Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon - základní principy současné právní úpravy a nové právní úpravy W

Stavební zákon - základní principy současné právní úpravy a nové právní úpravy W

Webinář se zaměří na srovnání současné právní úpravy a nové právní úpravy, tj. zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. a jejich novely.

Hlavní odborné téma – program akce:

Přestaveny budou především principy povolování, kolaudování a odstraňování staveb s dalšími vazbami a souvislostmi. V neposlední řadě bude přiblížena i problematika hmotného práva. Součástí bude i seznámení s novou soustavu stavebních úřadů a novými principy ochrany veřejných zájmů.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. Jana Machačková

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
5. 4. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 4. 4. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010933 Ing. Ivana Fialová
2 1006995 Karel Vinterlík
3 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
4 0201277 Ing. Ivan Rys
5 0001104 Ing. Jiří Bednařík
6 0001352 Ing. Jiří Bulis
7 0004775 Ing. Roman Nýč
8 0000641 Ing. Jana Hejnalová
9 0011545 Ing. Daniel Machander
10 0014214 Ing. Martin Benýšek
11 0014341 Ing. Vendula Klírová
12 0013557 Ing. František Havránek
13 0010767 Ing. Marián Múdry
14 0014746 Ing. Josef Říha
15 0014837 Bc. Lukáš Langenberg
16 0003240 Ing. Antonín Perný
17 0014239 Ing. Martin Novák
18 0101815 Ing. Martin Dostál
19 0014822 Ing. Jiří Krejčí
20 0013390 Ing. Ondřej Machek
21 0006751 Ing. Roman Sedláček
22 0015028 Ing. Jakub Klement
23 0012349 Martin Vrba
24 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
25 1003526 Ing. Jitka Fraňková
26 0401952 Ing. Marian Trubiroha
27 0601652 Ing. Monika Kopecká
28 1006573 Ing. Jakub Holásek
29 1007447 Ing. Antonín Růžička
30 0012478 Václav Radechovský
31 1007296 Jan Lexa
32 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
33 1003088 Ing. Jiří Matoušek
34 0012062 Milan Valeš
35 1104312 Vladimír Nasadil
36 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
37 1100354 Ing. Milan Bortlík
38 1400569 Ing. Pavel Vostal
39 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
40 0014957 Ing. Filip Saturka
41 1007162 Ing. Róbert Tomov
42 1005421 Ing. Jan Zelinka
43 1006551 Ing. Petr Málek
44 0401469 Ing. Zdislav Mazur
45 1101694 Ing. Tomáš Čárek
46 1005731 Ing. Radomír Můčka
47 0402635 Jan Koláček
48 1400780 Ing. Radim Bajer
49 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
50 0102299 Ing. Michal Šedivý
51 1005293 Ing. Roman Skoták
52 0600170 Ing. Michal Fenyk
53 1101695 Ing. Lenka Březinová
54 0401803 Ing. Marie Sýkorová
55 0008104 Ing. Petr Poláček
56 1001258 Ing. Vítězslav Židek
57 0202328 Ing. Roman Sornas
58 1004201 Ing. Jan Matějíček
59 0700452 Ing. Boris Fukátko
60 0014907 Ing. arch. Michaela Málková
61 1100286 Dagmar Lančová
62 1102142 Ing. Ivana Gromotovičová
63 0101557 Ing. Martin Pobuda
64 0010130 Ing. Jitka Brzoňová
65 0701495 Vít Vojta
66 1004476 Ing. Pavel Vogel
67 1102318 Ing. Karin Motyčková
68 0202300 Ing. Jiří Vavřička
69 0300772 Petr Pařízek
70 1006672 Ing. Radim Holub
71 0003028 Ing. Karel Rősler
72 1100306 Ing. Mojmír Janů
73 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
