Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vlakové nádraží v ČB-exkurze

Vlakové nádraží v ČB-exkurze

Rekonstrukce budovy nádraží České Budějovice – exkurze

Datum: 19.5.2022
Čas: 13:00-14:00-15:00 hod.
Místo: před budovou nádraží - bude upřesněno
Program:
Prohlídka stavby rozsáhlé rekonstrukce objektu zapsaného na seznamu nemovitých památek NPÚ a obsahujícího náročnou technologii řízení drážního provozu.
Prohlídka bude fyzicky náročnější – od sklepa až po vrchol kopule střechy
Z důvodu omezené kapacity bude prohlídka stavby organizována po skupinách o max počtu 10 osob/hod. v čase od 13-15 hod.
Akce je určena pro členy ČKAIT, odbornou veřejnost
Přihlášky: Oblastní kancelář ČKAIT,tel.386 352 881, cb@ckait.cz
Odborný garant: Správa železnic, státní organizace a Sdružení Metrostav-EDIKT-AVERS
Organizuje: oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice
Vložné: zdarma
Akce je v programu CŽV hodnocena 1 bodem.

Termín
Celková kapacita
30
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0101168 Martin Kolouch
2 0102677 Ing. Jaroslava Římalová
3 0102020 Petr Studihrad DiS.
4 0102678 Ing. Šárka Sirová
5 0102531 Ing. arch. Jakub Pubal
6 0102673 Ing. Milan Brabec
7 0102535 Ing. Zdeněk Švancar
8 0101318 Miroslav Jícha
9 0100414 Stanislav Linda
10 0102659 Ing. Vladimír Augsten
11 0102602 Ing. Jan Prem
12 0101258 Ing. Luděk Němec Ph.D.
13 0102600 Ing. Tomáš Kratochvíl
14 0101369 Ing. Stanislav Cinádr
15 0013174 Jiří Jarath
16 0100046 Ing. Zdeněk Trávníček
17 0102672 Ing. Marcela Kadlecová
18 0102311 Ing. Jaroslav Nohava
19 0102112 Ing. Daniel Kadlec
20 0102441 Milena Klimentová
21 0102576 Ing. Václav Jůzko
22 0102015 Ing. Martin Hejl
23 0102438 Ing. Zuzana Hejlová
24 0102282 Vladimír Augsten
25 0101534 Ing. Jana Hatáková
26 0101885 Ing. Martin Benda
27 0101946 Ing. Milan Borovka
28 0102137 Ing. Šárka Janurová
29 0101810 Martin Egert
30 0102611 Ing. Miroslav Němec