Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon - základní principy současné právní úpravy a nové právní úpravy S

Stavební zákon - základní principy současné právní úpravy a nové právní úpravy S

Seminář se zaměří na srovnání současné právní úpravy a nové právní úpravy, tj. zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. a jejich novely.

Hlavní odborné téma – program akce:

Přestaveny budou především principy povolování, kolaudování a odstraňování staveb s dalšími vazbami a souvislostmi. V neposlední řadě bude přiblížena i problematika hmotného práva. Součástí bude i seznámení s novou soustavu stavebních úřadů a novými principy ochrany veřejných zájmů.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. Jana Machačková

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
1. 6. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
64
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1202417 Petr Kapounek
2 0007922 Ing. Radka Bürgermeisterová
3 0001780 Ing. Karel Pánek
4 0000770 Ing. Ivan Pšenička
5 0002515 Ing. Ondřej Trefný
6 0006474 Ing. Milan Železný
7 0007514 Ing. Lenka Adámková
8 0003423 Ing. Jiří Voslář
9 0006607 Ing. Jaroslav Kvapil
10 0006879 Ing. Leon Kavala
11 0006965 Ing. František Stejskal
12 0003510 Ing. Petr Furch