Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis výboru 2020.06.01

Zápis výboru 2020.06.01

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání:
  Plánované jednání výboru dne 6.4.2020 a 4.5.2020 byly s ohledem na vyhlášený nouzový stav ve dnech 12.3.2020-20.5.2020 způsobený koronavirem Kovid-19 zrušeny, rovněž tak byly zrušeny semináře v rámci CŽV, které byly nahrazeny, viz níže:
  Zrušené akce s participací oblasti:
  • 7. a 8.4.2020 - Konference Dřevostavby
  • 13. - 17.5.2020 - Stavební veletrh v rámci HOBBY
  • 26. - 28.9.2020 - Exkurze Vídeň –z důvodu nastalé situace a malého zájmu.

 2. Plán práce
  Náhradní akce za zrušené akce v 1.Q.2020:
  • 11.6.2020 - Novinky v oblasti PBS: akce je zajištěna, k dnešnímu dni je přihlášeno 16 AO. Odborný garant: Pavel Otruba.
  • 16.6.2020 - Technický dozor stavebníka, jeho postavení a úloha: akce je zajištěna, k dnešnímu dni je přihlášeno 56 AO. Odborný garant Ing. Hladík.
  • 25.6.2020 - Povinnost a odpovědnost AO při výkonu vybraných činností ve výstavbě: akce je zajištěna, k dnešnímu dni je přihlášeno 34 AO. Odborný garant Ing. Hladík.
  2. pol. 2020:
  • 17.9.2020 V. Diskuzní odpoledne k liniovým stavbám JČK (dálnice D3) – organizačně zajišťuje Unie mostařů. Akce přihlášena k akreditaci.
  • 24.9.2020 Rozšíření praktickými dopady a zkušenostmi k směrnici ČHIS 01 (České hydroizolační společnosti) – akce přihlášena k akreditaci
  • 26.-28.9.2020 – v případě, že OP ČSSI navrhne a připraví tuzemskou exkurzi do oblasti Cheb-Aš–K.Vary, bude naše oblast spoluorganizátorem(Ing.Mašek,Ing.Hladík, Ing. Borovka).
  • 15.10.2020 Impregnace konstrukčního dřeva (Bochemie) – akce přihlášena k akreditaci
  • 19.11.2020 Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov (TZB) ) – garant IC ČKAIT, akce přihlášena k akreditaci
  • 26.-27.11.2020 Defekty budov: spoluorganizátor OK ČKAIT– akce přihlášena k akreditaci, z oblasti zajištěny 2 příspěvky (HZS, BIM CZ).
  • 12/2020 Adventní setkání – organizačně zajistí OP ČSSI Č.Budějovice, ve spolupráci s OK
  • Podzim 2020 BIM semináře: k nabídce SVI ČKAIT Praha byl OK zaslán dotaz členům oblasti k zjištění zájmu. Vzhledem k tomu, že se k jednotlivým seminářům přihlásilo 6-8 AO, nebudou tyto semináře organizovány v oblasti. Členové oblasti budou mít možnost se přihlásit do prvního webináře a následně dle skutečného zájmu do jiných oblastí.
  Další možností je spolupráce s VŠTE Č.Budějovice na seminář v konkrétním programu. Podrobnosti projedná předseda oblasti a následně bude zjištěn zájem.

 3. Shromáždění delegátů
  Vzhledem k nastalé situaci bylo původní SD zrušeno, náhradní termín byl stanoven na 12.9.2020, delegáti obdrží novou pozvánku. Zaslané dokumenty zůstávají v platnosti. Bude upřesněna doprava delegátů.

 4. Informace z jednání představenstva dne 30.4.2020 předsedů oblasti dne 27.5.2020
  Předseda oblasti podal základní informaci k oběma jednáním. Podrobnosti: viz zápisy na webu ČKAIT.
  Z hlediska Rekodifikace stavebního práva byl návrh nového SZ včetně změnových zákonů odeslán z MMR na Úřad vlády ČR.
  https://www.ckait.cz/rekodifikace-verejneho-stavebniho-prava

 5. Různé
  • Cena Inženýrské Komory ČKAIT: Představenstvo schválilo a vyhlásilo 17. ročník soutěže: https://www.ckait.cz/vyhlaseni-17-rocniku-souteze-ceny-inzenyrske-komory-2020
  • PRESTA 2018-2020: organizuje OP ČSSI, spoluorganizátor oblastní kancelář ČKAIT, připravuje se vyhlášení 11. ročníku.
  • Výjezdní jednání výboru: možnost spoluorganizovat v místě Adventního setkání dle dispozic OP ČSSI. Oblast bude participovat navržená místa (Milevsko, Netolice).
  • Ing. Konečný navrhuje uspořádat pro členy informaci o dopravním řešení v oblasti ČB a JK v rámci diskusního odpoledne.
  • OP ČSSI: koordinátorem spolupráce mezi oblastí ČKAIT ČB a OP ČSSI ČB bude za ČKAIT člen výboru Ing. Milan Borovka.