Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Věcná práva – seminář

Věcná práva – seminář

Problematika věcných práv v občanském zákoníku.


Hlavní odborné téma – program akce:

  • Zásady soukromého práva
  • Věci a jejich rozdělení
  • Zásada superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby
  • Absolutní majetková práva – přehled
  • Veřejné seznamy – katastr nemovitostí
  • Vlastnické právo, omezení, sousedská práva, rozhrady, nezbytná cesta
  • Přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám
  • Spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví
  • Věcná práva k věci cizí – jak se promítají do účastenství podle stavebního zákona, právo stavby, věcná břemena – služebnosti a reálná břemena
  • Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona – význam soukromoprávního a veřejnoprávního titulu ke stavbě

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
2. 5. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Termín
Celková kapacita
55
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0102494 Ing. Tomáš Čihák
2 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
3 1003640 Ing. Iva Mejzlíková