Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vedení stavebního deníku - webinář

Vedení stavebního deníku - webinář

ANOTACE: Cílem semináře/webináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby. Seminář/webinář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu. V první části je proveden rozbor příslušných právních požadavků, zejména stavebního zákona na účastníky výstavby, oprávněných k provádění záznamů. Je zdůvodněna potřeba jeho vedení jako záznamového a komunikačního prostředku, jehož hlavním smyslem je doložení plnění povinností zhotovitele i dalších účastníků realizace stavby. Druhá část semináře/webináře je zaměřená na možné varianty způsobu a formy vedení stavebního deníku včetně vazeb deníku zhotovitele stavby a deníků podzhotovitelů. Semináře/webinář je doplněn o poznatky lektora, získané při jeho auditorské praxi.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Účel a význam stavebního deníku;
 • Právní požadavky na vedení stavebního deníku;
 • Proces výstavby - základní odpovědnosti a vztahy mezi účastníky;
 • Záznamy ve stavebním deníku – prokázání plnění právních a jiných požadavků;
 • Způsob a forma vedení stavebního deníku;
 • Obsah záznamů – denní záznamy a záznamy o “významných událostech stavby“;
 • Časté chyby ve vedení stavebního deníku, možné cesty ke zlepšení.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
23. 09. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

