Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon v praxi - seminář

Stavební zákon v praxi - seminář

Stavební zákon v praxi - seminář

Místo:         Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice, vchod z Klavíkovy ulice.
Čas:           13:00 – 17:00 hod.
Přednášející:    

  • Ing. František Konečný, Ph.D., vysokoškolský pedagog, specialista na stavební právo
  • Ing. arch. Petr Hornát, Krajský úřad, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

Anotace:   Předmětem semináře je poskytnout účastníkům základní přehled platného stavebního zákona, se zaměřením na aplikaci zákona v praxi.

Program:

  1. Aktuální stav legislativního procesu
  2. Rámcový přehled podstatných změn
  3. Územní plánování 
  4. Povolování staveb
  5. Změny v odvolacích řízeních
  6. Navrhovaná struktura stavebních úřadů
  7. Ostatní změny
  8. Diskuse

Vložné: člen ČKAIT zdarma

Organizuje oblastní kancelář ČKAIT, kontakt: 386 352 881, cb@ckait.cz

Termín
Celková kapacita
90
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0100755 Ing. Vladimír Dufek
2 0102729 Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.
3 0102481 Diplomovaný technik. Hana Velková
4 0102327 Bc. Michal Štolba
5 0102759 Filip Jindra
6 0100937 Jiří Borovka
7 0101390 Vladimír Charypar
8 0101025 Ing. arch. Jiří Kobera
9 0102493 Tomáš Bárta
10 0101092 Ing. Pavel Čurda
11 1101967 Ing. Josef Dolejšek
12 0101815 Ing. Martin Dostál
13 0102095 Jiří Holeček
14 0102638 Bc. Karel Turko
15 0101978 Tomáš Novák
16 0010876 Ing. Michal Türk
17 0101735 Petra Soukupová
18 0101273 Ing. Vladimír Vlček
19 0003291 Ing. Vladimír Procházka
20 0100598 Ing. Jiří Veselý
21 0012828 Libor Kapoun
22 1202304 Ing. Rostislav Havránek
23 0015290 Ing. Jakub Maleček
24 0100661 Ing. Petr Lampa
25 1005863 Ing. Jiří Veselý
26 0102557 Ing. Jan Mikl
27 0102497 Ing. František Vaněček
28 1201191 Zdeněk Hybš
29 0102688 Ing. Lukáš Holenda
30 0102732 Petr Buber
31 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
32 0102266 Ing. Vít Brůžek
33 0100838 Ing. Josef Šťastný
34 0102035 Ing. Přemysl Pacourek
35 0102103 Ing. Karel Zvánovec
36 0102265 Ing. Michal Steinbauer
37 0101855 Ing. Stanislav Halama DiS.
38 0101839 Ing. Petr Papoušek
39 0100118 Ing. Pavel Mizera
40 0102544 Ing. Tereza Maninová
41 0202232 Ing. Jan Nový
42 0102407 Ing. Petra Podrová
43 0102308 Ing. Michal Kámen
44 0102178 Ing. Josef Brejcha
45 0102592 Radim Kališ
46 0101533 Ing. Vlastimil Hrubý
47 0102171 Zdeněk Sýkora
48 0102033 Jana Kubíková diplonovaný technik