Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tiskové zprávy 2013

21. 12. 2013

Stavba svépomocí z pohledu odborníků ČKAIT

ČKAIT připravila setkání novinářů a odborníků nad problémem stavby svépomocí dne 12. 12. 2013 v sídle ČKAIT, aby pomohla přiblížit problém staveb svépomocí, které jsou v posledních letech masivně inzerovány v médiích, především na internetu. Údajné úspory jsou kromě vlastní práce zejména docíleny volbou nepříliš vhodných či zcela nevhodných výrobků a úsporami v technologických postupech. Výsledkem jsou např. vadně provedená zdiva, tepelné mosty v pláštích domu, vadné umístění elektroinstalací ad. Z odborného hlediska je naprosto nemožné laikem realizovat stavbu pasivního nebo téměř nulového domu.
06. 12. 2013

Setkání předsedů a prezidentů profesních komor 2013

Každoroční adventní setkání 11 představitelů profesních komor a jejich zástupců se uskutečnilo 3. 12. 2013 v sídle České komory autorizovaných techniků a inženýrů činných ve výstavbě. Přítomní zhodnotili rok 2013 z pohledu příslušné Komory, projednali a informovali o legislativních změnách v jednotlivých Komorách, které byly v příslušném roce připraveny nebo schváleny.
05. 12. 2013

Stavba svépomocí z pohledu odborníků ČKAIT

Program: Úvodní slovo: Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT Odborná část: Ing. Ladislav Bukovský - Rizika staveb svépomocí JUDr. Václava Koukalová - Požadavky stavebních předpisů na stavby svépomocí
25. 09. 2013

Neodborné zásahy do panelových domů z pohledu odborníků ČKAIT

Po roce 1990 nastal útlum dalšího rozvoje panelových technologií, užívaných pro výstavbu velkých sídlištních celků bytové výstavby. Společenský vývoj měl odezvu i ve změně využívání bytů sídlišť; docházelo k migraci obyvatelstva, výměnám bytů, jejich spojování do větších celků.
19. 08. 2013

Neodborné zásahy do panelových domů z pohledu odborníků ČKAIT

Program: Úvodní slovo: Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT Odborná část: Ing. Jaromír Vrba, CSc. prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA Ing. Robert Špalek Závěrečné slovo: Ing. Pavel Křeček
21. 06. 2013

Povodně 2013 z pohledu odborníků ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/1992 Sb., je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem působnosti státní správy.
19. 06. 2013

Povodně 2013 z pohledu odborníků ČKAIT

Program: Úvodní slovo: Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT Odborná část: Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Jiří Leitgeb, Ing. Jiří Švancara, Ing. Jiří Šála, CSc., prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA Závěrečné slovo: Ing. Pavel Křeček
04. 06. 2013

Povodeň a město

Dne 7. června 2013 pořádá Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Český svaz stavebních inženýrů v Kongresovém sále hotelu Thermal v Karlových Varech 18. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství 2013.
20. 04. 2013

Účast ČKAIT na Stavebních veletrzích Brno 2013

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je na brněnském výstavišti spolupořadatelem dvou velkých konferencí ve spolupráci s BVV Veletrhy Brno.
10. 04. 2013

Mezinárodní seminář Dřevostavby 2013 ve Volyni

Dnes byl ve Volyni zahájen 17. ročník dvoudenního mezinárodního semináře (27. 3. – 28. 3. 2013) s názvem Dřevostavby 2013. Jedná se o největší akci v oboru dřevostaveb v České republice.