Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vady projektové dokumentace a odpovědnost projektanta – webinář

Vady projektové dokumentace a odpovědnost projektanta – webinář

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Kdy má projektová dokumentace (dále jen „PD“ ) vadu.
 • Vady PD.
 • Vady stavby způsobené vadou PD.
 • Škody vzniklé v důsledku vady PD.
 • Vady PD a stavební vícepráce.
 • Postup zhotovitele stavby v případě vad PD.
 • Co by také měla obsahovat smlouva s projektantem.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Dr. Josef Černohlávek

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
31. 5. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 30. 5. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
333
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 0014318 Václav Chvojka
3 0007711 Ing. Pavel Doležil
4 0013151 Ing. Jakub Pleiner
5 1003157 Ing. Zdeněk Pospíchal
6 0011704 Ing. František Šíma
7 1006399 Ing. Miroslav Haluza Ph.D.
8 0701535 Ing. Martin Šabata
9 0014421 Václav Ferdinand
10 0202378 Ing. Petr Suchánek
11 0600731 Ing. Vladislav Jána
12 1103882 Ing. Roman Vaculík
13 1102775 Ing. Petr Kývala
14 1007293 Ing. Petr Pelikán Ph.D.
15 1100219 Ing. Jiří Pavelka
16 0300140 Ing. Josef Kameník
17 1102811 Ing. Lumír Peterek
18 1201311 Ing. Klára Dvořáková
19 1006551 Ing. Petr Málek
20 1006942 Ing. Milan Štantejský
21 0300897 Ing. Michal Dufek
22 1003010 Ing. Martin Müller
23 1300878 Ing. Jana Motyčková
24 1002933 Ing. Miroslav Tomala
25 0602849 Ing. Tadeáš Vodička
26 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
27 0001104 Ing. Jiří Bednařík
28 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
29 0401264 Ing. Vladimír Nitsch
30 1302408 Ing. Libor Gášek
31 1200512 Vladimír Štěpánek
32 1200511 Lubomír Večeřa
33 1103708 Ing. Pavel Krupička
34 1003386 Radek Kubíček
35 1202160 Ing. Arch. et Ing. Michal Snášel
36 1400182 Ing. Jaroslav Jirků
37 0701404 Ing. Jakub Hurčík
38 0701589 Ondřej Peňák
39 1300078 Ing. Petr Nykodým
40 1103635 Ing. Martin Robenek
41 0100484 Ing. Jiří Trnka
42 1005175 Ing. Veronika Dordová
43 0701436 Ing. Zbyněk Chmela
44 0701582 Ing. Pavel Kurka
45 1201629 Ing. Ivo Hejtman
46 1103714 Ing. Petr Blažek
47 1002745 Ing. Ivo Pavlíček
48 0002043 Ing. Karel Košař
49 0600645 Ing. Michal Derner
50 1201753 Ing. Kateřina Suchánková
51 1102569 Ing. Dagmar Klajmonová
52 0012912 Ing. Jiří Lávic
53 0000538 Ing. Marcel Vojanec
54 0300530 Miroslav Vojáček
55 0701125 Ing. Jitka Kociánová
56 1301877 Ing. Tomáš Foltýn
57 1003733 Ing. Šárka Florianová
58 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
59 0008132 Ing. Jana Urbánková
60 1202270 Ing. Tomáš Pumprla
61 1100742 Ing. Josef Waclawek
