Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smluvní vztahy - seminář ZRUŠEN

Smluvní vztahy - seminář ZRUŠEN

OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na semináře "SMLUVNÍ VZTAHY", který se koná dne 5.10.2020 od 9:30 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: JUDr. Eva KUZMOVÁ Program semináře:

  1. Právní skutečnosti - forma úkonů (smlouva ústní x písemná, forma změny smlouvy), neplatnost úkonů, promlčení
  2. Relativní majetková práva – vznik, změny, zánik závazků – uzavření smlouvy, její forma, platnost a účinnost, spotřebitelské smlouvy, změn smlouvy, způsoby ukončení smluv
  3. Závazky z právních jednání – přehled jednotlivých smluvních typů upravených občanským zákoníkem, podrobný rozbor kupní smlouvy, smlouva o dílo, příkazní smlouvy
  4. Závazky z deliktů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení
  5. Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení – podstata uzavření

Předpokládaná délka semináře: 4 hodiny Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 kreditním bodem.

Termín
Celková kapacita
90
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 76
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0401453 Ing. Karel Vlček
2 0401706 Stanislav Zámečník
3 0402242 Tomáš Rezek
4 0400412 Ing. Robert Gennert
5 0401151 Jiří Procházka
6 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
7 0401610 Ing. Libor Chochol
8 0401188 Karel Hladík
9 0401090 Jaroslav Votík
10 0401944 Daniel Přibyl
11 0401153 Miroslav Žalud
12 0402090 Vojtěch Fabián
13 0400328 Ing. Milouš Janik
14 0600298 Ing. Michal Karlík