Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Uznávání v rámci EU - Německo

Uznávání v rámci EU - Německo

Obecně platí, že „inženýr“ je chráněný odborný titul. Mohou jej užívat pouze osoby, jejichž odborná kvalifikace je v Německu uznána. K používání odborného titulu se vyžaduje schválení. Prostá práce v rámci dané profese je však obecně povolena. To znamená, že můžete požádat o práci na německém pracovním trhu, i když jste neobdrželi uznání titulu. Mohli byste například pracovat pro technickou firmu jako zaměstnanec pobírající mzdu. V tomto případě se však nesmíte o sobě hovořit jako o „inženýrovi“.

Uznávací řízení probíhá u Inženýrské komory ve spolkové zemi, ve které si daný člověk přeje pracovat. V tomto případě vystupuje Inženýrská komora jako takzvaný příslušný orgán. Můžete použít průvodce na https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/pro/profi-filter, kde po několika zásadních otázkách získáte adresy Inženýrských komor ve všech spolkových zemích. Na těchto adresách získáte odpovědi ke svému konkrétnímu případu.

Pokud jste inženýrem dle zákonů v jiné zemi EU a přejete si nabízet své služby v Německu pouze příležitostně a dočasně, znamená obvykle svoboda služeb, že nebudete muset absolvovat řízení o uznání titulu.