62 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
63 1003093 Ing. Rostislav Bílek
64 0014592 Ing. Tomáš Hanikýř
65 0602590 Martin Toms
66 1103943 Ing. Jan Pokorný
67 0001103 Ing. Luboš Kotlář
68 0401276 Roman Hladík
69 1301985 Ing. Libor Josefík
70 0008569 Ing. Martin Butor
71 0102051 Miroslav Běle
72 1001007 Ing. Aleš Čeleda
73 0010130 Ing. Jitka Brzoňová
74 1005189 Ing. Petr Michálek
75 0602810 Ing. Jan Možíš
76 1100118 Ing. Jaroslav Lacheta
77 0401305 Ing. Josef Kastner
78 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
79 1301756 Ing. Tomáš Hubík
80 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
81 0013385 Ing. Miroslav Drázský
82 1201231 Ing. Luděk Ježek
83 3000076 Ing. Pavol Kohutiar
84 0102551 Ing. Emanuel Novák
85 0602692 Ing. Stanislav Janda
86 1100094 Ing. Ivo Čech
87 0100046 Ing. Zdeněk Trávníček
88 1007306 Ing. Jiří Sokola
89 0601823 Ing. Petr Molnár
90 0401569 Pavel Matula
91 1200170 Ing. Jan Rozsíval
92 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
93 0602875 Ing. Josef Prchlý
94 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
95 0701654 Ing. Jan Chreno
96 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D., Ing.Paed.IGIP
97 0101168 Martin Kolouch
98 0014423 Ing. Tibor Jéger
99 0014130 Ing. Klára Horáková
100 0501354 Miroslav Molnár
101 1301673 Ing. Petr Chytil
102 1104439 Ing. Lenka Štenclová
103 1004732 Ing. Monika Škutová
104 0501292 Tomáš Brixi
105 0012732 Ing. Vít Václavíček
106 0014593 Bc. Peter Idelbek
107 1102756 Ing. Jiří Novotný
108 1005035 Ing. Jaroslav Vlach
109 1302263 Ing. Michal Kasaj
110 0600356 Ing. Jan Hák
111 0202255 Jaromír Jaren DiS.
112 0601574 Ing. Martin Vais
113 0014542 Ing. Michal Budina
114 1007133 Ing. Radim Kučera
115 1004373 Jaroslav Kaisler
116 1007109 Ing. Aleš Kupča
117 0501382 Ing. Michal Souček
118 0009541 Ing. Karel Kozel
119 1003063 Ing. Tomáš Havlíček
120 0013390 Ing. Ondřej Machek
121 1200989 Ing. Petr Háger
122 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
123 1004584 Ing. Petr Hladík
124 1001243 Ing. Pavel Kaderka
125 0001352 Ing. Jiří Bulis
126 0014396 Bohdan Sobotka DiS.
127 0011752 Ing. Petr Lomnický
128 0014082 Ing. Tomáš Husák
129 0402338 Ing. Jakub Šilhán
130 1400251 Michal Vorel
131 0100368 Ing. Vladimír Soukup
132 0010933 Ing. Ivana Fialová
133 0401609 Vladimír Drvota
134 1004520 Ing. Zdeněk Horníček
135 1006077 Ing. František Černík
136 0401370 Ing. Stanislav Jaroš
137 1001902 Ing. Michal Slavík
138 1201696 Petr Muzikant
139 1202237 Ing. Vladimír Čechák
140 0102669 Daniel Břečka diplomovaný technik
141 0102524 Ing. Tomáš Marchal
142 0014643 Ing. arch. Jakub Jakubec
143 0501365 Ing. Radana Ranincová
144 0301027 Ing. Pavel Žemlička
145 0100065 Ing. Jaroslav Hejl
146 1400678 Jaroslav Skála DiS.
