Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon - základní principy současné právní úpravy a nové právní úpravy S

Stavební zákon - základní principy současné právní úpravy a nové právní úpravy S

Seminář se zaměří na srovnání současné právní úpravy a nové právní úpravy, tj. zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. a jejich novely.

Hlavní odborné téma – program akce:

Přestaveny budou především principy povolování, kolaudování a odstraňování staveb s dalšími vazbami a souvislostmi. V neposlední řadě bude přiblížena i problematika hmotného práva. Součástí bude i seznámení s novou soustavu stavebních úřadů a novými principy ochrany veřejných zájmů.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. Jana Machačková

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
5. 4. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 4. 4. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
64
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1101552 Ing. Jiří Tichý
2 0500945 Jitka Součková
3 0013268 Ing. Nikola Vrzalová
4 0002723 Ing. Václav Krejčí
5 0014057 Ing. David Grunt
6 0011329 Ing. Tomáš Lebeda
7 0011379 Ing. Josef Šindelář
8 0200100 Ing. Josef Franta