Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tenkostěnné ocelové konstrukce a jejich užití ve stavebnictví - seminář

Tenkostěnné ocelové konstrukce a jejich užití ve stavebnictví - seminář

Komerční seminář

Přednášející: Ing. Martin Horáček, Ph.D.Ing. Ján Šivec, Bc. Jakub Vyšehradský, Ing. Petr Kolář

Anotace:

Školení určené pro projektanty a architekty pozemních staveb se zaměřuje na využívání tenkostěnného ocelového profilu jako konstrukčního řešení budov. Věnuje se následujícím tématům:

  • Specifika návrhu a možnosti použití tenkostěnných prvků ocelových konstrukcí: definice tenkostěnných konstrukcí, materiály, výroba, oblasti použití tenkostěnných konstrukcí (s ukázkami), specifika návrhu – stabilitní problémy (lokální boulení, distorzní vzpěr, globální ztráta stability), navrhování podle norem (Eurokód vs. Direct strength method zakotvená v americké normě) a požární odolnost tenkostěnných konstrukcí.
  • Tenkostěnné ocelové konstrukce – inovativní způsob suché výstavby: v čem spočívá technologie a v čem se odlišuje oproti běžně používaným (zděným) systémům, co nabízí, pro jaký typ výstavby lze tento systém využít, deskripce materiálu a výroby tenkostěnných ocelových konstrukcí, problematika tepelné techniky, její vliv a řešení u tenkostěnných lehkých konstrukčních systémů, zásady návrhu těchto konstrukcí, problematika tenkostěnných ocelových konstrukcí z pohledu požární ochrany a problematika statického návrhu tenkostěnných ocelových konstrukcí. 
  • Využití systému tenkostěnných ocelových konstrukcí při řešení projektů financovaných z dotačních titulů (OPŽP, NZÚ, NPO, Modernizační fond).

Program:

  1. Specifika návrhu a možnosti použití tenkostěnných prvků ocelových konstrukcí  (Ing. Martin Horáček, Ph.D. - VUT v Brně - Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební) 
  2. Přestávka
  3. Tenkostěnné ocelové konstrukce – inovativní způsob suché výstavby  (Ing. Ján Šivec, Bc. Jakub Vyšehradský - AUKLAN a.s.)
  4. Využití systému TOK při řešení projektů financovaných z dotačních titulů (OPŽP, NZÚ, NPO, Modernizační fond) (Ing. Petr Kolář – Plus Projekt, s.r.o.)
  5. Závěrečná diskuze

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 20.11.2023

Čas konání: 14.30 - 18.30 hod.

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0005446 Ladislav Novotný