Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis jednání výboru ČKAIT České Budějovice 8.1.2024

Zápis jednání výboru ČKAIT České Budějovice 8.1.2024

Zápis jednání výboru ČKAIT dne 8.1.2024 v oblastní kanceláři ČESKÉ BUDĚJOVICE

 1. Kontrola úkolů z minulého jednání

  Úkoly byly plněny průběžně.

  • 7.12.2023 Adventní setkání v Třeboni – akce je účastnilo 16 osob
  • 13.12.2023 VH ECČB v Linci – jednání se účastnil Ing. Fr. Hladík

 2. Plán práce

  Návrh plánu práce 1. pol. 2024

  • 18.1.2024 Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici České Budějovice - technicky zajistí  Ing. Lukeš (13:00 hod.) Kovalovská (14:00 hod.).
  • 15.2.2024 Vodní zákon v návaznosti na nový stavební zákon - seminář organizuje ČSVH
  • 22.2.2024  Konstrukční systémy ve stavebnictví – tenkostěnné ocelové konstrukce a jejich užití – seminář: organizuje Plus Projekt ve spolupráci s OK ČKAIT
  • 5.3.2024  Veletrh úspor energií ve Welsu: organizuje ECČB ve spolupráci s OK ČKAIT
  • 21.3.2024  Celostátní žákovská soutěž v projektování RD v grafických programech: organizuje SPŠ Č. Budějovice ve spolupráci s OK ČKAIT
  • 26.-27.3.2024  Konference Dřevostavby: organizuje VOŠ Volyně ve spolupráci s OK ČKAIT. Přednášku ke SZ a vyhláškám zajistí Ing. Fr. Konečný, přednášku k PBS domluví s HZS Ing. Hladík.
  • 28.3.2024  Mostní konstrukce – historie, současnost a budoucnost – seminář: organizuje Jihočeská mostařská unie ve spolupráci s OK ČKAIT
  • 11.4.2024  Stavební zákon + vyhlášky: seminář organizuje OK ČKAIT Č. Budějovice, 
  • 5/2024  Vždy to nejlepší vnitřní prostředí - exkurze a seminář: organizuje Zehnder Group Czech Republic s.r.o ve spolupráci s OK ČKAIT
  • Září 2024 Novinky v požární bezpečnosti staveb – Ing. Konečný projedná organizaci semináře/webináře

 3. Organizační zajištění VH 2024

  Termín 28.2.2024 v Clarion Congress Hotelu Č. Budějovice. Členové výboru projednali návrh výroční zprávy za r.2023 i 3-leté volební období. Předseda oblasti s tajemnicí a  zástupcem Hotelu Clarion projednají dne 22.1.2024 organizační zajištění a služby pro hladký průběh VH. Pozvánky budou rozeslány 5.2.2024.


 4. Různé

  Oblastní Zpravodaj 1/2024: kancelář oblasti zaslala příspěvky do Zpravodaje. Zpravodaj s přehledem odborné činnosti byl zaslán autorizovaný osobám e-mailem 5.1.2024.

  PM ČKAIT s.r.o. – představenstvo ČKAIT na svém jednání rozhodlo, že se pojištění profesní odpovědnosti bude zajišťovat prostřednictvím vlastní dceřiné společnosti PM ČKAIT, s.r.o. V souvislosti se změnou makléře byla uzavřena nová pojistná smlouva s platností od 01. 01. 2024. Informace na VH. Ing. Konečný se seznámí s ekonomickým posouzením nově založené společnosti. 

  Stavební zákon + vyhlášky: v návaznosti na SZ jsou v připomínkovém řízením vyhlášky o podmínkách výstavby a o projektové dokumentaci staveb. Výbor projednal návrh vyhlášky o dokumentaci staveb.

  Předseda oblasti informoval o proběhlých jednáních se zástupci partnerských organizací.

  Jednání představenstva: výjezdní jednáním představenstva ve dnech 14.6.-16.6.2024 byla pověřena oblast České Budějovice, objednávku na ubytování a služby zajistila.

Příští jednání výboru: byla odsouhlasena změna termínu 5.2.2024. Na jednání budou přizváni kandidáti do výboru.
11. 01. 2024