Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon - základní principy současné právní úpravy a nové právní úpravy W

Stavební zákon - základní principy současné právní úpravy a nové právní úpravy W

Webinář se zaměří na srovnání současné právní úpravy a nové právní úpravy, tj. zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. a jejich novely.

Hlavní odborné téma – program akce:

Přestaveny budou především principy povolování, kolaudování a odstraňování staveb s dalšími vazbami a souvislostmi. V neposlední řadě bude přiblížena i problematika hmotného práva. Součástí bude i seznámení s novou soustavu stavebních úřadů a novými principy ochrany veřejných zájmů.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. Jana Machačková

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
1. 6. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. ráno následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010933 Ing. Ivana Fialová
2 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
3 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
4 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
5 0012825 Ing. Jan Červenka
6 0010434 Ing. Petr Kašík
7 1302215 Ing. Jan Jirkovský
8 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
9 0014273 Ing. Radek Prokop
10 1104118 Ing. arch. Lukáš Richter
11 0010456 Ing. Kateřina Tokarová
12 0402482 Ing. Tereza Vostrovská
13 1104012 Ing. Jan Růžička
14 0013123 Ing. Karel Smejkal
15 0013684 Ing. Martin Chromjak
16 0101564 Ing. Marcela Pávková
17 1007132 Ing. Radim Hubený
18 1005457 Ing. Simona Aberlová
19 0402568 Ing. Jiří Henych
20 1004201 Ing. Jan Matějíček
21 1006977 Ing. Tomáš Herman
22 0002669 Ing. František Šafránek
23 0003291 Ing. Vladimír Procházka
24 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
25 1202210 Ing. Petra Konečná
26 0009541 Ing. Karel Kozel
27 1103509 Ing. Zdeněk Horák
28 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
29 1302405 Marek Fiala DiS.
30 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
31 0012892 Ing. Miroslav Kalina
32 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
33 0402650 Ing. Aleš Kraus
34 0007793 Alois Salák
35 1201866 Ing. Jitka Meixnerová
36 0101457 Jiří Jůzko
37 0301537 Ing. Miroslav Končík
38 0013429 Ing. Markéta Šedivá
39 1104440 Ing. Jiří Jaroš
40 0015064 Martin Čížek
41 0202332 Ing. Jiří Soukup
42 0202490 Ing. Lukáš Měsíček
43 0012720 Ing. Vlastimil Straka
44 0500180 Ing. Jiří Žižka
45 1006240 Ing. František Pokorný
46 0010307 Ing. Jana Kuřitková
47 0012292 Ing. Jan Lichtneger
48 0102356 Ing. Dana Brožová
49 0012723 Zdeněk Fišer
50 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
51 0201441 Jiří Beran
52 0003240 Ing. Antonín Perný
53 1104031 Ivo Bůžek
54 1005441 Ing. Jiřina Dvořáková
55 1007501 Ing. František Vlach Ph.D.
56 0014010 Ing. Pavel Kroc
57 1006834 Mgr. Petr Bláha
58 0100537 Ing. Vladimír Konrád
59 0201389 Ing. Patrik Schuppler
60 1006212 Ing. Dominika Schubertová
61 0008577 Ing. Zdeněk Volf
62 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
63 1301537 Ing. Karel Vítek
64 1202123 Ing. Marta Janošíková
65 0011671 Ing. Roman Franěk
66 0012006 Ing. Radomil Noll
67 1007294 Ing. Martin Galeta
68 0202331 Ing. Petr Rospopčuk
69 1400272 Ing. Michal Kučera
70 0301041 Ing. Michal Odvody
71 0701499 Ing. Jana Vogelová
72 0701489 Zdeněk Kysilko DiS.
