Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vedení stavebního deníku - webinář

Vedení stavebního deníku - webinář

ANOTACE: Cílem semináře/webináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby. Seminář/webinář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu. V první části je proveden rozbor příslušných právních požadavků, zejména stavebního zákona na účastníky výstavby, oprávněných k provádění záznamů. Je zdůvodněna potřeba jeho vedení jako záznamového a komunikačního prostředku, jehož hlavním smyslem je doložení plnění povinností zhotovitele i dalších účastníků realizace stavby. Druhá část semináře/webináře je zaměřená na možné varianty způsobu a formy vedení stavebního deníku včetně vazeb deníku zhotovitele stavby a deníků podzhotovitelů. Semináře/webinář je doplněn o poznatky lektora, získané při jeho auditorské praxi.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Účel a význam stavebního deníku;
 • Právní požadavky na vedení stavebního deníku;
 • Proces výstavby - základní odpovědnosti a vztahy mezi účastníky;
 • Záznamy ve stavebním deníku – prokázání plnění právních a jiných požadavků;
 • Způsob a forma vedení stavebního deníku;
 • Obsah záznamů – denní záznamy a záznamy o “významných událostech stavby“;
 • Časté chyby ve vedení stavebního deníku, možné cesty ke zlepšení.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
23. 09. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

