Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vedení stavebního deníku - seminář

Vedení stavebního deníku - seminář

ANOTACE: Cílem semináře/webináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby. Seminář/webinář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu. V první části je proveden rozbor příslušných právních požadavků, zejména stavebního zákona na účastníky výstavby, oprávněných k provádění záznamů. Je zdůvodněna potřeba jeho vedení jako záznamového a komunikačního prostředku, jehož hlavním smyslem je doložení plnění povinností zhotovitele i dalších účastníků realizace stavby. Druhá část semináře/webináře je zaměřená na možné varianty způsobu a formy vedení stavebního deníku včetně vazeb deníku zhotovitele stavby a deníků podzhotovitelů. Semináře/webinář je doplněn o poznatky lektora, získané při jeho auditorské praxi.


Hlavní odborné téma – program akce:

  • Účel a význam stavebního deníku;
  • Právní požadavky na vedení stavebního deníku;
  • Proces výstavby - základní odpovědnosti a vztahy mezi účastníky;
  • Záznamy ve stavebním deníku – prokázání plnění právních a jiných požadavků;
  • Způsob a forma vedení stavebního deníku;
  • Obsah záznamů – denní záznamy a záznamy o “významných událostech stavby“;
  • Časté chyby ve vedení stavebního deníku, možné cesty ke zlepšení.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ:
posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ:
23. 09. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

WEBINÁŘ:
Seminář je současně i webinářem. Přihlášení na WEBINÁŘ


Seminář/webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ

Termín
Celková kapacita
21
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 2
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
2 0003670 Ing. Markéta Zrnová
3 0000836 Pavel Jenčík
4 0007824 Ing. Václav Švarc
5 0012053 Ing. Pavel Štěpán
6 0001171 Ing. Milan Svoboda
7 0011561 Martin Diepold
8 0701210 Ing. Marek Rauchfuss
9 1005792 Petr Dadák
10 0009406 Ing. Petr Podkonický
11 0004333 Ing. Jitka Pfeifferová
12 1004434 Ing. Josef Vlk
13 0402343 Ing. Tomáš Beržinský
14 0201002 Otta Bartůněk
15 0005898 Martin Skřivánek
16 0013044 Ing. Martin Orlet
17 1003401 Ing. Michal Gregor
18 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
19 1300735 Ing. Ivo Jurygáček