Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 3/2021

Vyšlo nové číslo časopisu Z+i 3/2021

Vyšlo nové číslo časopisu Zprávy a informace ČKAIT 3/2021. Dovolujeme si Vás upozornit na nejdůležitější informace, které se týkají výstavby a zpracování projektové dokumentace:


Do finále se stavebním zákonem aneb události v cílové rovince

Proces rekodifikace, který začal v září 2017, se dostává do cílové rovinky. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 26. května 2021 počtem devadesáti dvou hlasů proti sedmdesáti šesti schválila nový návrh stavebního zákona a prošel také tzv. změnový zákon o novelách navazujících právních předpisů. Přinášíme rekapitulaci legislativního procesu od 28. dubna do 26. května 2021.


Co očekávat od znění nového stavebního zákona, který nyní projednává Senát?

Povolovací řízení by mělo fungovat a probíhat předvídatelně a v termínech stanovených zákonem. Podle názoru ČKAIT však právě toto od poměrně chaoticky poslepovaného nového stavebního zákona lze očekávat jen těžko. Situace kolem nového stavebního zákona je natolik nepřehledná, že nejspíše ani mnozí poslanci nevědí, jakou podobu nového stavebního zákona vlastně schválili. Přinášíme proto rozbor a komentář k nejdůležitějším ustanovením znění, které poslanci 4. června 2021 postoupili k projednání Senátu ČR.


Nejvyšší správní soud svým rozsudkem mění přístup k černým stavbám

Co dělat, když stavební úřad obdrží podnět o existenci „černé“ stavby, prověří ho a neshledá důvod k zahájení řízení o odstranění stavby? Podle dosavadní judikatury se poškozený proti takovémuto postupu nemohl již dále bránit. Rozsudek Nejvyššího správního soudu to však letos v březnu změnil. Za jakých podmínek?


Kdo nyní může být účastníkem územního a stavebního řízení?

Posouzení této otázky však v řízeních vedených stavebními úřady nebývá zcela jednoduché, tím spíš, že vymezení účastníků řízení ovlivnily různé novely stavebního zákona. Poslední novela vyškrtla z běžných povolovacích řízení spolky. Ke zrychlení to však nevedlo.


Stavebník a vlastník stavby má povinnosti dané zákonem

Stavebník musí o zahájení prací na stavbách osvobozených od stavebního povolení v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi dotčené. Vlastník musí stavby celoživotně udržovat. Při prodeji stavby se musí předávat i projektová dokumentace.


ČKAIT sleduje soudní jednání ve věci havárie Trojské lávky

Již druhé soudní přelíčení se konalo 21. dubna 2021. Stejně jako v září minulého roku se nedostavil soudní znalec obžaloby, na základě jehož posudku byly obžalovány dvě autorizované osoby. Na konci článku je odkaz na zprávu ze soudního přelíčení 17. června 2021. Další jednání soudu se má konat na konci prázdnin. Soud zatím neodpověděl na dotaz, zda je původní projektant opravdu zodpovědný za havárii, když nemohl později ovlivnit způsob oprav a údržby, které se na jím navržené lávce později prováděly.

30. 06. 2021