73 0005910 Martin Flanderka
74 0602950 Milan Suchochleb
75 0501466 Ing. Jiří Kočí
76 0014319 Ing. Daniel Kouba
77 3000292 Ing. Juraj Štrbák
78 0602431 Ing. Tomáš Stopka
79 0202033 Jiří Klášterka diplomovaný technik
80 0013257 Ing. Petr Müller
81 0012059 Ing. Vít Dolejší
82 1007279 Ing. Pavel Jurčo
83 1301564 Ing. Jaroslav Kolda
84 0701709 Ing. Miroslava Abbrentová
85 0700550 Ladislav Filouš
86 1103134 Ing. Libor Habrnál
87 1201577 Ing. Jiří Flašar
88 0014013 Ing. Stanislav Melichar
89 0013514 Jana Kundrátová Dis.
90 0102037 Martin Královec
91 0101369 Ing. Stanislav Cinádr
92 0000630 Ing. Anna Trýznová
93 0301387 Ing. Martin Haueisen
94 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
95 0000641 Ing. Jana Hejnalová
96 1005088 Ing. Marek Kunický
97 0202153 Renata Plevačová
98 0101151 Milan Baloun
99 0100957 Jiří Iral
100 0008209 Ing. Jana Břicháčová
101 0008648 Ing. Stanislav Šetek
102 0007649 Ing. Václav Kosinka
103 0014239 Ing. Martin Novák
104 0010598 Josef Vencl
105 0009584 Pavel Ptáček
106 0014233 Vojtěch Brázda
107 0100050 Ing. Jiří Straka
108 0008133 Ing. Jan Mrzílek
109 0013590 Ing. Stanislav Mastný
110 0009996 Ing. Jiří Tencar Ph.D.
111 0012991 Ing. Michal Čížek
112 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
113 1200716 Ing. František Hás
114 0011708 Ladislav Krešne
115 0011824 Ing. Miroslav Kroupar
116 0300668 prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil Ph.D.
117 0015026 Ing. Tomáš Vejražka
118 0012828 Libor Kapoun
119 0401726 Jiří Bauer
120 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
121 1003526 Ing. Jitka Fraňková
122 1007112 Ing. Ondřej Vlach
123 0012666 Ing. Jan Bízek
124 1302259 Lubomír Hřib
125 1003634 Ing. Jan Kozlík
126 0402018 Ing. Ota Vettermann
127 0301522 Ing. Marek Rapant
128 0202092 Ing. Václav Pícka
129 0015095 Ing. Jan Hošek
130 0701318 Ing. Miroslav Mergl
131 1007291 Bc. Petr Hloucha
132 0202243 Pavel Šíma
133 1006542 Ing. Petr Pácha
134 0401439 Ing. Petr Kadlec
135 0006470 Ing. Pavel Hubínek
136 0200329 Jaroslav Janda
137 1100338 Ing. Petr Tomeš
138 0012713 Ing. arch. Igor Dřevíkovský
139 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
140 0010555 Ing. Michal Kasík Ph.D.
141 0401903 Petra Černá
142 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
143 1007087 Ing. Petr Komínek
144 0700958 Ing. Martin Sadílek
145 0401469 Ing. Zdislav Mazur
146 1004006 Ing. Radovan Kvapil
147 0014726 Ing. Dušan Novotný
148 0014797 Ondřej Žák
149 1302178 Ing. Petr Kučera
150 0300897 Ing. Michal Dufek
151 0401848 Ing. Miroslav Váňa
152 1101973 Jiří Hegegy
153 0015238 Ing. Jiří Charvát
154 0006661 Ing. Radim Kotrbatý
155 0402127 Ing. Eliška Řezáčová
156 1202124 Jan Jakeš DiS.
