Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vady projektové dokumentace a odpovědnost projektanta – seminář

Vady projektové dokumentace a odpovědnost projektanta – seminář

Hlavní odborné téma – program akce:

  • Kdy má projektová dokumentace (dále jen „PD“ ) vadu.
  • Vady PD.
  • Vady stavby způsobené vadou PD.
  • Škody vzniklé v důsledku vady PD.
  • Vady PD a stavební vícepráce.
  • Postup zhotovitele stavby v případě vad PD.
  • Co by také měla obsahovat smlouva s projektantem.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Dr. Josef Černohlávek

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
31. 5. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 30. 5. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
60
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 54
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010693 Ing. Libor Perník
2 0009429 Ing. Karel Pelant
3 0000061 Ing. Jan Korbel
4 0013069 Ing. Tomáš Vrána
5 0009471 Ing. Tomáš Kulveit
6 1006069 Ing. Martin Plaček