Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov (TZB)

Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov (TZB)

Dne 23.11.2020 se uskuteční seminář na téma "Výroba stlačeného vzduchu jako součást technického zařízení budov (TZB)" ve školící místnosti Ostravia, a.s. ve 13:30 hod., ulice 28.října 150, Ostrava (v budově oblastní kanceláře ČKAIT). Přednášející: Ing. Martin Jukl, Tomáš Dejmek, Ing. Jan Černý, Ing. Jaroslav Jedlička - firma ATLAS COPCO.

Cílem přednášky je seznámit posluchače s posledními trendy v projektování sytému stlačeného vzduchu z pohledu možnosti úspory elektrické energie, úspory místa a dosažení optimální kvality. Přednáška je určena pro všechny projektanty, kteří se zabývají návrhem a výstavbou zdrojů stlačeného vzduchu, nebo řeší umístění a provoz kompresorových stanic jako součást větších technologických celků ve výstavbě.

Program:

  1. Principy stlačování a způsoby zvyšování tlaku vzduchu
  2. Moderní koncepce v konstrukci zařízení pro stlačování a úpravu vzduchu
  3. Kvalita stlačeného vzduchu (ISO8573)
  4. Možnosti dosažení úspor energie při výrobě stlačeného vzduchu
  5. Základní principy projektování kompresorových stanic

Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem.
V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení.

Výbor oblasti Ostrava ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
50
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 22
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1104179 Ing. Jaromír Švec
2 1101389 Ing. Jozef Labant
3 1103790 Ing. Petr Hrubý
4 1102183 Ing. Jiří Lacina
5 1103925 Ing. Michal Branc Ph.D.
6 1103820 Ing. Tomáš Kredvík
7 1103106 Ing. Martin Vašek
8 1103791 Ing. Martin Vavrica
9 1103966 Ing. Martin Kubečka
10 1104286 Ing. Radek Byrtus
11 1104054 Libor Drahoňovský
12 1103687 Ing. Tomáš Janošec
13 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
14 1103734 Ing. Libor Téma
15 1102989 Ing. Miroslav Knápek
16 1102083 Ing. Jindřich Arlet
17 1100166 Ing. Otakar Mikula
18 1104294 Ing. David Jablonský Ph.D.
19 1101191 Ing. Pavel Mikeska
20 1103873 Ing. Jiří Marek
21 1102788 Ing. Jiří Kolář
22 1102915 Milan Rybovič
23 1103797 Ing. Petr Greguš
24 1103977 Ing. Petr Tobola
25 1103782 Ing. Martin Hájek
26 1103707 Ing. Martin Hrinko
27 1103801 Ing. Radislav Poledník
28 1102875 Dalibor Rybka