157 0601745 Martin Fejk
158 0011561 Martin Diepold
159 1005771 František Dobeš
160 0301574 Ing. Gleb Lukovnikov
161 0500800 Ing. Zdeněk Plecháč
162 1302013 Ing. Zbyněk Pospíšil
163 1006257 Ing. Luděk Matyáš
164 0201111 Ing. Martin Karafiát
165 0602884 Ing. Tomáš Höchsmann
166 0003861 Ing. Bohuslav Vykouk
167 0005502 Ing. Zdeněk Račan
168 0401785 Ing. Miloš Konopa
169 0601525 Hana Hlízová
170 1400595 Ing. Vladimír Smrčka
171 0700673 Ing. Zdeněk Zikmunda
172 0013324 Ing. Jozef Harčarík
173 0013154 Ing. Iveta Myšková
174 1202284 Ing. Pavel Slouka
175 0601301 Ing. Tomáš Bukovský
176 0201689 Ing. Aleš Kocábek
177 1100286 Dagmar Lančová
178 1006551 Ing. Petr Málek
179 0201928 Jan Kuvík
180 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
181 3000051 Ing. Viera Šumichrastová
182 1400780 Ing. Radim Bajer
183 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
184 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
185 0006224 Jan Žižka
186 0008772 Ing. Jan Šilhavý
187 0400287 Ing. Lenka Purkytová
188 1102342 Ing. Pavel Slíva
189 0200322 Ing. Stanislav Nesnídal
190 1004047 Ing. Lukáš Novotný
191 1103319 Ing. Jakub Hudečka
192 0015004 Ing. Jakub Kořán
193 0602900 Ing. Martin Kasper
194 1200570 Aleš Vyroubal
195 0700306 Petr Dobroucký
196 0201502 Miroslav Toul
197 0001098 Ing. Eva Rosová
198 3000305 Ing. Katarína Kolenčiak
199 0102436 Tomáš Ungerman
200 0701582 Ing. Pavel Kurka
201 1007475 Ing. Radek Prokop
202 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
203 1104090 Ing. Daniel Jezerský
204 0602327 Ing. Hana Matoušková
205 0010401 Igor Stařecký
206 1000659 Ing. Václav Starý
207 1103961 Ing. Roman Čechák
208 0014159 Ing. Jan Jurčíček
209 0601990 Ing. Vladimír Mertlík
210 0602324 Ing. Jiří Havrda
211 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
212 0602393 Ing. Michal Freivald
213 1103098 Ing. Vít Michel
214 1102643 Vratislav Bajgar
215 1004624 Ing. Václav Křepelka
216 0201791 Veronika Burianová DiS.
217 1102593 Ing. Martin Chovanec
218 0009976 Ing. Pavla Hrudňáková
219 0102340 Ing. Ondřej Štumpour
220 0012652 Ing. Pavel Rek
221 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
222 0014832 Jiří Nechuta
223 1103751 Miroslav Břemek
224 0013393 Ing. Martin Vaněk Ph.D.
225 0402294 Pavel Jílek
226 0008369 Ing. Radan Jurášek
227 1103477 Ing. Martin Kaleta
228 1104263 Ing. Martin Venclík
229 0101561 Pavel Grbač
230 0200797 Ing. Petr Kocman
231 1300887 Ing. Alois Pokorný
232 0201776 Marcela Hořeňovská
233 0301567 Ing. Luděk Ferenc
234 1005824 Ing. Ondřej Gaudl
235 0009562 Ing. František Bartoš
236 0013682 Ing. Jan Rambousek
237 0701719 Kristýna Voldánová DiS.
238 0014950 Ing. Lukáš Michek
239 0011541 Ing. Michal Průdek
240 0011688 Ing. Věra Čermáková
241 0600516 Ing. Jan Maurer
242 0101588 Ing. Radek Pernekr
243 0005825 Ing. Jana Stárková
244 1301493 Ing. Radim Buzík
245 1003919 Ing. Milan Hylš
246 0701733 Kristýna Chaloupková DiS.
247 0012490 Ing. Petr Duník
248 0100538 Ing. Adolf Šicner
249 1005399 Ing. Lukáš Hejný Ph.D.
