Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení valné hromady ČKAIT - oblasti Jihlava konané dne 13. 1. 2010

Usnesení valné hromady ČKAIT - oblasti Jihlava konané dne 13. 1. 2010


 1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti OK ČKAIT Jihlava
  2. Plán činnosti OK ČKAIT Jihlava na r. 2010

 2. Valná hromada bere na vědomí:
  1. Informaci místopředsedy doc.Ing.Aloise Materny,CSc. o hlavních úkolech Komory v r.2010
  2. Informaci o činnosti DR ČKAIT přednesenou Ing. Holým

 3. Valná hromada ukládá:
  1. Výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro r. 2010, vyhodnotil závěry dnešní diskuse, vystoupení účastníků VH a náměty z ní se trvale zabýval
  2. Výboru oblasti, aby se zabýval připomínkami a podněty členů ČKAIT OK Jihlava.
  3. Valná hromada zvolila delegáty na Shromáždění delegátů konané v Praze dne 20.3.2010: Ing.Bolcek Svatopluk,Honzárek Libor,Ing.Konicar Jan,Ing.Vaverka Karel,Ing.Hořejší Pavel,Ing.Uhlíř František, náhradníky Ing.Tripal Bohumil,Ing.Sojka Jaroslav,Ing.Musil Zdeněk a uložila jim podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT.
  4. Valná hromada podporuje zachování regionálního uspořádání ČKAIT a zachování regionů Čechy a Morava.
26. 01. 2010