147 1005172 Ing. Zdeněk Des
148 0008374 Ing. David Vávra
149 0600186 Ing. Stanislav Janák
150 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
151 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
152 0012662 Ing. Milan Klíma
153 1302143 Václav Hladil
154 0013969 Ing. Petr Janeček
155 0202244 Ing. Václav Mašek
156 1003663 Ing. Peter Štefančík
157 0202055 Ing. Michal Dub
158 0013747 Ing. Viktor Bakštein
159 1101414 Ing. Hubert Řehulka
160 0014007 Ing. Jan Sazima
161 1301537 Ing. Karel Vítek
162 0201030 Ing. Ivo Mikáska
163 1100542 Ing. Pavel Knop-Kostka
164 0014746 Ing. Josef Říha
165 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
166 1004424 Ing. Milan Pokorný
167 0010949 Jaroslav Kodeš
168 1004755 Ing. Lukáš Loudil
169 0009713 Ing. Jan Venkrbec
170 0202171 Ing. Marcela Procházková
171 1007168 Ing. Jiří Trnka
172 1104285 Ing. Josef Kupka
173 1102989 Ing. Miroslav Knápek
174 0013370 Ing. Michal Vosáhlo
175 0201321 Vladimír Liška
176 1102442 Ing. Zdeněk Polach
177 1104361 Ing. Jakub Guňka
178 0014126 Ing. David Niče
179 1000660 Alena Danielová
180 0014768 Josef Lebeda
181 0101807 Ing. Jitka Matúšů
182 0009781 Ing. Pavel Čačík
183 1300052 Ing. Petr Koukolíček
184 0012239 Ing. Jan Podlaha
185 0003295 Alena Česká
186 1200748 Ing. Milan Vybíral
187 0009423 Ing. Lenka Tomanová
188 0012883 Ing. Tereza Rysová
189 1103648 Ing. Martin Staněk
190 1103874 Ing. Ondřej Faldyna
191 0011690 Ing. Milan Kotrč CSc.
192 0600789 Ing. Karel Rudolf
193 1301361 Ing. Jaroslav Mikulík
194 0602767 Ladislav Sedláček
195 0014322 Ing. Jakub Horner
196 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
197 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
198 1302546 Ing. Lenka Greslová
199 1301157 Jan Čop
200 0009891 Jiří Kos
201 1004717 Ing. Jan Hlavatý
202 0014877 Ing. Vítězslav Skalák
203 0701209 Ing. Lukáš Bezdíček
204 1400328 Ing. Jiří Veselý
205 0602801 Ing. Roman Klouček
206 1104031 Ivo Bůžek
207 1103073 Ing. Lenka Ondráčková
208 1103412 Ing. David Parma
209 0009136 Ing. Jiří Svoboda
210 0010699 Tomáš Pilík DiS.
211 1103261 Ing. Petr Schneider
212 0008705 Ing. Vladimír Buchalcev
213 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
214 0701581 Lenka Straková
215 0401842 Ing. Pavel Komenda
216 0601330 Jiří Jozífek
217 1302374 Bc. Oto Bachůrek
218 0401997 Ondřej Janák DiS.
219 1101186 Ing. Jiří Lampa
220 0013420 Michal Čejka DiS.
221 0014520 Ing. Daniel Sedláček
222 0014565 Ing. arch. Šárka Bečková
223 0009156 Ing. Pavla Tomíčková
224 1001258 Ing. Vítězslav Židek
225 0014156 Ing. Petr Hofman
226 1101837 Ing. Jaromíra Müllerová
227 0008428 Ing. Helena Zakouřilová
228 1100192 Ing. Aleš Ryšán
229 0701231 Ing. Michal Sadílek
230 1100306 Ing. Mojmír Janů
231 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
232 1005835 Ing. Miroslav Palacka
233 0402472 Ing. Veronika Homolková
234 1400187 Ing. František Komínek
235 1201819 Ing. Miroslav Ziegler
236 0401900 Ing. Ladislav Novák
237 1400269 Ing. Petr Nekovář
238 0602651 Ing. Jana Bulenová
239 0014606 Ing. Radek Kratochvíl Ph.D.
240 0014436 Petr Tomášek DiS.
