Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ŠVÝCARSKO

ŠVÝCARSKO

Profese v oboru stavebnictví jsou ve Švýcarsku regulovány kantony. Šest z 26 kantonů reguluje profese jako stavební inženýr a architekt. V ostatních kantonech nejsou žádné profese v oboru stavebnictví regulovány a nevyžadují uznání diplomu, ani žádnou registraci.

Existuje výjimka pro profesi zeměměřič (geometr), která je regulována federální legislativou.

V 6 kantonech, které regulují profese jako stavební inženýr a architekt (Ženeva, Vaud, Lucerne, Fribourg, Tessin, Neuchâtel), musíte být registrováni u kantonálního úřadu.

Více informací podává Úřad pro profesní vzdělávání a technologii (OPET).

Kontakt:
BUNDESAMT FÜR BERUFSBILDUNG UND TECHNOLOGIE BBT
OFFICE FÉDÉRAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA TECHNOLOGIE OFFT
UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA UFFT

Frédéric Berthoud
Coordinateur suisse pour la reconnaissance des diplômes
Effingerstrasse 27, 3003 Bern
Téléphone ++41 (0)31 322 28 26
Fax ++41 (0)31 324 92 47
Frederic.Berthoud@bbt.admin.ch
www.bbt.admin.ch
23. 09. 2008