SEMINÁŘ:
Webinář je současně i seminářem. Přihlášení na SEMINÁŘ


Seminář/webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 22. 09. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
100
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1201632 Ing. Miloš Skácel
2 0601614 Ing. Jitka Hofmeisterová
3 1104300 Ing. Robert Malchárek
4 1104194 Ing. Jiří Havlíček
5 0102603 Ing. Michael Martin
6 1006787 Ing. Petr Pavlíček
7 1104313 Ing. Ondřej Matula
8 0501241 Jiří Kapras
9 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
10 0013068 Ing. Martin Schneider
11 1006963 Ing. Martin Procházka
12 0012543 Ing. Michal Štepánik Ph.D.
13 0013969 Ing. Petr Janeček
14 0013186 Ing. Jiří Šerý
15 1004744 Ing. Roman Brůžička
16 0010699 Tomáš Pilík DiS.
17 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
18 0202328 Ing. Roman Sornas
19 1103203 Ing. Vojtěch Dubový Ph.D.
20 0007711 Ing. Pavel Doležil
21 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
22 0010058 Ing. Martin Nečas
23 1202319 Radek Hrbáček DiS,
24 0201396 Ing. Rudolf Horák
25 0701633 Václav Biňovec
26 1103910 Ing. Jiří Mašek
27 1101936 Ing. Jan Sikora
28 0602504 Ing. Martin Hynek
29 0013826 Ing. Zdeněk Sinkule
30 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
31 1104246 Ing. Pavel Hořínek Ph.D.
32 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
33 1103860 Ing. Jiří Šafránek
34 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
35 0301445 Vít Müller
36 1001464 Ing. Hana Rusková
37 1201757 Ing. Lubomír Možíšek
38 1006905 Ing. Vladimír Tesař
39 0701632 Ing. František Škorpík
40 0501077 Ing. Jan Šimůnek
41 1006256 Ing. Jan Grossmann
42 1006389 Ing. Vladimír Montag
43 1201524 Ing. Miroslav Jurka
44 1104263 Ing. Martin Venclík
45 1103705 Ing. Pavel Hlaváček
46 1103977 Ing. Petr Tobola
47 1103797 Ing. Petr Greguš
48 1103782 Ing. Martin Hájek
49 1006726 Ing. Věra Krupanská
50 0014316 Vít Křepinský
51 1005312 Ing. Rostislav Fitz
52 1201443 Ing. Josef Popelka
53 1004817 Michal Stehlík
54 1004009 Ing. Marek Šulák
55 0201776 Marcela Hořeňovská
56 0013978 Ing. Pavel Kubát
57 0002625 Ing. Klement Neugebauer
58 0012977 Ing. Jan Weigl
59 1005107 Ing. Roman Čadeni
60 1007023 Ing. Petr Veselka
61 1006144 Ing. Jan Krejčí
62 1103816 Ing. Jakub Čech
63 0202336 Ing. Petr Thoma
64 0100484 Ing. Jiří Trnka
65 1005944 Ing. Martin Jaroš
66 1301416 Ing. Igor Balák
67 0402548 Ing. Zbyněk Šalé
68 0004719 Ing. Miroslav Dobeš
69 0701536 Ing. Daniela Klikarová
70 1101186 Ing. Jiří Lampa
71 0013788 Ing. Jiří Maleček
72 0013745 Hana Kuropatová
73 0013390 Ing. Ondřej Machek
74 1101828 Ing. Petr Vaněk
75 1202010 Ing. Lukáš Zábranský
76 1103299 Pavel Volek
77 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
78 0005910 Martin Flanderka
79 0010923 Ing. Martin Karpinský
80 0008623 Radovan Hubáček
81 1200917 Ing. Jana Wolfgruberová
82 1006252 Ing. Josef Vávra
83 1201879 Ing. Lenka Kocourková
84 0013937 Ing. David Šulák
85 0602723 Ing. Tomáš Pánek
86 0013354 Tomáš Matuška
87 0012419 Antonín Hegenbart
88 0012255 Ing. Olga Lusková
89 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
90 1003894 Ing. Ivo Pavlík
91 1302434 Tomáš Morbicer
92 1201150 Ing. Milan Marcinov
93 0007455 Ing. Martin Vinš
94 1005473 Jan Rolínek
95 0500893 Aleš Pinc
96 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
97 0012861 Ing. Petr Domanský
98 1302034 Daniel Boucník
99 1004233 Ing. Radek Vlašín
100 0201842 Ing. Ondřej Vonášek
101 0500187 Petr Keller
102 0600922 Jiří Pirič
103 1101748 Josef Zahel
104 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
105 1005731 Ing. Radomír Můčka
106 1007006 Ing. Petr Báborský
107 0014134 Ing. Roman Skalický
108 0102436 Tomáš Ungerman
109 1202025 František Dohnal
110 1104247 Ing. Libor Šimaliak
111 0002103 Ing. Miroslav Paták
112 0014159 Ing. Jan Jurčíček
113 0012828 Libor Kapoun
114 0202346 Evžen Veselý
115 0402420 Jaroslav Tesařík
116 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
117 0602324 Ing. Jiří Havrda
118 0005482 Ing. Tomáš Leiss
119 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
120 1006758 Ing. Petr Klimeš
121 0602573 Ing. Michal Dostál
122 0602764 Ing. Jakub Šmíd
123 1007022 Ing. Pavel Pavlátka Ph.D.
124 0004348 Ing. Štěpánka Johnová
125 0012475 Ing. Martin Krýcha
126 0011878 Ing. Jiří Plánička
127 1007012 Ing. Viliam Šoltýs
128 0102440 Miroslav Kohl
129 0012597 Tomáš Kazil
130 0500746 Ing. Zbyněk Kvasnička
131 0009125 Vladimír Hubač
132 0012024 Ing. Tomáš Faltus
133 0003224 Eva Jakubková
134 1103965 Ing. Jan Krchňák
135 1104103 Ing. Radek Kreisl
136 1103991 Ing. Ondřej Stuchlík
137 0102625 Pavel Popov
138 0014118 Ing. Václav Jezbera
139 0014170 Ing. Martin Jírovský
140 0013183 Ing. Ondřej Svoboda
141 0400105 Ing. Jiří Vaněček
142 0500966 Ing. Libor Kubát
143 1004778 Jan Ros
144 1000176 Ing. Petr Čada
145 0100385 Václav Mráz
146 1007069 Ing. Michal Hlavoň
147 1007095 Ing. Aleš Selucký
148 1005387 Ing. Zuzana Lidmerová
149 0009606 Ing. Michaela Holá
150 1301422 Ing. Libor Pavelka
151 0009688 Ing. Jiří Sudík
152 0010464 Ing. Ivana Matějková
153 0005051 Ing. Jaromír Hnátek
154 0701594 Ing. Martin Paulus
155 1103945 Ing. Petr Chytil
156 0011696 Martin Novák
157 0402477 Ing. Pavel Gvoždiak
158 0600356 Ing. Jan Hák
159 1103635 Ing. Martin Robenek
160 0013948 Ing. Martin Gula
161 1201581 Ing. Martin Kirschner
162 0013913 Ing. Radka Zámostná
163 0014144 Ing. Pavel Hošek