Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smlouva o dílo ve stavebnictví – webinář

Smlouva o dílo ve stavebnictví – webinář

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Obecně ke smlouvě o dílo ve stavebnictví, její základní náležitosti.
 • Popis díla ve smlouvě.
 • Cena díla.
 • Nároky zhotovitele vyplývající z víceprací.
 • Ustanovení o podmínkách místa stavby.
 • Odpovědnost za vady projektové dokumentace.
 • Termíny.
 • Ustanovení o řízení stavby, možnost objednatele dávat zhotoviteli pokyny.
 • Možnost změny smlouvy.
 • Kdo jedná za smluvní strany.
 • Ostatní povinnosti zhotovitele.
 • Ostatní povinnosti objednatele.
 • Smluvní pokuty.
 • Ustanovení o vadách díla.
 • Postup při předávání dokončeného díla.
 • Insolvenční doložka.
 • Pravidla pro odstoupení od smlouvy a následné vypořádání stran.
 • Ustanovení o řešení sporů.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Dr. Josef Černohlávek

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ: 19. 10. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do půlnoci následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.

Akce je ZDARMA pro členy ČKAIT, ČSSI a studenty odborných škol stavebních. Pro nečleny je administrativní poplatek 800 Kč. Pro členy ČKA je poplatek 500 Kč. Všichni zájemci, kteří nejsou členy ČKAIT, zkontaktují organizátora nejpozději 3 dny před akcí.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 18. 10. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004979 Ing. Ilona Janíková
2 1102889 Jana Greplová
3 1005678 Stanislav Sedlák
4 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
5 1101121 Ing. Richard Žák
6 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
7 1006751 Ing. Martin Valášek
8 0013251 Kryštof Rotkovský
9 1400551 Ing. Jindřiška Pekárková
10 0402684 Ing. Michal Menkina Ph.D.
11 0402683 Ing. Jindřich Belinger
12 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
13 0013257 Ing. Petr Müller
14 0601652 Ing. Monika Kopecká
15 0010933 Ing. Ivana Fialová
16 0014360 Ing. Oksana Kvachan
17 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
18 1103191 Ing. Jan Kajan
19 0011477 Ing. Filip Pavelka
20 0102554 Ing. Michal Haman
21 0015282 Ing. Jiří Čáslava
22 0015118 David Chyba
23 1004743 Ing. František Zápeca
24 1004717 Ing. Jan Hlavatý
25 1103689 Ing. Zdeněk Kostka
26 1005195 David Novák
27 1004514 Jan Jebáček DiS.
28 1007132 Ing. Radim Hubený
29 0015057 Ing. arch. Lukáš Skládal
30 0014926 Ing. Martin Ujházi
31 1202457 Ing. Kristýna Langerová
32 0501500 Ing. Marek Kahuda
33 0202483 Vojtěch Novotný
34 1101216 Ing. Dagmar Žižková
35 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
36 0005475 Ing. Radek Tolar Ph.D.
37 0500632 Ing. Josef Ježek
38 1005235 Ing. arch. Alexander Běhal
39 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
40 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
41 0102335 Tomáš Sedláček DiS.
42 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
43 1006551 Ing. Petr Málek
44 0014896 Vladislav Šplíchal
45 0005110 Libor Bula
46 1007020 Filip Vaníček
47 0300772 Petr Pařízek
48 0015077 Ing. Tomáš Pokorný
49 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
50 0013377 Ing. Jan Vondra
51 1103769 Ing. Michal Pavelka
52 1302374 Bc. Oto Bachůrek
53 1001908 Ing. Eva Janáčková
54 1004294 Ing. Jan Svoboda
55 0402360 Ing. Jan Chlupsa
56 0202374 Ing. Marek Chval
57 0600658 Ing. Blanka Matějková
58 0009541 Ing. Karel Kozel
59 1201723 Miroslav Králík
60 1100781 Ing. Jan Krömer
61 1005261 Ing. Michal Hučík
62 1005094 Ing. Gabriela Nováková
63 1103312 Ing. David Adámek
64 1201191 Zdeněk Hybš
65 0014949 Ing. Eva Michková
66 0014787 Ing. Karel Prchal
67 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
68 1101973 Jiří Hegegy
69 0010854 Ing. Jan Uher
70 1007060 Ing. Pavel Knetl
71 0501431 Bc. Ondřej Šimůnek
72 0014929 Ing. Marcel Poštek
73 1103884 Ing. Vít Rogelböck
74 1006424 Ing. Jiří Kopecký
75 0501370 Ing. Michal Drobník
76 0009182 Ing. Libor Zedník
77 1301157 Jan Čop
78 0013523 Michal Berka
79 1100094 Ing. Ivo Čech
80 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
81 1104392 Eduard Tomanek
82 0601823 Ing. Petr Molnár
83 1006586 Ing. Jan Výšek
84 0013610 Ing. Vladimír Starý
85 1103343 Ing. Petr Maralík
86 0602810 Ing. Jan Možíš
87 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
88 1300515 Ing. Dalibor Hamliš
89 0701671 Ing. arch. Roman Kučírek
90 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
91 0400749 Ing. Petr Hanek
92 1302066 František Hruboň
93 1002272 Ing. Jana Sedláčková
94 0301608 Kristýna Knapová
95 0014632 Ing. Josef Kopelent
96 1201746 Ing. Martin Černý
97 0008443 Ing. Luděk Vondrášek
98 0006802 Ing. Petr Pavlíček
99 1006257 Ing. Luděk Matyáš
100 0012663 Ing. Martin Kozojed
101 0005881 Ing. Richard Motyčka
102 1400821 Ivo Sedláček
103 1005680 Ing. Karel Vlček
104 0011551 Ing. arch. Ing. Dušan Štětina Ph.D.
105 0202496 Ing. Tomáš Lohr
106 1006741 Josef Kubanek
107 1104537 Ing. Petr Pustějovský
108 0202495 Ing. arch. Jaroslav Bečvář
109 0701581 Lenka Straková
110 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
111 0100645 Ing. Jan Holeček
112 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
113 1007515 Ing. Ondřej Valčík
114 1000392 Ing. Miloš Černý
115 1007494 Ing. Pavel Blažek
116 1301425 Ing. Radek Bartošík
117 1104415 Ing. Petr Stoček
118 0201282 Ing. Bohumil Fröhlich
119 0012018 Ing. Vilém Hanzal Ph.D.
120 0500593 Ing. Petr Hrubý
121 1102511 Ing. Zbyněk Volf
122 0700168 František Zachař
123 0101168 Martin Kolouch
124 0010313 Ing. Martin Hudeček
125 1007041 Ing. Michal Příkazský
126 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
127 1103159 Ing. Jaroslav Chalupa
128 1104254 Ing. Daniela Navrátilová
129 1104467 Mgr. Ing. Richard Kajzar
130 1301537 Ing. Karel Vítek
131 0402495 Ing. Jiří Novotný
132 1102478 Ing. Jan Hudec
133 1302396 Radek Zatloukal