74 0010151 Ing. Ivana Jakoubková
75 0301379 Bc. Michal Pašava
76 0010055 Ing. Václav Kvasnička
77 1003144 Ing. Vladislava Kosková
78 0013145 Ing. Petr Kubišta
79 1006904 Ing. Matěj Fikar
80 0014614 Ing. Vojtěch Piller
81 1201181 Ing. Miloš Hobler
82 0202374 Ing. Marek Chval
83 0007108 Ing. Helena Okénková
84 1003792 Ing. Lukáš Smekal
85 0006120 Ing. Ivo Pelc
86 0011619 Ing. Jaroslav Dytrych
87 0601910 Ing. Petr Vrábel
88 0015049 Ing. Lukáš Machač
89 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
90 0003795 Ing. Vladimír Volráb
91 0013878 Ing. Petr Hubáček
92 1005671 Ing. Jakub Kapsa
93 1007355 Ing. Petra Rybková
94 1104488 Ing. Veronika Hadačová
95 0602717 Jiří Košťál
96 0601453 Ing. Jiří Janák
97 0200938 Ing. Libuše Pokorná
98 0014294 Ing. Michal Studničný
99 0602737 Bc. Tomáš Boudyš
100 0602658 Ing. Petr Košťál
101 0013654 Ing. Květoslav Syrový
102 1006335 Ing. Eva Tůmová
103 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
104 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
105 0008539 Ing. Jan Hašek
106 0012991 Ing. Michal Čížek
107 0011541 Ing. Michal Průdek
108 0500868 Ing. František Zikuda
109 0007711 Ing. Pavel Doležil
110 1103769 Ing. Michal Pavelka
111 0014940 Ing. David Kučera
112 0400963 Ing. Antonín Wachtel
113 1400789 Pavel Čech
114 0701376 Ing. Milan Svoboda
115 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
116 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
117 0402605 Ing. Pavel John
118 1005035 Ing. Jaroslav Vlach
119 0012006 Ing. Radomil Noll
120 0202019 Ing. Jan Cikán
121 1000632 Ing. Jiří Filip
122 0301027 Ing. Pavel Žemlička
123 1302477 Eva Müllerová
124 1200717 Ing. Roman Augustin
125 0601585 Ing. Pavel Škvrna
126 0002131 Ing. Zdeněk Kettner
127 0004333 Ing. Jitka Pfeifferová
128 0012655 Ing. Petr Dvořák
129 1104031 Ivo Bůžek
130 0101168 Martin Kolouch
131 0401726 Jiří Bauer
132 0011828 Ing. Ondřej Barcal
133 1200991 Ing. Ivo Pospíšil
134 1202319 Radek Hrbáček DiS.
135 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
136 0010003 Ladislav Kubík
137 0600371 Ing. Miroslav Možíš
138 0402661 Jaroslav Jedlička
139 0601823 Ing. Petr Molnár
140 1100192 Ing. Aleš Ryšán
141 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
142 1104086 Ing. Radovan Čepec
143 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
144 0102611 Ing. Miroslav Němec
145 0402637 Pavel Leiblinger
146 1102643 Vratislav Bajgar
147 0012512 Ing. Jiří Tomášek
148 1100454 Ing. Wieslaw Rusz
149 0013474 Ing. Ladislav Hodek
150 1104212 Ing. Jiří Valenta
151 0701132 Jiří Storoženko
152 0004719 Ing. Miroslav Dobeš
153 0003793 Ing. Pavel Dražďák
154 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
155 0200394 Ing. Jiří Fencl
156 0013150 Ing. Michal Rebec
157 0101151 Milan Baloun
158 1102352 Barbora Kysučanová
159 0011075 Ing. Martin Liška
160 1006264 Ing. Petra Václavková
161 0012916 Ing. Petr Šandera
162 0014354 Mgr. Zdeněk Brunát
163 1104249 Ing. Petr Březina
164 1005444 Ing. Radek Weigner
165 1103705 Ing. Pavel Hlaváček
166 1302205 Ing. Jan Kůrka Ph.D.
167 1006266 Ing. Jan Pivec
168 1301401 Karel Beneš
169 0008446 Ing. Martin Polák
170 1100720 Ing. Dana Peikertová
171 0014765 Ing. Martin Škopek
172 0004911 Ing. Miroslav Velechovský