250 0202476 Gabriela Boušová
251 1003226 Ing. Stanislav Masařík
252 1004817 Michal Stehlík
253 0201549 Tomáš Váchal
254 0005160 Ing. Pavel Zimola
255 0014949 Ing. Eva Michková
256 0000378 Ing. Vladimíra Květoňová
257 1006652 Ing. Dominik Hochman
258 0301070 Ing. Štěpánka Peřinová
259 0202018 Ing. Jana Trnková
260 0102385 Ing. Martina Zamlinská
261 0501181 Ing. Michal Vojáček
262 1201181 Ing. Miloš Hobler
263 0600119 Ing. Václav Zilvar
264 0011162 Ing. Jan Pospíšil
265 0015049 Ing. Lukáš Machač
266 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
267 0009606 Ing. Michaela Holá
268 1104205 Ing. arch. Jakub Kupka
269 0010386 Ing. Jan Zelinka
270 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
271 0102610 Ing. arch. Ladislav Zeman
272 0013744 Ing. Ondřej Gilar
273 0602658 Ing. Petr Košťál
274 1201926 Ing. Mgr. Radka Široká
275 0301379 Bc. Michal Pašava
276 1005680 Ing. Karel Vlček
277 0300128 Ing. Ivo Čechman
278 1004413 Ing. Petr Jelínek
279 0401523 Ing. Vít Šabach
280 0500441 Antonín Hnik
281 0501365 Ing. Radana Ranincová
282 1201324 Ing. Stanislav Pecha
283 1007227 Ing. Michal Dulák
284 0004862 Ing. Petr Listík
285 0202374 Ing. Marek Chval
286 0101260 Ing. František Kovář
287 0012945 Ing. Tomáš Heřmánek
288 0401388 Ing. Pavel Vrba
289 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
290 1102288 RNDr. Miroslav Konečný CSc.
291 1006935 Ing. Jiří Hodaň
292 0004997 Ing. Aleš Voženílek
293 0402097 Ing. Jiří Koudelka
294 0010827 Ing. Tomáš Buchar
295 1004424 Ing. Milan Pokorný
296 1001007 Ing. Aleš Čeleda
297 0014113 Ing. Vladimír Vayhel
298 0004856 Ing. Tomáš Pinkava
299 1104521 Ing. Martin Lampa
300 0008374 Ing. David Vávra
301 0102707 Ing. Josef Kuba
302 0014201 Ing. Petr Novobílský
303 0301184 Jiří Dufek
304 1103449 Ing. Robert Kotásek
305 0010055 Ing. Václav Kvasnička
306 0300772 Petr Pařízek
307 1006266 Ing. Jan Pivec
308 0102190 Josef Filípek
309 0015129 Ing. Anastasia Ignatyeva
310 0102727 Michael Dopita
311 0014823 Ing. Milan Vaňas
312 0003296 Ing. Erika Malá
313 0010993 Ing. Markéta Vajnerová
314 0014738 Martin Bauš
315 0009344 Ing. Kateřina Hladká Ph.D.
316 0200397 Ing. Vlasta Kůtová
317 0010178 Ing. Petr Feierfeil
318 0402548 Ing. Zbyněk Šalé
319 1004929 Ing. Petr Březina
320 0011252 Ing. Pavel Marek Ph.D.
