Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č.5/2020 ze dne 15.5.2020

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č.5/2020 ze dne 15.5.2020

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Marie Báčová, Kateřina Pazderková
Online:
Ing. Šárka Janoušková
Omluveni:
Ing. Lubomír Keim, CSc; Ing R. Karasová, Ing, Filip, Ph.D., Ing, R. Špalek, Ing, M Drahorád, PhD., Ing. P. Sedlák, Ph.D., Ing. D Hejduková

Program
 1. Normalizace
  1. Střechy - Ing. Klečka informoval komisi o diskusi o normě se zástupcem VUT Brno. Tuto problematiku bude řešit Ing. Lubomír Keim CSc.
  2. TNK 43 - Ing. Klečka informoval o stavu návrhu normy ČSN 73 0540-2 - Členové komise poslali připomínky k normě. Autoři připraví návrh normy a uspořádají workshop.
  3. námět - úprava ČSN schodiště - realizátoři schodišť
   1. problémy
    1. výstupní čára
    2. min. šířka stupně
    3. dále čl. 6. 7 a 9.
    4. mlynářské schodiště
   2. nutná analýza současných požadavků a analýza požadavků v sousedních státech
   3. bezpečnostní požadavky - osoby s omezením pohybu a orientace
   4. požadavky požárníků
   5. projednat jak vznikly požadavky s doc. Ing Ladislavem Štěpánkem

   Ing. Klečka prezentoval výpočtovou pomůcku k TS02 ČKAIT - graf bezpečnosti schodišť ve vztahu šířce stupňů a četnosti chůze.

  4. Norma osvětlení - Ing. Klečka informoval, že TNK stále čeká na vyjádření CEN. Stávající normy se zruší a nahradí se novou, která ČSN EN 17037 doplní.
   střechy vydání - odpor zástupců výrobců; LK jak podpořit vydání normy?
  5. návrh normy na hydroizolační stěrky obecně - do TNK500

 2. Rekodifikace SZ
  Paní Báčová informuje o situaci - Stavební zákon má jít do vlády k projednání.
  Diskuse: Projektant musí ručit za projektovou dokumentaci, TK by se měla zabývat, co je odpovědností AO. Co má kontrolovat zhotovitel? Kdo má dělat technickou kontrolu? Mnoho příkladů z praxe.
  Závěr: Připravit příručku systém zodpovědnosti, přidat zkušenosti z domova i ze zahraničí. Technické standardy budou navazovat na nově stanovené požadavky na stavby.

 3. Technické standardy ČKAIT
  1. ) TS02 geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp
   • Schválit představenstvem
   • Aktivity některých designerů a zhotovitelů k odstranění technických požadavků na bezpečná schodiště viz 1.4
  2. ) Vzhled povrchů viditelných
   • V průběhu se připravuje
  3. ) Sklo ve stavbách
   • rozdělit na dílčí části
   • Ing. Fránek - obsah zaslán a platí, budou zaslány připomínky
   • statistika samostatně (Ing. Špaček?)
   • inspirace směrnicí OIB-Richtlinie 4 (OIB-330.4-0230/15); nová verze z června 2018
  4. ) Řešení problémů „Odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“

 4. SPS - dokumentace skutečného provedení
  Vyvíjí se dobře, ale nevíme jak to dopadne.

 5. Kontrola projektové dokumentace a staveb
  • metodika nebo TS
  • návaznost na cenu zakázky a u VŘ na rozsah zadané zakázky
  • obsah - úplnost
   • o návaznost na minimální rozsah a obsah projektové dokumentace
  • kontrola správnosti PD
  • možnosti kontroly projektové dokumentace
  • kontrola díla objednatelem při přejímání
  • vznikne pracovní supina - vyzvat aktivy a osobnosti
  • navrhnout postup a dílčí části

 6. BIM
  • memorandum ČKA a ČKAIT z 20.4.20 o spolupráci
  • jednání u nám. Ing. Muřického, Agentura ČAS nesplnila požadavky MPO
  • TK ČAS - v návaznosti komise BIM ČKAIT 26.5.
  • TK bude hlasovat o postupu
  • standardy nebyly řádně dokončeny, Standard ČAS - není známo, kdo jej používá
  • datový standard stavebnictví - zřejmě není zjištěna obecná potřeba tento standard zpracovávat, není doklad o potřebě
  • obecné proklamace bez konkrétních požadavků, mnoho požadavků a metodik nesouvisí s BIM
  • celkově zavádějící přístup ke stavebním a ostatním výrobkům ve stavbách
  • vzdělávání bude probráno na BIM ČKAIT


 7. Různé
  • OIB - 11.5 : OIB aktuell - Unser neuer Newsletter - zaslal LB všem členům TK
  • causa havárie Česká Třebová 2017 - dopis Ochránci k řešení obecné odpovědnosti všech osob, které jsou odpovědné za stavbu
  • Martin Malý, MSc, DBA, MRICS - Spolupráce v oblasti šetrných budov je myslím v souladu se vším, co jako ČKAIT řeší, včetně BIMu. návrh bilaterální setkání ČKAITxCZGBC, dnes volal z CPD
   • LB svolá jednání k možnosti spolupráce, neb nám nic jiného nezbývá


  Zapsala: K. Pazderková
  Schválil: Ing. L. Bukovský


  Příští zasedání 19.6.2020 v 9:00 hod.