Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vliv vegetace na budovy – webinář

Vliv vegetace na budovy – webinář

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Faktory ovlivňující růst stromů;
 • Kořenové systémy, vliv prokořenění a rychlosti vzrůstu dřevin;
 • Vzdálenost dřevin od vnějších konstrukcí;
 • Vysychání a smršťování základového podloží;
 • Příklady nevhodného osazení stromů v blízkosti objektu;
 • Preventivní opatření proti negativnímu vlivu stromů na objekty;
 • Ozeleněné opěrné stěny a jejich stabilita;
 • Vývoj a typologie zelených fasád;
 • Extenzivní a intenzivní zelené fasád;
 • Vlastnosti zelených fasád;
 • Ozelenění technických a účelových prvků;
 • Vývoj zelených střech;
 • Dělení zelených střech;
 • Vlastnosti zelených střech;
 • Odvodňovací systémy;
 • Poruchy zelených střech;
 • Řešení detailů zelených střech.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ: 14. 12. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)

Webinář je možné absolvovat nejen živě, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do půlnoci následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o webináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je také pořádán formou semináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 13. 12. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 1103820 Ing. Tomáš Kredvík
3 1202406 Ing. et Ing. Jan Štefaňák Ph.D.
4 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
5 0602614 Jiří Grešák
6 1101121 Ing. Richard Žák
7 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
8 1102489 Ing. Milan Chrobák
9 1302563 Ing. Jan Lobreis
10 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
11 1007286 Ing. Marek Dohnálek
12 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
13 1006820 Ing. Martin Kužela
14 0500871 Ing. Dana Polcarová
15 0601652 Ing. Monika Kopecká
16 0010933 Ing. Ivana Fialová
17 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
18 1103191 Ing. Jan Kajan
19 0011478 Ing. Helena Pavelková Dvořáková
20 1006579 Ing. Petr Vedra
21 1201214 Ing. Jiří Kožušníček
22 0012883 Ing. Tereza Rysová
23 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
24 0015057 Ing. arch. Lukáš Skládal
25 0000641 Ing. Jana Hejnalová
26 1202451 Jan Bluma
27 1005261 Ing. Michal Hučík
28 0014101 Ing. Lenka Vindušková
29 3000254 Bc. Radovan Švec
30 1104100 Ing. Jiří Němec
31 1006257 Ing. Luděk Matyáš
32 0501493 Ing. Michal Bartoš
33 1004489 Ing. Táňa Švecová
34 1005267 Zdeněk Zbořil
35 1007501 Ing. František Vlach Ph.D.
36 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
37 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
38 0010934 Ing. Iva Suchomelová
39 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
40 0701122 Ing. Šárka Stačinová
41 0602920 Ing. Marek Lokvenc
42 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
43 1302110 Ing. Tomáš Kročil
44 1006766 Ing. Jiří Musil Ph.D.
45 1002933 Ing. Miroslav Tomala
46 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
47 0010598 Josef Vencl
48 0401347 Štěpánka Hauptmannová
49 1400615 Ing. Roman Pitka
50 1005734 Ing. Miroslava Rotreklová
51 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
52 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
53 1006874 Ing. Pavel Macháček
54 0015058 Ing. Jan Šmolík
55 1007109 Ing. Aleš Kupča
56 0600658 Ing. Blanka Matějková
57 0012532 Ing. Radek Hrma
58 0500632 Ing. Josef Ježek
59 0009562 Ing. František Bartoš
60 0201147 Ing. Karel Eliášek
61 1201294 Ing. Daniel Lemák Ph.D.
62 0600356 Ing. Jan Hák
63 3000379 Ing. Martin Kollár
64 1003856 Ing. Martin Koráb
65 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
66 1103746 Ing. Jan Tureček Ph.D.