321 0102246 Josef Havlíček
322 1007479 Ing. Veronika Piškulová
323 1301361 Ing. Jaroslav Mikulík
324 0014507 Tomáš Fodrán
325 1003190 Ing. Anna Cigošová
326 1103302 Aleš Novák
327 0012745 Ing. Miroslav Stráník
328 1103756 Ing. Jan Stuchlík
329 0013424 Ing. Radslav Pivoňka
330 1400568 Ing. Radek Švengr
331 0005371 Jiří Cikhart
332 1301635 Ing. Radovan Rerko
333 0013251 Kryštof Rotkovský
334 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
335 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
336 1301408 Ing. Pavel Soukup
337 0501241 Jiří Kapras
338 1104182 Ing. Robert Wenglorz
339 0013574 Ing. Martin Soukup
340 0301604 Sylva Kubová
341 0600844 Ing. Jaroslav Rubín
342 0012497 Ing. Tomáš Záhora
343 1005426 Ing. Vít Říhošek
344 0014812 Ing. Šimon Mytyzek
345 0102377 Ladislav Pikl
346 1003558 Libor Piták
347 1104160 Ing. Lenka Švrčková
348 1006702 Jiří Majzlík
349 0500797 Ivana Mašínová
350 0101064 Ing. Zdeňka Stuchlíková
351 0010832 Ing. Martin Šulc
352 1002745 Ing. Ivo Pavlíček
353 1104212 Ing. Jiří Valenta
354 1100781 Ing. Jan Krőmer
355 0008539 Ing. Jan Hašek
356 0015032 Ing. Ondřej Barták
357 0300372 Ing. Stanislav Lesák
358 0602944 Ing. David Pour
359 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D.
360 0101779 Ing. Petr Jerhot
361 0008578 Ing. Jiří Mantlík
362 0701721 Ing. Josef Jůn
363 0009572 Ing. Radovan Bušovský
364 0400661 Ing. Stanislav Cimr
365 1101679 Jaroslav Tomáš
366 0301320 MgA. Hana Fischerová
367 0014298 Ing. et Ing. arch. Zuzana Čabalová
368 0010869 Miroslav Veselý
369 0700576 Ing. František Češka
370 1302577 Martin Štach
371 1201877 Ing. Dana Schmittová
372 1302066 František Hruboň
373 0014037 Ing. Zbyněk Kunt
374 1101748 Josef Zahel
375 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
376 0402385 Martin Miškovský
377 0401496 Ing. Aleš Hlaváček
378 0010321 Ing. Michal Lenoch
379 1006845 Ing. Miloslav Tauš Ph.D.
380 0012896 Ing. Ján Vojtila
381 1301650 Ing. Ladislav Drozd
382 1006988 Ing. Ivo Rotrekl
383 1007128 Ing. et Ing. Jakub Dohnal
384 0102335 Tomáš Sedláček DiS.
385 1007317 Ing. Jana Macků
386 0202496 Ing. Tomáš Lohr
387 1201566 Ing. Pavel Žourek
388 1102848 Miroslava Ivicová Vaculíková
389 1004611 Ing. Jaromír Machálek MBA
390 0007272 Ing. Bohuslav Hadáček
391 0200273 Ing. Zdeněk Šteflík
392 0002048 Ing. Roman Víšek
393 1005580 Ing. Jana Zrebná
394 0601516 Ing. Lubomír Jakl
395 0401257 Ing. Karel Hrdlička
396 0200391 Ing. Václav Bouberle
397 1400643 Bc. Jan Hyliš
398 1200454 Ing. Milan Švábeník
399 0602721 Cyril Šourek
400 1004522 Ing. Petr Chaloupka
401 0004667 Ing. Milan Michek
402 0602563 Ing. Jan Sekanina
403 1000660 Alena Danielová
404 1300047 Ing. Jaroslav Valkovič
405 0601903 Ing. Lukáš Bukovský
406 0014594 Ing. Vladimír Koutník
407 0009978 Ing. Ivan Tomášek
408 0001943 Ing. Marie Kubátová
409 0012141 Ing. Jan Kočí
410 0010411 Ing. Robert Kůta
411 1400753 Ing. Marek Vrbka Ph.D.
412 0006744 Ing. Jiří Kubias
413 1007297 Ing. Ondřej Horák
414 0012729 Ing. Jan Strnad
415 1101127 Ing. Eva Dratvová
416 0005946 Ing. Miroslav Šedivý
417 1101458 Pavla Burá
418 0013978 Ing. Pavel Kubát
419 0602797 Pavel Zubr
420 1007258 Radim Staviař
421 1007457 Ing. Petr Špičák Ph.D.
