Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smlouva o dílo ve stavebnictví – seminář

Smlouva o dílo ve stavebnictví – seminář

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Obecně ke smlouvě o dílo ve stavebnictví, její základní náležitosti.
 • Popis díla ve smlouvě.
 • Cena díla.
 • Nároky zhotovitele vyplývající z víceprací.
 • Ustanovení o podmínkách místa stavby.
 • Odpovědnost za vady projektové dokumentace.
 • Termíny.
 • Ustanovení o řízení stavby, možnost objednatele dávat zhotoviteli pokyny.
 • Možnost změny smlouvy.
 • Kdo jedná za smluvní strany.
 • Ostatní povinnosti zhotovitele.
 • Ostatní povinnosti objednatele.
 • Smluvní pokuty.
 • Ustanovení o vadách díla.
 • Postup při předávání dokončeného díla.
 • Insolvenční doložka.
 • Pravidla pro odstoupení od smlouvy a následné vypořádání stran.
 • Ustanovení o řešení sporů.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Dr. Josef Černohlávek

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ: 19. 10. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Akce je ZDARMA pro členy ČKAIT, ČSSI a studenty odborných škol stavebních. Pro nečleny je administrativní poplatek 800 Kč. Pro členy ČKA je poplatek 500 Kč. Všichni zájemci, kteří nejsou členy ČKAIT, zkontaktují organizátora nejpozději 3 dny před akcí.


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 18. 10. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
62
ID Členské číslo Autorizovaná osoba