Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vliv vegetace na budovy – seminář

Vliv vegetace na budovy – seminář

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Faktory ovlivňující růst stromů;
 • Kořenové systémy, vliv prokořenění a rychlosti vzrůstu dřevin;
 • Vzdálenost dřevin od vnějších konstrukcí;
 • Vysychání a smršťování základového podloží;
 • Příklady nevhodného osazení stromů v blízkosti objektu;
 • Preventivní opatření proti negativnímu vlivu stromů na objekty;
 • Ozeleněné opěrné stěny a jejich stabilita;
 • Vývoj a typologie zelených fasád;
 • Extenzivní a intenzivní zelené fasád;
 • Vlastnosti zelených fasád;
 • Ozelenění technických a účelových prvků;
 • Vývoj zelených střech;
 • Dělení zelených střech;
 • Vlastnosti zelených střech;
 • Odvodňovací systémy;
 • Poruchy zelených střech;
 • Řešení detailů zelených střech.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

MÍSTO KONÁNÍ: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

TERMÍN KONÁNÍ: 14. 12. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)


Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Seminář je přenášen také formou webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 13. 12. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
62
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0005446 Ladislav Novotný