67 0401726 Jiří Bauer
68 1102643 Vratislav Bajgar
69 0014259 Ing. Aleš Mňuk
70 0102051 Miroslav Běle
71 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
72 1007099 Ing. Jakub Král
73 1006371 Ing. Pavel Buřič
74 0600350 Ing. Jiří Zaplatílek
75 1007321 Ing. Robin Zelinka
76 1201494 Ing. Pavel Rada
77 0008402 Ing. Richard Beneš
78 0300772 Petr Pařízek
79 0202502 Ing. Vít Spálenský
80 0012613 Ing. Monika Svobodová
81 0501368 Ing. Věra Vanerová
82 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
83 1003922 Ing. Marek Dostál
84 0202019 Ing. Jan Cikán
85 3000034 Ing. Oto Sova
86 0012553 Ing. Stanislav Kolář
87 1007317 Ing. Jana Macků
88 1004424 Ing. Milan Pokorný
89 0602960 Ing. Andrea Podlužanská
90 0014359 Ing. Jan Kirschner Ph.D.
91 0011227 Bc. Jan Švarc DiS.
92 0008219 Ing. Petr Martinec
93 0011693 Ing. Antonín Novák
94 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
95 0015290 Ing. Jakub Maleček
96 0010699 Tomáš Pilík DiS.
97 1007101 Ing. Jaroslav Pospíšil
98 1007408 Ing. Čeněk Bartek
99 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
100 0004997 Ing. Aleš Voženílek
101 0102327 Bc. Michal Štolba
102 1100533 Ing. Vladislav Matuszek
103 0013134 Ing. arch. Lenka David
104 0602737 Bc. Tomáš Boudyš
105 0401680 Martin Kyselovič
106 0601454 Ing. Jan Černý
107 0602763 Vít Hynek DiS.
108 0014087 Ing. Tomáš Janata
109 0014484 Ing. Jiří Pokorný
110 0011337 Roman Pejskar
111 0014718 Ing. Jan Prchal
112 0001103 Ing. Luboš Kotlář
113 1302282 Ing. Martin Šeďa
114 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
115 0009541 Ing. Karel Kozel
116 1301616 Ing. Martin Machulka
117 1100781 Ing. Jan Krömer
118 1003636 Ing. Vladimír Fouček
119 0101057 Ing. Miloš Polanka
120 0101168 Martin Kolouch
121 0200349 Ing. Jana Cihlářová
122 0007696 Ing. Roman Kučera
123 0012663 Ing. Martin Kozojed
124 0202255 Jaromír Jaren DiS.
125 1005671 Ing. Jakub Kapsa
126 1301408 Ing. Pavel Soukup
127 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
128 0000836 Pavel Jenčík
129 1102365 Ing. Petr Mičulka
130 1301157 Jan Čop
131 1301844 Ing. Tomáš Macík
132 1101468 Karel Ježek
133 1400328 Ing. Jiří Veselý
134 0014663 Tomáš Kupka DiS.
135 0701231 Ing. Michal Sadílek
136 0301608 Kristýna Knapová
137 0013474 Ing. Ladislav Hodek
138 0202273 Ing. Petr Šneberger
139 0012429 Ing. Martin Lischka
140 0701671 Ing. arch. Roman Kučírek
141 1003185 Ing. Marcela Hobzová
142 1005172 Ing. Zdeněk Des
143 0011285 Ing. Jan Čadílek
144 0100537 Ing. Vladimír Konrád
145 1302208 Ing. Mirko Ingr
146 1103097 Ing. Petr Ščotka
147 0501382 Ing. Michal Souček
148 0011006 Bohumil Kopřiva
149 1006412 Ing. Jan Michal
150 0201519 Ing. Jiří Růžička
151 1001908 Ing. Eva Janáčková
152 0402147 Sandra Krejčová
153 0015129 Ing. Anastasia Ignatyeva
154 1006198 Ing. Miroslav Rozehnal
155 1002628 Lubomír Daníček
156 0014818 Ing. Michal Procházka
157 0301617 Ing. Jan Zugárek
158 0300729 Jiří Lášek
159 0601963 Ing. Radek Adam
160 1000392 Ing. Miloš Černý
161 0102377 Ladislav Pikl
162 1007494 Ing. Pavel Blažek
163 1201746 Ing. Martin Černý
164 1001240 Ing. Jiří Bublan
165 0602720 Ing. Jan Hejcman
166 0014531 Ing. Michal Moravec
167 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
168 0001788 Ing. Martin Jelínek CSc.
169 0200390 Ing. Václav Nový
170 1400396 Martin Vomastek
171 0202459 Ing. Michal Brechličuk
172 0102750 Ing. Tomáš Štemberk
173 0301616 Ing. Marek Rychtr
174 0009473 Ing. Václav Pusch
175 0402604 Jaroslav Rubáš DiS.
176 1100338 Ing. Petr Tomeš
177 1005254 Ing. Jan Malec
178 0015227 Miroslav Nečas
179 0015287 Ing. Štěpán Hruboš
180 0008683 Ing. Martina Loskotová
181 0012974 Ing. Václav Augusta
182 0009781 Ing. Pavel Čačík
183 1302326 Ing. Radek Olšák