Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 1/2020

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 1/2020

Vyšlo nové číslo časopisu Zprávy a informace ČKAIT číslo 1/2020. V letošním roce bude vydáno o číslo více, tedy šest čísel.

Z článků doporučujeme:

Jaký je názor členů na činnost ČKAIT?

Dotazníkový průzkum, v němž bylo obesláno 19 683 a odpovědělo 2844 autorizovaných osob, ukázal, že většina z respondentů sleduje dění v Komoře a svou profesní organizaci vnímá pozitivně. Nejčastějším vzkazem pak bylo volání po zpřístupnění norem, vzniku specializovaných časopisů pro jednotlivé profese a poučení se z chyb kolegů, případně přísnější postup orgánů ČKAIT a častěji využítat možnost odejmutí autorizace.


Rekodifikace stavebního práva podeváté – připomínky ČKAIT v mezirezortním řízení

K oficiální verzi předložené do mezirezortního řízení v předvánočním čase od 25. listopadu do 23. prosince 2019 byla na MMR podána řada připomínek. Autorizované osoby ČKAIT vyjádřily svůj názor prostřednictvím 803 připomínek, které se po interním vypořádání v rámci ČKAIT proměnily na 217 připomínek odeslaných na MMR. Snad jejich oficiální vypořádání na MMR nedopadne jako při vypořádání připomínek k věcnému záměru, kdy se jich většina ztratila.


Stavební dozor aneb není „s“ jako „S“

Autorizované osoby v oboru dopravní stavby upozorňují na nejasnou terminologii v metodickém pokynu ¬Ministerstva dopravy ČR „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ už od roku 2006. I přes snahu ČKAIT problém přetrvává i v aktualizovaném pokynu platném od 1. srpna 2019. Jak se tedy liší pojmy „Stavební dozor“, „stavební dozor“ a „technický dozor stavebníka“ ve stanoviscích a metodikách Ministerstva dopravy ČR?


Co přináší novela energetického zákona?

Zákonem č. 3/2020 Sb. se od 25. ledna 2020 mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Novela mimo jiné změnila proces při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), dále zužuje povinnost kontroly systémů pouze na ty s výkonem přesahujícím 70 kW. Zároveň s novelou vyšla také Vyhláška o energetických specialistech. Systém jejich vzdělávání se mění od základů. Energetickým specialistou se nově může stát i právnická osoba.


Celé číslo si můžete přečíst na stránkách časopisu zpravy.ckait.cz.
26. 02. 2020