Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z Ediční rady ČKAIT Termín: 22. 11. 2018

Zápis z Ediční rady ČKAIT Termín: 22. 11. 2018

Přítomni: Ing. Jindřich Pater, Ing. Renata Karasová, doc. Ing. František Kulhánek, CSc., doc. Ing. arch. Jiří Mojžíš, doc. Ing. Karel Papež, CSc, doc. Ing. Jan Pavlíček, Ing. Dominika Hejduková, Ing. Šárka Janoušková
Omluveni: Ing. Pavel Křeček, Ing. Radek Hnízdil, Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Vladimír Smrž

Program:
 1. Kontrola zápisu z 9. 5. 2018
  1. Hotové publikace
   1. Novela stavebního zákona – prováděcí předpisy
    Autorka úvodu: Ing. Žanet Hadžič
    Stav k 22. 11. 2018: Hotovo

   2. Dřevěné lávky a mosty
    Autoři: Roman Fojtík, Antonín Lokaj, Jiří Gabriel
    Stav k 22. 11. 2018: Hotovo

   3. České a slovenské stavby století 1918–2018
    Kolektiv autorů
    Návrh: Ing. Janoušková
    Stav k 22. 11. 2018: Hotovo

   4. Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011
    Návrh: Ing. Hejduková, Ing. Pater
    Autorka: Ing. Alena Šimková
    Stav k 22. 11. 2018: Hotovo

  2. Ostatní publikace
   1. Geoenvironmentální průzkum brownfieldů: Doporučení pro zadání, provedení a vyhodnocení průzkumných prací
    Autor: Kolektiv autorů
    Garant: Mgr. Mráz, MD.
    Základní informace a praktická doporučení pro široké spektrum účastníků výstavby, zájmové organizace i odbornou veřejnost, bude zařazeno do systému PROFESIS.
    Stav k 22. 11. 2018: Autoři o vydání mají zájem, rukopis je před dokončením.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání

   2. Příručka pro stavbyvedoucí
    Garant: Ing. Zídek
    Praktická pomůcka.
    Stav k 22. 11. 2018: Kolektiv autorů, spolupráci přislíbila Ing. Hadžič
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě a přejmenovat na Provádění staveb

   3. Informační příručka k panelovým domům
    Autor: Kolektiv autorů
    Nové vydání praktické příručky z r. 2002 – přehled jednotlivých soustav panelových domů.
    Stav k 22. 11. 2018: v jednání s doc. Ing. Hanu Gattermayerovou
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání, oslovit ještě Ing. Šafránka

   4. Zásady BOZP v tabulkách
    Autor: Bc. Mílek, Ing. Vlčková, Ing. Pater
    Návrh praktické příručky z oblasti výkopových prací: právní předpis, normová hodnota, špatný a dobrý příklad aplikace v praxi ve fotografiích.
    Stav k 22. 11. 2018: pomůcka je uložena na PROFESIS
    Závěr: ER nedoporučuje v současné podobě vydání tiskem, možná až bude rozšířeno

   5. Rukověť AO – pro nové členy
    Autor: Kolektiv autorů
    Garant: Ing. Zimová
    Praktická pomůcka pro nové členy vstupující do ČKAIT; informace o CŽV, pojištění, razítku, deníku AO, řádech ČKAIT, právní poradně, slevách publikací, seminářích, způsobu výkonu činnosti, PROFESIS apod.
    Stav k 22. 11. 2018: Verze z 10/2017 od Ing. Zimové doplněna Ing. Janouškovou a Ing. Paterem, je rozpracováno
    Závěr: ER doporučuje co nejdříve vydat v tištěné podobě (formát A5).

   6. Přehled skeletových konstrukcí
    Autor: Ing. Václav Vimmr, CSc.
    Základní technické parametry skeletových soustav, které se vyráběly a realizovaly v ČR v letech 1960–1990.
    Stav k 22. 11. 2018: Beze změny, jednání s autorem 11/2018.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání, znovu urgovat, je stále požadováno.

   7. Standardy služeb architektů a inženýrů PS a TZS
    Autor: Ing. Štěpán a kol. (PS), Ing. Pater a kol. (TZS)
    Standardní a nadstandardní výkony a činnosti v praxi projektanta vč. návrhu kalkulačky.
    Stav k 22. 11. 2018: Textové kap 1.1 až 1.10 (PS) a 2.1 až 2.10 (TZS) hotovy a umístěné na PROFESIS.
    Závěr: ER nedoporučuje vydat v tištěné podobě

   8. Stavitelství do kapsy II – práce PSV
    Autor: Kolektiv autorů
    Garant: Ing. Janoušková, Ing. Zídek
    Stav k 22. 11. 2018: Je rozpracováno.
    Vydán dotisk I. dílu
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě a vydat v úzkém formátu pro všechny AO.

   9. Technologie prací na železničním svršku
    Autor: koordinátor Ing. Dubský a kol.
    Stav k 22. 11. 2018: Na rukopisu se pracuje; publikace by měla obsahovat text, fotografie, obrázky, tabulky a grafy a svým zaměřením se přibližuje k publikaci Technologie stavby vozovek. Byli nalezeni noví autoři místo Ing. Svobody. Rukopis nových autorů přislíben v lednu 2019.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě vydání na 2019.

   10. Geometrická přesnost budov
    Autor: Ing. Václav Šanda (fa GEFOS)
    Aktualizace původního vydání z r. 2016, které je již rozebráno.
    Stav k 22. 11. 2018: Technická komise připravuje na toto téma standard
    Závěr: ER nedoporučuje k vydání

   11. Zděné konstrukce
    Autor: Ing. Vejvara, Ing. Honzík
    Stav k 22. 11. 2018: Rukopis předán, autoři zapracovávají rozsáhlé připomínky oponentů, přislíbeno předání do 30. 11. 2018
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě vydání na 2019.

