Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sklo z požárního hlediska, prosklené stěny – webinář

Sklo z požárního hlediska, prosklené stěny – webinář

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Struktura a druhy skel
 • Požadavky na stavební sklo
 • Vlastnosti ovlivňující chování skla v ohni
 • Typy protipožárních skel
 • Konstrukční detaily protipožárních skel
 • Zásady pro konstrukce s protipožárními skleněnými výplněmi
 • Nejčastější závady a příklady konstrukcí s protipožárními skly
 • Prosklené stěny – šíření tepla a zvuku skleněnými výplněmi
 • Destrukce skleněných výplní
 • Skleněné výplně z hlediska uložení po obvodě
 • Zvyšování požární odolnosti prosklených konstrukcí
 • Příklady závad prosklených stěn

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ: 5. 10. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do půlnoci následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.

Akce je ZDARMA pro členy ČKAIT, ČSSI a studenty odborných škol stavebních. Pro nečleny je administrativní poplatek 800 Kč. Pro členy ČKA je poplatek 500 Kč. Všichni zájemci, kteří nejsou členy ČKAIT, zkontaktují organizátora nejpozději 3 dny před akcí.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 4. 10. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 0013710 Ing. Kateřina Vanišová
3 0013919 Ing. Petr Pospíšil
4 0602920 Ing. Marek Lokvenc
5 1302531 Ing. Zdeněk Jiříček
6 0013071 Ing. Irena Vojáčková
7 0602822 Bc. Ingrid Čermáková
8 0101805 Ing. Michaela Šperlová
9 1300081 Ing. Ivan Kučera
10 1007356 Ing. Pavel Peřina
11 0014720 Ing. Miroslav Trnka
12 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
13 1103813 Ing. Šárka Vítečková
14 1103814 Ing. Magda Kopecká
15 1102430 Ing. Erika Pohorelli
16 1103615 Ing. Tereza Česelská Ph.D.
17 0402672 Ing. Šárka Bartlová
18 0010933 Ing. Ivana Fialová
19 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
20 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
21 1103191 Ing. Jan Kajan
22 0014911 Jaroslav Koláček
23 0701721 Ing. Josef Jůn
24 1100354 Ing. Milan Bortlík
25 0014205 Ing. Michal Drozd
26 0009606 Ing. Michaela Holá
27 0500499 Ing. Jiří Novotný
28 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
29 1006579 Ing. Petr Vedra
30 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
31 1200561 Ing. Jaroslav Symerský
32 0009747 Ing. Eva Blažejová
33 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
34 1006349 Ing. Michal Suchna
35 1007047 Ing. Mgr. Helena Flodrová
36 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
37 0201147 Ing. Karel Eliášek
38 1302505 Ing. Radim Jurča
39 1301467 Ing. Ludmila Rosíková
40 1001967 Ing. Jitka Nerudová
41 0301005 Ing. Jitka Briežniková
42 1400274 Ing. David Švaříček
43 1103677 Ing. Gabriela Borovcová
44 1104299 Ing. Jakub Volný
45 0501450 Ing. Jakub Plechatý
46 0014904 Ing. Jakub Jirků
47 0300772 Petr Pařízek
48 0010029 Ing. Marta Bláhová
49 1005399 Ing. Lukáš Hejný Ph.D.
50 1004786 Ing. Tomáš Malina
51 0602852 Ing. Samuel Balcar
52 0009541 Ing. Karel Kozel
53 1103708 Ing. Pavel Krupička
54 0201577 Ing. Josef Rojt
55 0201189 Dana Kůrková
56 1002082 Vladimír Břoušek
57 1100781 Ing. Jan Krömer
58 1201256 Ing. Jaromír Dejl
59 0101664 Luboš Čuka
60 0102557 Ing. Jan Mikl
61 1007321 Ing. Robin Zelinka
62 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
63 0014949 Ing. Eva Michková
64 0102438 Ing. Zuzana Hejlová
65 0011530 Ing. Maxmilián Schmidt
66 1001877 Ing. Ivan Slepička
67 0202339 Ing. Martin Bernas
68 1400537 Ing. Martin Janák
69 0701726 Ing. Jaroslav Štípek
70 0102551 Ing. Emanuel Novák
71 1007212 Ing. Petr Fukan
72 1302244 Ing. Tomáš Ruth
73 1006288 Ing. Tomáš Chovanec
74 0013390 Ing. Ondřej Machek
75 0009896 Ing. Hamza Abuzarad
76 1004604 Ing. Markéta Sedláková Ph.D.
77 1400251 Michal Vorel
78 1103669 Ing. Lenka Široká
79 0007660 Ing. Vít Lerl
80 1100306 Ing. Mojmír Janů
81 0010294 Ing. Petr Škola
82 0014214 Ing. Martin Benýšek
83 0500491 Günter Hanisch
84 1400794 Ing. Iva Vechetová
85 1103758 Ing. Jan Hojgr
86 0500992 Ing. Milan Kohout
87 0202240 Ing. Bohumil Hrnčíř
88 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
89 0202489 Ing. arch. Jan Bauer
90 1302066 František Hruboň
91 1202018 Ing. Pavel Novotný
92 0501181 Ing. Michal Vojáček
93 1103371 Ing. Aleš Pulkrábek
94 1004489 Ing. Táňa Švecová
95 0011671 Ing. Roman Franěk
96 0012663 Ing. Martin Kozojed
97 0700892 Yvona Náglová
98 0601963 Ing. Radek Adam
99 0005898 Martin Skřivánek
100 0101132 Ing. Miroslava Caldová
101 0700503 Ing. Jaroslav Doležal
102 0015299 Ing. Kateřina Tomanová
103 0602651 Ing. Jana Bulenová
104 1000392 Ing. Miloš Černý
105 0202259 Ing. Hana Petrmichlová
106 0100537 Ing. Vladimír Konrád