422 0010944 Ing. Aleš Tuček
423 0701726 Ing. Jaroslav Štípek
424 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
425 1003895 Ing. Kazimír Horák
426 1002035 Ing. Antonín Muška
427 0101168 Martin Kolouch
428 0011055 Ing. Květa Kousalová
429 0013523 Michal Berka
430 0012402 Ing. Jiří Beran
431 1102951 Ing. Eva Kostialová
432 0005064 Ing. Vítězslav Vacek CSc.
433 1104435 Karel Adamčík
434 0003335 Ing. Zdeňka Kubištová
435 1200720 Ing. Miroslav Novák
436 0003891 Miloš Fišer
437 0202482 Bc. Patrik Vyleta
438 1202279 Ing. Miroslav Veselý
439 0007564 Ing. Eugen Elterlein
440 1302374 Bc. Oto Bachůrek
441 0013214 Ing. Lucie Soukeníková
442 0301478 Ing. Jiří Oboznenko
443 1200383 Ing. Zdeněk Březa
444 1104100 Ing. Jiří Němec
445 0202264 Ing. Richard Horký
446 0400963 Ing. Antonín Wachtel
447 0001040 Luděk Trojan
448 1400174 Ing. Drahomíra Svobodová
449 1200914 Ing. Petr Pilař
450 0013907 Ing. Vít Zelikov
451 0013724 Ladislav Havrda
452 1102923 Karel Ručka
453 0701347 Ing. Ladislav Bis
454 0200235 Ing. Petr Zítek
455 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
456 1003302 Ing. Pavel Binka
457 1005506 Ing. Jana Krupicová Ph.D.
458 1103378 Ing. Ondřej Bojko
459 1201191 Zdeněk Hybš
460 0201412 Ing. Jaromíra Škublová
461 0700999 Ing. Michal Mikyska
462 0701662 Ing. Martin Dlabáč
463 1004832 Ing. Tomáš Jakl
464 0010232 Zdeněk Kučera
465 0700268 Ing. Václav Jakeš
466 0014739 Ing. Martin Sojka
467 0015198 Ing. Ondřej Hanyk
468 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
469 0008206 Ing. Martin Dejdar
470 0015042 Ing. František Kubašta
471 0501363 Ing. Jaroslav Pfleger
472 1003797 Ing. Pavel Hovorka
473 1006975 Ing. Denis Owczarzy
474 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
475 0602380 Kamil Tříska
476 1006495 Ing. Šárka Justová
477 0700461 Jan Hlaváč
478 1201748 Ing. Luděk Horák
479 0500491 Günter Hanisch
480 1006346 Ing. Jan Špatný
481 0012818 Ing. Lubor Švec
482 0009747 Ing. Eva Blažejová
483 0004017 Ing. Božena Rusová
484 0600349 Ing. Karel Kundera
485 0301575 Ing. Nikola Bindzar
486 0301575 Ing. Nikola Bindzar
487 0013797 Ing. arch. Tomáš Nedbal
488 1001384 Ing. František Štindl
489 1006938 Ing. Pavel Tkáč
490 0014719 Ing. Radek Kopecký
491 1104254 Ing. Daniela Navrátilová
492 1103159 Ing. Jaroslav Chalupa
493 0011335 Ludmila Berková
494 0007645 Ing. Miloš Král
495 0008649 Mikuláš Cylek
496 0501182 Ing. Bohuslava Švejdová
497 0602166 Ing. Oldřich Kalvoda
498 0013145 Ing. Petr Kubišta
499 1007046 Ing. Tomáš Machač
500 0010549 Ing. Lukáš Burda
501 0014717 Ing. Martin Hurník
502 0014945 Ing. Hana Smržová Ph.D.
503 0701571 Lubomír Svatoš
504 1400602 Ing. Miroslav Havel
505 0400100 Ing. Zdeňka Plichtová
506 1400698 Ing. Vojtěch Bína
507 1201578 Ing. Jan Turek
508 1003674 Ing. Jiří Laštovička
509 0601330 Jiří Jozífek