Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 2/2021

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 2/2021

Vyšlo nové číslo časopisu Zprávy a informace ČKAIT 2/2021. Dovolujeme si Vás upozornit na nejdůležitější informace, které se týkají výstavby a zpracování projektové dokumentace:


Bez jádra to nepůjde aneb můžeme odstavit uhelné elektrárny?

Rozhovor s profesorem Františkem Hrdličkou, předsedou Dozorčí rady ČKAIT a předním českým odborníkem na energetiku. Je jedním z členů uhelné komise, která radí vládě, jak dospět k nízkouhlíkové energetice.


Jak se bránit sporným ustanovením ve Smlouvě o dílo u veřejných zakázek?

Uzavřít smlouvu, kde hrozí likvidační pokuty bez odpovídající odměny za požadovanou službu, je pro projektanty velmi nebezpečné. Odpovědnost autorizovaných osob je totiž vysoká bez ohledu na případně nízký honorář.


Kontroly nosných konstrukcí staveb jsou stejně klíčové jako technické kontroly aut

Zatímco s autem musíme na pravidelné technické kontroly, u nosných konstrukcí staveb, které mohou rovněž zcela fatálním způsobem havarovat, takovou kontrolu nevyžadujeme.


Suchá novela vodního zákona

Zákonodárce se mimo jiné rozhodl nadřadit čištění odpadních vod s následným vypouštěním do vod podzemních před akumulací v nepropustné žumpě s následným vyvážením na čistírny.


Jak se nyní kolaudují rodinné domy?

Již téměř tři roky není u většiny rodinných domů potřeba povolení k užívání stavby neboli kolaudace. Nejasnosti vyvolaly další novelu stavebního zákona a již tři metodické pokyny. Přinášíme proto aktualizovaný výklad tohoto problému.


Rekodifikace pošestnácté aneb nastane kolaps státní správy

Druhé čtení zákona bylo zahájeno obecnou rozpravou 1. dubna 2021. Mnozí poslanci varují před přijetím stavebního a změnového zákona, do nichž jsou zapracovávány desítky často navzájem nekoordinovaných pozměňovacích návrhů poslanců.

28. 04. 2021