Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2019

VELETRH: Stavební veletrh Brno 2019

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT Vás zve k návštěvě Stavebního veletrhu Brno 2019 v novém únorovém termínu!

 

Stavební veletrh Brno pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví - realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební konstrukce – a technického zařízení budov. Zimní termín konání veletrhu umožňuje získání potřebných informací, přehledu o novinkách nebo nalezení realizátorů a dodavatelů staveb ještě před zahájením stavební sezóny.

Hlavním tématem veletrhu je projekt Chytré bydlení, který propojuje Stavební veletrh Brno, veletrh DSB - Dřevo a stavby a Veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX. Na praktických ukázkách uvidíte, jak může fungovat inteligentní domácnost v praxi - využití různých druhů stavebních materiálů, technologií, nábytku a designu v propojení s mobilními a smart zařízeními.

Klíčovými tématy zůstávají projektování v BIM, nové technologie a nezávislé odborné poradenství.

 

Každý den jiné téma doprovodného programu

Každý den Stavebního veletrhu se spojí s jedním tématem pod záštitou ČKAIT, k němuž budou připraveny zajímavé přednášky a diskuze. Po celou dobu veletrhu budou také k dispozici odborníci, kteří vám bezplatně poradí s právními a technickými problémy spojenými s přípravou, realizací, opravami i užíváním staveb. Přítomen bude každý den také specialista podle tématu dne.

První den veletrhu pořádá ČKAIT Kulatý stůl - Hospodaření vodou, strategickou surovinou.

V rámci Stavebního poradenského centra organizuje ČKAIT pro návštěvníky veletrhu krátké přednášky na aktuální témata. Přednášky se konají denně vždy:
Přednáška 1:
 • 10:00 – 10:30 hod. (středa - sobota)
 • 14:00 – 14:30 hod. (středa - pátek), 13:30 – 14:00 hod. (sobota)
Přednáška 2:
 • 11:30 – 12:00 hod. (středa - sobota)
 • 16:30 – 17:00 hod. (středa - pátek), 14:00 – 14:30 hod. (sobota)
 

TÉMATA:

Středa 27. 2. 2019 – Hospodaření vodou
Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze
 • P1 – Hospodaření s šedou odpadní vodou a vodou srážkovou
 • P2 – Studny
Čtvrtek 28. 2. 2019 – Požární ochrana
Ing. Marie Rusinová, Ph.D., VUT v Brně
 • P1 – Požární ochrana v bytových domech
 • P2 – Požární ochrana v rodinných domech
 
Pátek 1. 3. 2019 – Bezbariérové užívání staveb
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., ČKAIT, VŠB-TU Ostrava
 • P1 – Bezbariérové úpravy prostor bytových domů a v bytech
 • P2 – Bezbariérové úpravy rodinných domů
 
Sobota 2. 3. 2019 – Zdravé bydlení
Ing. Zuzana Mathauserová, RNDr. Kateřina Klánová, CSc., Státní zdravotní ústav
 • P1 – Kvalita vnitřního prostředí budov – mikroklimatické podmínky, větrání
 • P2 – Výskyt bakterií a plísní v bytech a domech jako předmět sporu v soudním řízení

 

Více informací - Doprovodný program.....

 

Stavební poradenství

Na Stavebním veletrhu vám bude k dispozici řada bezplatných poradenských center. Najdete zde poradenství ke všemu, co souvisí se stavbou a vybavením domu či bytu. Po celou dobu veletrhu vám budou k dispozici ve Stavebním poradenském centru odborníci (viz příloha), kteří vám bezplatně poradí s právními a technickými problémy spojenými s přípravou, realizací, opravami i užíváním staveb. Poradenské centrum zastřešuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Poradenství nabízí i další organizace - např. Státní fond životního prostředí ČR.

Více informací - Poradenství....

__________
 
Autorizované osoby mají vstup na veletrh ZDARMA. Při registraci uvádějte kód PROMOCKAIT2019.
 
Postup registrace firemní pozvánky:
- jděte na stránky www.bvv.cz/svb
- klikněte na banner "REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ"
- vyberte veletrh
- vyplňte zobrazený formulář a odešlete
__________
 
 
 
Termín
-