Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Věcná práva – webinář

Věcná práva – webinář

Problematika věcných práv v občanském zákoníku.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Zásady soukromého práva
 • Věci a jejich rozdělení
 • Zásada superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby
 • Absolutní majetková práva – přehled
 • Veřejné seznamy – katastr nemovitostí
 • Vlastnické právo, omezení, sousedská práva, rozhrady, nezbytná cesta
 • Přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám
 • Spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví
 • Věcná práva k věci cizí – jak se promítají do účastenství podle stavebního zákona, právo stavby, věcná břemena – služebnosti a reálná břemena
 • Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona – význam soukromoprávního a veřejnoprávního titulu ke stavbě

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
2. 5. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 29. 4. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
150
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 0009069 Ing. František Kačaba
3 1400354 Štěpán Hazdra
4 1300564 Ing. Jaroslav Stuchlík
5 1302454 Pavlína Zedková
6 1400767 Pavel David
7 0200797 Ing. Petr Kocman
8 0010933 Ing. Ivana Fialová
9 0202363 Ing. Ludvík Nesnídal
10 0008877 Ing. Šárka Navarová Ph.D.
11 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
12 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
13 0100385 Václav Mráz
14 1003005 Ing. Petr Zukal
15 0012339 Ing. Hana Berlingerová
16 1302401 Ing. Martin Běťák
17 0008931 Josef Brejl
18 1301844 Ing. Tomáš Macík
19 1101468 Karel Ježek
20 1005252 Bc. Marek Gerec
21 1005941 Ing. Jacek Wendrinski Ph.D.
22 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
23 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
24 0602764 Ing. Jakub Šmíd
25 1302405 Marek Fiala DiS.
26 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
27 0501270 Luboš Stříbrný
28 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
29 0602852 Ing. Samuel Balcar
30 0402365 Ing. Petra Fošumpaurová Ph.D.
31 0102635 Bc. Marek Potclan
32 0000642 Josef Hejnal
33 0013789 Ing. Miloslav Polášek
34 1006953 Ing. Martin Vojta
35 1100719 Ing. Josef Opluštil
36 0012059 Ing. Vít Dolejší
37 1102596 Ing. František Fiala
38 0700952 Ing. Jiří Kučera
39 1007294 Ing. Martin Galeta
40 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
41 0701176 Ing. Zdeněk Petráň
42 1302066 František Hruboň
43 0013680 Ing. Jan Jacko
44 0501063 Jiří Prušek
45 0013675 Ing. Pavel Pokrupa
46 0007076 Ing. Stanislav Líbal
47 0006941 Ing. Jaroslav Čech
48 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
49 1006873 Ing. Alojz Papp
50 0014840 Petr Havlík
51 1101670 Ing. Julian Dedek
52 0601517 Ing. Milan Kunert
53 1102895 Pavel Žurek
54 1006551 Ing. Petr Málek
55 0010249 Miroslav Beran
56 1202010 Ing. Lukáš Zábranský
57 0013966 Stanislav Škrabal
58 0012760 Ing. Jitka Ondráčková
59 1006652 Ing. Dominik Hochman
60 1003010 Ing. Martin Müller
61 0001104 Ing. Jiří Bednařík
62 1104256 Václav Veselík
63 0701356 Yvona Novotná
64 0010293 Petr Pospíchal
65 1102431 Ing. Pavla Štábová
66 1100636 Ing. Dušan Dedek
67 1103708 Ing. Pavel Krupička
68 0700356 Ing. Zdeněk Pavlík
69 1003735 Ing. Marek Hladný
70 1005720 Ing. Ivo Pospíchal
71 0008242 Ing. Pavel Petrovka
72 1302253 Ing. David Zapletal
73 0100050 Ing. Jiří Straka
74 0701436 Ing. Zbyněk Chmela
75 1006751 Ing. Martin Valášek
76 0501054 Ing. Marek Nový
77 1001908 Ing. Eva Janáčková
78 0501449 Ing. Jan Nevole
79 1002272 Ing. Jana Sedláčková
80 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
81 0401313 Vlasta Kellnerová
82 1201181 Ing. Miloš Hobler
83 0014681 Ing. arch. Tomáš Vokoun
84 1003093 Ing. Rostislav Bílek
85 0600917 Ing. Stanislav Havlík
86 0009840 Ing. Petr Kos
87 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
88 0100031 Ing. Jan Kocmich
89 0002383 Ing. Tomáš Bastyan
90 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
91 3000313 Ing. Štefan Zelenák PhD.
92 0700445 Ing. Tomáš Zvolánek
93 0102551 Ing. Emanuel Novák
94 0011251 Ing. Ivana Laštovková
95 1100094 Ing. Ivo Čech
96 0003745 Stanislav Kolář
97 0012812 Ing. Jakub Stejskal
98 0701654 Ing. Jan Chreno
99 0101168 Martin Kolouch
100 0012834 Mgr. Petr Olišar
101 1000392 Ing. Miloš Černý
102 0700668 Jiří Lukšíček
103 0013911 Ing. Michal Soukup
104 0009552 Bohumil Soukup
105 0009541 Ing. Karel Kozel
106 0013390 Ing. Ondřej Machek
107 0013926 Ing. Lukáš Masopust
108 0102591 Ing. Lukáš Pučelík
109 1400251 Michal Vorel
110 0102673 Ing. Milan Brabec
111 1006820 Ing. Martin Kužela
112 0014374 Mag. arch. Jaroslav Trávníček
113 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
114 1201696 Petr Muzikant
115 0601535 Ing. Luděk Horáček
116 1007022 Ing. Pavel Pavlátka Ph.D.
117 0202432 Jaroslav Kasl
118 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
119 1301537 Ing. Karel Vítek
120 0009874 Ing. František Smrčka
121 1302143 Václav Hladil
122 1003925 Ing. Marcela Rabušicová
123 0300785 Karel Ježek
124 1101637 Jana Štvrtňová
125 0501368 Ing. Věra Vanerová
126 1001144 Ing. Pavla Mezerová
127 0009727 Ing. Hana Havlíčková
128 1103976 Ing. Jan Chalcař
129 1102442 Ing. Zdeněk Polach
130 0202346 Evžen Veselý
131 0201321 Vladimír Liška
132 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
133 0014126 Ing. David Niče
134 0402343 Ing. Tomáš Beržinský
135 0012883 Ing. Tereza Rysová
136 0701581 Lenka Straková
137 0600298 Ing. Michal Karlík
138 0202173 Ing. Iva Šrámková
139 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D.
140 0602767 Ladislav Sedláček
141 1301157 Jan Čop
142 1301631 Ing. Miroslava Szvastics Šobáňová
143 1100192 Ing. Aleš Ryšán
144 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
145 1201746 Ing. Martin Černý
146 1004576 Ing. Karel Škára
147 1102486 Ing. Lumír Hladík
148 0010699 Tomáš Pilík DiS.
149 1301504 Ing. Vladimír Vavřín
150 0004708 Ing. Ludvík Čech
151 0401842 Ing. Pavel Komenda
152 0200390 Ing. Václav Nový
153 1202295 Ing. Richard Mikudík
154 1002483 Ing. Eva Sapáková
155 0011142 Petr Šmejkal
156 0601330 Jiří Jozífek