173 1003624 Ing. Eva Cimflová
174 1200454 Ing. Milan Švábeník
175 0301457 Ing. David Kolouch
176 1202239 Ing. Petr Šedivý
177 1005105 Ing. Michal Jelínek
178 0013007 Lukáš Němeček
179 0005946 Ing. Miroslav Šedivý
180 0202153 Renata Plevačová
181 1005252 Bc. Marek Gerec
182 0602395 Ing. Martina Konášová
183 0013523 Michal Berka
184 0102554 Ing. Michal Haman
185 1104518 Vojtěch Dihel
186 0102237 Mgr. Pavel Pupík
187 1200315 Ing. Bohumil Suk
188 0004819 Ing. Ladislav Michlovský
189 1007094 Ing. Martin Klempíř
190 0008451 Ing. Jiří Plichta
191 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
192 0701536 Ing. Daniela Klikarová
193 0701269 Ing. Aleš Ježek Ph.D.
194 1302129 Ing. Kateřina Pinďáková
195 1400294 Ing. Tomáš Sedlák DiS.
196 0601694 Daniel Kadavý
197 1104291 Ing. Dagmar Klečková
198 1104172 Ing. Adam Kermes
199 0100537 Ing. Vladimír Konrád
200 1003582 Ing. František Moška
201 0701542 Ing. Petr Lenoch
202 0202405 Ing. arch. Ivana Karlíková
203 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
204 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
205 0014318 Václav Chvojka
206 0011431 Ing. Viktor Lomoz
207 1104500 Ing. Petr Mikoláš
208 1302401 Ing. Martin Běťák
209 0012751 Ing. arch. Kristina Koulová
210 0014889 Ing. Martina Huterová
211 0701634 Hugo Hrbek
212 0400787 Jaromír Cígler
213 0100645 Ing. Jan Holeček
214 0015014 Ing. arch. Jakub Sedláček
215 1302558 Ing. arch. Ondřej Baloušek
216 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
217 0300950 Ing. Jiří Benda
218 1202439 Ing. Jakub Ráb
219 0101855 Ing. Stanislav Halama DiS.
220 0500491 Günter Hanisch
221 0013336 Ing. Richard Lupoměský
222 1201096 Ing. Václav Bakala
223 3000034 Ing. Oto Sova
224 0102066 Ing. František Zemek DiS.
225 0202264 Ing. Richard Horký
226 0009959 Vladislav Staněk
227 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
228 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
229 0602846 Ing. Daniel Haase
230 0014389 Martin Chmára
231 0500800 Ing. Zdeněk Plecháč
232 0102627 Zdeněk Valenta
233 1004424 Ing. Milan Pokorný
234 0601327 Ing. Milan Jebavý
235 1301312 Ing. Petr Neradil
236 1302414 Jiří Vylímec
237 0202359 Ing. Gabriela Turková
238 1002570 Ing. Radek Holásek
239 0015125 Ing. Jan Lukášek Ph.D.
240 1102272 Ing. Janusz Nogol
241 1101748 Josef Zahel
242 0701295 Ing. David Millich
243 1201746 Ing. Martin Černý
244 0700959 Ing. Božena Slavíčková
245 0003670 Ing. Markéta Zrnová
246 1103779 Ing. Jiří Záškodný
247 0002801 Ing. František Smetana
248 1003005 Ing. Petr Zukal
249 0010405 Ing. Luděk Kapoun
250 0101211 Ing. Iva Kálalová
251 0014617 Jan Dvořák
252 0010934 Ing. Iva Suchomelová
253 0015107 Ing. Lenka Krňávková
254 1102244 Bc. Dana Hauerlandová
255 1104494 Markéta Přívratská
256 1300171 Ing. Ladislav Smola
257 1302220 Ing. Radek Ševčík
258 0010996 Bc. Josef Král
259 0012275 Ing. Martin Štverák
260 0010321 Ing. Michal Lenoch
261 0006688 Ing. Karel Škorpil
262 0400842 Vladislav Kašper
263 0012974 Ing. Václav Augusta
264 0102741 Jakub Řežábek DiS.
265 0101132 Ing. Miroslava Caldová
266 0101559 Ing. Radek Falář
267 1201244 Ing. Pavel Psota
268 0014534 Tomáš Kult
269 0200289 Ing. Miroslav Neubauer
270 0014455 Ing. František Betlach
271 0012714 Ing. Petr Dlouhý