SEMINÁŘ:
Webinář je současně i seminářem. Přihlášení na SEMINÁŘ


Seminář/webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 22. 09. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1201632 Ing. Miloš Skácel
2 0601614 Ing. Jitka Hofmeisterová
3 1104300 Ing. Robert Malchárek
4 1104194 Ing,. Jiří Havlíček
5 0102603 Ing. Michael Martin
6 1006787 Ing. Petr Pavlíček
7 1104313 Ing. Ondřej Matula
8 0501241 Jiří Kapras
9 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
10 0013068 Ing. Martin Schneider
11 1006963 Ing. Martin Procházka
12 0012543 Ing. Michal Štepánik Ph.D.
13 0013969 Ing. Petr Janeček
14 0013186 Ing. Jiří Šerý
15 0202082 Ing. Vít Pospíšil
16 1004744 Ing. Roman Brůžička
17 0010699 Tomáš Pilík DiS.
18 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
19 0202328 Ing. Roman Sornas
20 1103203 Ing. Vojtěch Dubový Ph.D.
21 0007711 Ing. Pavel Doležil
22 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
23 0010058 Ing. Martin Nečas
24 1202319 Radek Hrbáček DiS,
25 0201396 Ing. Rudolf Horák
26 0701633 Václav Biňovec
27 1103910 Ing. Jiří Mašek
28 1101936 Ing. Jan Sikora
29 0602504 Ing. Martin Hynek
30 0013826 Ing. Zdeněk Sinkule
31 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
32 1104246 Ing. Pavel Hořínek Ph.D.
33 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
34 1103860 Ing. Jiří Šafránek
35 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
36 0301445 Vít Müller
37 1001464 Ing. Hana Rusková
38 1201757 Ing. Lubomír Možíšek
39 1006905 Ing. Vladimír Tesař
40 0701632 Ing. František Škorpík
41 0501077 Ing. Jan Šimůnek
42 1006256 Ing. Jan Grossmann
43 1006389 Ing. Vladimír Montag
44 1201524 Ing. Miroslav Jurka
45 1104263 Ing. Martin Venclík
46 1103705 Ing. Pavel Hlaváček
47 1103977 Ing. Petr Tobola
48 1103797 Ing. Petr Greguš
49 1103782 Ing. Martin Hájek
50 1006726 Ing. Věra Krupanská
51 0014316 Vít Křepinský
52 0003646 Jiří Myška
53 1005312 Ing. Rostislav Fitz
54 1201443 Ing. Josef Popelka
55 1004817 Michal Stehlík
56 1004009 Ing. Marek Šulák
57 0012232 Marek Varga
58 0201776 Marcela Hořeňovská
59 0013978 Ing. Pavel Kubát
60 0002625 Ing. Klement Neugebauer
61 0012977 Ing. Jan Weigl
62 1005107 Ing. Roman Čadeni
63 1007023 Ing. Petr Veselka
64 1006144 Ing. Jan Krejčí
65 1103816 Ing. Jakub Čech
66 0202336 Ing. Petr Thoma
67 0100484 Ing. Jiří Trnka
68 1005944 Ing. Martin Jaroš
69 1301416 Ing. Igor Balák
70 0402548 Ing. Zbyněk Šalé
71 0004719 Ing. Miroslav Dobeš
72 0701536 Ing. Daniela Klikarová
73 1101186 Ing. Jiří Lampa
74 0013788 Ing. Jiří Maleček
75 0013745 Hana Kuropatová
76 0013390 Ing. Ondřej Machek
77 1101828 Ing. Petr Vaněk
78 1202010 Ing. Lukáš Zábranský
79 1103299 Pavel Volek
80 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
81 0005910 Martin Flanderka
82 0010923 Ing. Martin Karpinský
83 0008623 Radovan Hubáček
84 1200917 Ing. Jana Wolfgruberová
85 1006252 Ing. Josef Vávra
86 1201879 Ing. Lenka Kocourková
87 0013937 Ing. David Šulák
88 0602723 Ing. Tomáš Pánek
89 0013354 Tomáš Matuška
90 0012419 Antonín Hegenbart
91 0012255 Ing. Olga Lusková
92 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
93 1003894 Ing. Ivo Pavlík
94 1302434 Tomáš Morbicer
95 1201150 Ing. Milan Marcinov
96 0007455 Ing. Martin Vinš
97 1005473 Jan Rolínek
98 0500893 Aleš Pinc
99 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
100 0012861 Ing. Petr Domanský
101 1302034 Daniel Boucník
102 1004233 Ing. Radek Vlašín
103 0201842 Ing. Ondřej Vonášek
104 0500187 Petr Keller
105 0600922 Jiří Pirič
106 1101748 Josef Zahel
107 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
108 1005731 Ing. Radomír Můčka
109 1007006 Ing. Petr Báborský
110 0014134 Ing. Roman Skalický
111 0102436 Tomáš Ungerman
112 1202025 František Dohnal
113 1104247 Ing. Libor Šimaliak
114 0002103 Ing. Miroslav Paták
115 0014159 Ing. Jan Jurčíček
116 0012828 Libor Kapoun
117 0202346 Evžen Veselý
118 0402420 Jaroslav Tesařík
119 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
120 0602324 Ing. Jiří Havrda
121 0005474 Ing. Štěpánka Malypetrová
122 0005482 Ing. Tomáš Leiss
123 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
124 1006758 Ing. Petr Klimeš
125 0602573 Ing. Michal Dostál
126 0602764 Ing. Jakub Šmíd
127 1007022 Ing. Pavel Pavlátka Ph.D.
128 0004348 Ing. Štěpánka Johnová
129 0012475 Ing. Martin Krýcha
130 0011878 Ing. Jiří Plánička
131 0012573 Jiří Čižinský
132 1007012 Ing. Viliam Šoltýs
133 1005289 Ing. Martin Kašpar
134 0102440 Miroslav Kohl
135 0012597 Tomáš Kazil
136 0500746 Ing. Zbyněk Kvasnička
137 0009125 Vladimír Hubač
138 0012024 Ing. Tomáš Faltus
139 0003224 Eva Jakubková
140 1103965 Ing. Jan Krchňák
141 1104103 Ing. Radek Kreisl
142 1103991 Ing. Ondřej Stuchlík
143 0102625 Pavel Popov
144 0014118 Ing. Václav Jezbera
145 0014170 Ing. Martin Jírovský
146 0013183 Ing. Ondřej Svoboda
147 0400105 Ing. Jiří Vaněček
148 0500966 Ing. Libor Kubát
149 1004778 Jan Ros
150 1000176 Ing. Petr Čada
151 0100385 Václav Mráz
152 1007069 Ing. Michal Hlavoň
153 1007095 Ing. Aleš Selucký
154 1005387 Ing. Zuzana Lidmerová
155 0009606 Ing. Michaela Holá
156 1301422 Ing. Libor Pavelka
157 0009688 Ing. Jiří Sudík