Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Udělení čestného členství na Shromáždění delegátů ČKAIT dne 30. 3. 2019

Udělení čestného členství na Shromáždění delegátů ČKAIT dne 30. 3. 2019

 
Na základě rozhodnutí představenstva ČKAIT ze dne 20. 11. 2018, bod Různé, bylo uděleno devět titulů čestného členství:
  • prof. Ing. Jiří Barták, Dr.Sc., Ing. Jiří Frýba, Ing. Miloš Horák, prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., Ing. Jiří Landa, Ing. Anežka Najdekrová, Ing. Vladimír Smrž,
prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., Ing. Jaromír Šišma.
 
Osobně převzali diplomy a medaile na Shromáždění delegátů ČKAIT tito členové:
  • 1. Ing. Miloš Horák
 
  • 2. prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.
 
  • 3. Ing. Anežka Najdekrová
 
  • 4. prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
 
  • 5. Ing. Jaromír Šišma
 
 
Přehled všech čestných členů ČKAIT je na této e-mailové adrese webu ČKAIT: http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby-cestne-clenstvi .
 
 
Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer, 731 503 285, srafajova@ckait.cz.

 

 

03. 04. 2019