   12. Autorizační zákon
    Autor úvodu: Ing. Hladík
    Stav k 22. 11. 2018: je v tisku
    Závěr: ER doporučuje vydání v počtu 1 000 ks.

   13. Živnostenský zákon
    Návrh: Ing. Pater
    Stav k 22. 11. 2018: v přípravě do tisku
    Závěr: rozeslán se Z+i 2019 č. 1 všem členům

   14. Technická zařízení budov
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autorky: Vyoralová, Prokopová
    Stav k 22. 11. 2018: Zdravotní technika a vzduchotechnika, praktická část, zásady (ne dimenzování), rukopis u oponentury
    Závěr: ER doporučuje rozdělit na dvě publikace; ještě doplnit elektro. 2 000 ks pro obory TZS a TPS

   15. New York
    Návrh: Ing. Janoušková
    Stav k 22. 11. 2018: Publikace o New Yorku založená na seriálu, který vycházel ve Stavebnictví 2017.
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání s autorem 2019.

   16. Stoleté mosty – 2. díl
    Návrh: Ing. Janoušková
    Autor: Vlček
    Stav k 22. 11. 2018: v přípravě pro tisk
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě

   17. Navrhování základových a pažicích konstrukcí 2. vydání
    Autor: doc. Masopust
    Stav k 22. 11. 2018: v přípravě pro tisk
    Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě

 2. Nové náměty
  1. Navrhování betonových konstrukcí
   Autor: prof. Procházka
   Problematika vhodných postupů při navrhování betonových konstrukcí ve vazbě na eurokódy.
   Stav k 22. 11. 2018: v jednání s prof. Procházkou
   Závěr: ER doporučuje pro obor S, M a D, pokračovat v jednání 2019.

  2. Památková péče pro projektovou praxi
   Návrh: arch. Mojžíš
   Stav k 22. 11. 2018: arch. Mojžíš v jednání s JUDr. M. Zídkem
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání 2019.

  3. Technické standardy
   Návrh: Ing. Bukovský
   Stav k 22. 11. 2018: první TS na Profesisu.
   Závěr: ER doporučuje vydat v tištěné podobě (ve formě jako norma).

  4. Autorský zákon
   Návrh: arch. Mojžíš
   Stav k 22. 11. 2018: vydat znovu s doplněnými precedenty, pokračovat v jednání s původním autorem prof. Smejkalem, řeší Ing. Janoušková
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání 2019 a vydat pro všechny AO.

  5. Dřevěné spoje
   Návrh: Ing. Janoušková, autoři Ing. Kloiber, UTAM
   Stav k 22. 11. 2018: rukopis bude dodán 2019
   Závěr: Na téma spojů je na trhu několik publikací. ER doporučuje prostudovat rukopis a na jeho základě zvážit vydání.

  6. Technický dozor stavebníka (MP 9.2)
   Návrh: Ing. Pater, Ing. Hejduková
   Autor: M. Pánek
   Stav k 22. 11. 2018: pomůcka PROFESISu, zpracování nově, obsah dopovídající aktuálním požadavkům, rozsahu činnosti …. Hrubý rukopis předat k oponentuře Ing. Paterovi, Bukovskému a Klepáčkové. Vydání 2019.
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě

  7. Almanach osobností Komory
   Návrh: Ing. Křeček
   Původní návrh: k 30 letům Komory vydat Osobnosti Komory – předsedové, členové orgánů, komisí, významné spolupracující osoby.
   Závěr: ER doporučuje změnu (ke 30. výročí) na Komora rok po roce (pracovní název) podle existujících plakátů. Původní návrh by byl autorsky neschůdný

  8. Vyhláška č. 251/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
   Návrh: doc. Pavlíček
   Vydat s komentářem, Ing. Janoušková má typ na autora.
   Závěr: ER doporučuje pro všechny AO dopravní stavby, mosty, geotechnika a městské inženýrství

  9. Vývoj betonového stavitelství
   Návrh: prof. Kubečková, prof. Geršlová
   Závěr: ER nedoporučuje, nezapadá do edičního plánu

  10. Požární bezpečnost staveb
   Návrh: doc. Pavlíček
   Ing. Janoušková napíše dopis doc. Jiřímu Pokornému VŠB Ostrava. Další jednání až po komunikaci s autorem.
   Závěr: ER doporučuje vydat pro obor PBS

  11. Hygienické předpisy 3. vydání
   Návrh: Ing. Janoušková
   Autorka: Ing. Mathauserová
   V jednání s autorkou.
   Závěr: ER doporučuje vydat pro všechny AO

  12. České mosty
   Návrh: Ing. Janoušková
   Autor: prof. Vítek
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání, vydat jako reprezentační publikaci ČKAIT

  13. Bezbariérové stavby (komentář k vyhlášce)
   Autorka: Ing. Zdařilová
   Závěr: ER doporučuje jednat s autorkou (Ing. Pater)

 3. Různé
  • IC a SVI představilo členům ER nově vydané publikace: Novela stavebního zákona – prováděcí předpisy, Dřevěné lávky a mosty, České a slovenské stavby století 1918–2018, Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011; Stavitelství do kapsy, 2. vydání, Navrhování kontaktních systémů ETICS, České stavebnictví v číslech.
  • Vyúčtování za činnost v ER v II. pol. 2018 nutno provést až po vyzvání předsedy ER.
  • Další zasedání ER se předpokládá na jaře 2019 (bude s předstihem potvrzeno nebo změněno).

Praha, 22. 11. 2018

Ing. Jindřich Pater, předseda ER
Ing. Dominika Hejduková, SVI ČKAIT