Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sklo z požárního hlediska, prosklené stěny – seminář

Sklo z požárního hlediska, prosklené stěny – seminář

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Struktura a druhy skel
 • Požadavky na stavební sklo
 • Vlastnosti ovlivňující chování skla v ohni
 • Typy protipožárních skel
 • Konstrukční detaily protipožárních skel
 • Zásady pro konstrukce s protipožárními skleněnými výplněmi
 • Nejčastější závady a příklady konstrukcí s protipožárními skly
 • Prosklené stěny – šíření tepla a zvuku skleněnými výplněmi
 • Destrukce skleněných výplní
 • Skleněné výplně z hlediska uložení po obvodě
 • Zvyšování požární odolnosti prosklených konstrukcí
 • Příklady závad prosklených stěn

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ: 5. 10. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Akce je ZDARMA pro členy ČKAIT, ČSSI a studenty odborných škol stavebních. Pro nečleny je administrativní poplatek 800 Kč. Pro členy ČKA je poplatek 500 Kč. Všichni zájemci, kteří nejsou členy ČKAIT, zkontaktují organizátora nejpozději 3 dny před akcí.


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 4. 10. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
62
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0001029 Ing. Šárka Svobodová