. Jan Líkař, Vladimír Líkař, A-Z EKO ateliér s.r.o., za Stavební úpravy Sokolovny Černovice.

Na Shromáždění delegátů budou uděleny osobnostem z řad členů ČKAIT tituly čestný člen ČKAIT.

Přítomným delegátům bude předložen k diskusi strategický plán ČKAIT na roky 2020–2023. Shromáždění delegátů v roce 2019 uložilo představenstvu ČKAIT, aby připravilo strategický plán ČKAIT na roky 2020–2023 se širokým zapojením členů ČKAIT a představilo jej na valných hromadách oblastí počátkem roku 2020. Na letošním Shromáždění delegátů bude na delegátech, zda má ČKAIT tento plán realizovat.

Studie proveditelnosti dostavby budovy ČKAIT v Sokolské. Na Shromáždění delegátů v roce 2017 byla představena objemová studie, v následujícím roce proběhla soutěž mezi projektovými kancelářemi na studii dostavby, nároky na financování, etapizaci prací, průběh přípravy a předloženy delegátům. Shromáždění delegátů 2019 uvedené nestačilo projednat a uložilo představenstvu ČKAIT zpracovat studii proveditelnosti a do té doby zastavit přípravu. Na letošním Shromáždění delegátů bude na delegátech, aby rozhodli, jestli dostavbu realizovat nebo nikoli.

Přijaté usnesení Shromáždění delegátů bude vloženo na stránky Komory 14. září 2020.

V tiskové zprávě 10/2020, kterou ČKAIT vydá 14. září 2020, bude přehled nově zvolených představitelů ČKAIT na příští období.

Novináři mají vstup na Shromáždění delegátů ČKAIT volný.

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, mailto:"srafajova@ckait.cz", www.ckait.cz | Facebook ČKAIT | YouTube ČKAIT

07. 09. 2020