241 1302313 Ing. Libor Machů
242 0501143 Ing. Lukáš Novák
243 1104156 Ing. Ladislav Kubiczek
244 0009069 Ing. František Kačaba
245 0202304 Ing. Oldřich Hřib
246 1007342 Ing. Ondřej Bílek
247 0003602 Ing. Jan Ryba
248 1103152 Ing. Radek Petřkovský
249 0102512 Ing. Jan Richtr
250 1202385 Ing. Tomáš Drlík
251 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
252 1103712 Ing. Bohumír Michal
253 0402565 Jiří Martínek
254 0014277 Ing. Michal Minář
255 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
256 1201207 Ing. Dalibor Jati
257 1301844 Ing. Tomáš Macík
258 0014458 Ing. Kristýna Kasýková
259 0014837 Bc. Lukáš Langenberg
260 1006867 Ing. Marek Štefan
261 1007231 Ing. Martin Hačka
262 0602911 Ing. Lukáš Najman
263 0014486 Ing. Michal Netík
264 0401453 Ing. Karel Vlček
265 1104346 Ing. Šárka Juřeníková
266 0401526 Ing. Mgr. David Jedinák
267 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
268 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
269 0014457 Ing. arch. Jan Buchalcev
270 0013145 Ing. Petr Kubišta
271 0014270 Ing. Kateřina Mikšíková Ph.D.
272 0008689 Ing. Zuzana Hlavová
273 1102682 Ing. Mir Ahmad Shirzad Ph.D.
274 0014748 Michal Duda
275 1004744 Ing. Roman Brůžička
276 1007345 Ing. Martin Dokulil
277 1104330 Miloš Mohač
278 1104389 Ing. Roman Petrskovský
279 1201746 Ing. Martin Černý
280 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
281 1004332 Ing. Petr Pokorný
282 0009414 Milan Stránský
283 0501374 Pavla Neumannová
284 1302317 Ing. Josef Vančura
285 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
286 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
287 0012496 Ing. Klára Dymáková
288 0701512 Ing. Tomáš Moudrý
289 0003988 Ing. Jaromír Svatoš
290 0014974 Ing. Petra Járková
291 1102355 Ing. Iveta Dřevjaná
292 0600004 Ing. Milan Havlišta
293 0009399 Ing. Petr Alexander
294 1302066 František Hruboň
295 1202243 Ing. Mgr. Radka Kalbáčová
296 1202033 Martin Gaďourek
297 0012864 Ing. Pavel Košťálek
298 0003992 Hana Eglová
299 0014808 Jan Hašek
300 0013948 Ing. Martin Gula
301 0006909 Ing. Miloslav Bárta
302 0012741 Pavel Pohořalý
303 1007179 Bc. Pavel Hančík
304 0500491 Günter Hanisch
305 1301777 Ing. Pavel Zapletal
306 0012764 Ing. Přemysl Havlík
307 0013981 Ing. Jiří Souček
308 0202393 Martin Hodek
309 0008483 Pavel Turek
310 0012062 Milan Valeš
311 1302351 Ing. Dalibor Mičuda
312 1002168 Ing. Pavel Rohánek
313 0012735 Ing. Robert Juřina
314 0402407 Bc. Pavel Krejčík
315 0202105 Ing. Luděk Jelínek
316 0401875 Ing. Lubomír Plíva
317 0401567 Ing. Alena Benešová
318 0402600 Daniel Lipert
319 0701297 Ing. Monika Baráková
320 1301255 Ing. Rostislav Bajza
321 1003214 Ing. František Mareček
322 0014516 Ing. Zdeněk Černohorský
323 0201674 Ing. Marek Weishäupl
324 0004036 Ing. Jiří Müller
325 1104018 Ing. Robin Humelič
326 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
327 1006198 Ing. Miroslav Rozehnal
328 1104006 Marek Franko
329 0014484 Ing. Jiří Pokorný
330 1005318 Vladimír Lapčík
331 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
332 0011211 Ing. Petr Sadlon
333 0202053 Bc. Jiří Rubáš
334 0601666 Ing. Pavel Hodek
335 1301566 Ing. Pavel Srba
336 0101211 Ing. Iva Kálalová
337 1006725 Ing. Vladimír Potomák
338 1302110 Ing. Tomáš Kročil