Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vysokorychlostní tratě v ČR - seminář + webinář

Vysokorychlostní tratě v ČR - seminář + webinář

Vysokorychlostní tratě v ČR

seminář + webinář pořádaný OK ČKAIT Ústí nad Labem ve spolupráci s VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

ANOTACE:
Seminář je zaměřen na ucelený soubor informací o koncepci VRT, o zásadách projektování a o stavu příprav prvních úseků VRT. Informace doplní přednášky o provozním ověřování výhybek, o analýze vlastností nových konstrukčních vrstev a další.

PROGRAM:

1. den semináře - 8.2.2023

 1. Úvodní vystoupení k programu Semináře
 2. Koncepce VRT v ČR
 3. Manuál pro projektování VRT a technika VRT
 4. Příprava VRT Praha - Ústí nad Labem - Drážďany a Praha - Brno - Ostrava
 5. Poznatky a zkušenosti z provozního ověřování výhybek J60-1:33,5-8000/4000/14000-PHS ve stanici Prosenice
 6. Geometrie a konstrukční řešení výhybky J60-1:55,3-15700/7900/28100-PHS pro VRT
 7. Analýza vlastnostní konstrukční vrstvy z asfaltového betonu v úseku Svitavy - Hradec nad Svitavou
 8. Aktivity katedry Železničních staveb, Stavební fakulty, ČVUT Praha v oblasti VRT
 9. Železniční spodek na VRT
 10. Materiál pro VRT
 11. Speciální kolejová vozidla firmy Plasser & Theurer pro stavbu a údržbu vysokorychlostních tratí
 12. Doplňkový odpolední program - exkurze
 13. Společenský večer

2. den semináře - 9.2.2023

 1. Koncepce BIM z pohledu Správy Železnic
 2. Příprava projektů pro BIM
 3. Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží
 4. Realizace projektu "Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov"
 5. Použití BIM a tvorba BIM modelu skutečného provedení stavby na projektu "Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov"
 6. Přednáška Strabag BIM
 7. Implementácia BIM do vyučovacieho procesu
 8. Work in the field of turnouts

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: kolektiv přednášejících - dle programu

ORGANIZACE: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o., Mgr. Pavla Reimerová, tel.: 412 516 136, e-mail: info@prumkadc.cz

MÍSTO KONÁNÍ: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o., Čsl. armády 681/10, Děčín

TERMÍN KONÁNÍ: 08.02.2023 - 09.02.2023 od 08:30 hodin

VLOŽNÉ: 3.800,-- Kč bez DPH (prezenční forma), 2.600,-- Kč bez DPH (on-line)

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 2 body.

PŘIHLÁŠKY ON-LINE NA WWW.PRUMKADC.CZ MOŽNO PODÁVAT DO 31.1.2023. POČET ÚČASTNÍKŮ V SÁLE BUDE OMEZEN, POČET ON-LINE ÚČASTNÍKŮ BUDE NEOMEZEN.

Termín
-