Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis práv k nemovitostem do katastru nemovitostí v roce 2021 - web.

Zápis práv k nemovitostem do katastru nemovitostí v roce 2021 - web.

Seznámení s právními předpisy upravujícími problematiku katastru nemovitostí, s aktuálními informacemi v oblasti zápisu práv k nemovitostem, které jsou předmětem katastru nemovitostí, a se změnami v postupech katastrálních úřadů při výmazu zástavních práv a věcných břemen jejichž zápis byl do katastru nemovitostí převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, u kterých se má za to, že zanikla nebo se promlčela, které vyvolala novela zákona o pozemkových úpravách a jeho doprovodná novela katastrálního zákona, která provádí úpravy reagující na novelu zákona o pozemkových úpravách, především v oblasti nakládání s historickými věcnými břemeny a zástavními právy převzatými z veřejných knih, s účinností od 1.1.2021.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Přehled základních právních předpisů upravujících agendu katastru nemovitostí.
 • Katastr nemovitostí jako veřejný seznam, zásada formální a materiální publicity.
 • Předmět evidence katastru nemovitostí (pozemky, budovy, jednotky, práva stavby, vodní díla).
 • Druhy zápisů do katastru nemovitostí (vklad, záznam a poznámka, zápis upozornění a zápisy jiných údajů katastru nemovitostí).
 • Zápis věcných práv, práv zřízených jako věcná, zápis nájmu a pachtu do katastru nemovitostí vkladem.
 • Zápis jednotek vymezených podle občanského zákoníku a jednotek vymezených podle zákona o vlastnictví bytů.
 • Zápis odvozených práv od vlastnického práva (zejména příslušnost hospodařit nebo právo hospodařit s majetkem státu, správa městských částí s majetkem hl. m. Prahy, hospodaření městských částí s majetkem statutárních měst) záznamem.
 • Zápis významných informací týkajících se nemovitostí nebo v katastru nemovitostí evidovaných vlastníků a jiných oprávněných, poznámkou.
 • Diskuse, závěr.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Květa Olivová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
4. 10. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 3-4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


Webinář je pořádán také formou semináře.


 

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Termín
Celková kapacita
115
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
2 0100385 Václav Mráz
3 1301834 Ing. Pavlína Štachová
4 0010933 Ing. Ivana Fialová
5 0402189 Jaroslav Zavadil DiS.
6 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
7 0014309 Ing. Ladislav Klobása
8 0701581 Lenka Straková
9 0602488 Ing. Pavla Černá
10 1103443 Ing. Jiří Zavadil Ph.D.
11 0012059 Ing. Vít Dolejší
12 0014265 Ing. Zdeněk Šupík
13 0000641 Ing. Jana Hejnalová
14 0012129 Ing. arch. Jan Linhart
15 1104160 Ing. Lenka Švrčková
16 1302143 Václav Hladil
17 1302144 Ing. Miroslava Řezníčková
18 0013171 Ing. Martin Černý
19 0014750 Ing. Jan Tůma
20 1103982 Ing. Radovan Klima
21 0701582 Ing. Pavel Kurka
22 0012861 Ing. Petr Domanský
23 0010949 Jaroslav Kodeš
24 0501063 Jiří Prušek
25 0012804 Ing. Lenka Cihelková
26 0401022 Jiří Buneš
27 0011671 Ing. Roman Franěk
28 0002720 Tomáš Voborský
29 0600747 Ing. Chrudoš Vorlíček
30 1103871 Ing. Lukáš Chlebovský
31 1004067 Ing. Hana Bubeníková
32 1201504 Ing. Vlastimil Šindler
33 0002824 Ing. Pavel Talíř
34 0202153 Renata Plevačová
35 1100542 Ing. Pavel Knop-Kostka
36 0008133 Ing. Jan Mrzílek
37 0009541 Ing. Karel Kozel
38 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
39 0014649 David Orgoník
40 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
41 0013995 Ing. Martin Bartoš
42 0200349 Ing. Jana Cihlářová
43 0012819 Ing. Pavel Hrdina
44 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
45 0008374 Ing. David Vávra
46 1005049 Ing. Petr Suchý
47 0301537 Ing. Miroslav Končík
48 0009306 Martin Červený
49 1006942 Ing. Milan Štantejský
50 0101372 Ing. Petr Moučka
51 1005720 Ing. Ivo Pospíchal
52 1202237 Ing. Vladimír Čechák
53 1004931 Ing. Martin Mráz
54 0500347 Ing. Jiří Vaněk
55 0007967 Ing. Jaroslava Mildorfová
56 0012432 Ing. arch. Tamara Pokorná
57 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
58 1005916 Ing. Aleš Kudláč
59 3000372 Ing. Peter Fiam
60 1003316 Ing. Zuzana Bandochová
61 0006941 Ing. Jaroslav Čech
62 0401842 Ing. Pavel Komenda
63 1000392 Ing. Miloš Černý
64 0005197 Ing. Michal Říha
65 0014718 Ing. Jan Prchal
66 1104256 Václav Veselík
67 1100045 Ing. Petr Kotlán
68 1004310 Ing. Vladimír Rosůlek
69 1004089 Ing. Otakar Mikulka
70 0007108 Ing. Helena Okénková
71 1200656 Alois Večeřa
72 0013710 Ing. Kateřina Vanišová
73 0009727 Ing. Hana Havlíčková
74 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
75 1006870 Ing. Miloslav Novotný
76 1102145 Ing. Karel Navrátil
77 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
78 1101187 Ing. Radim David
79 1006726 Ing. Věra Krupanská
80 0008242 Ing. Pavel Petrovka
81 0401001 Ing. Miroslav Kučera
82 0009184 Ing. Jiří Koťátko
83 0201441 Jiří Beran
84 0400960 Ing. Stanislav Zaderlík
85 0007632 Ing. Karel Nezval
86 1006570 Ing. Pavel Kříž Ph.D.
87 0300801 Ing. Pavel Korima
88 0011251 Ing. Ivana Laštovková
89 0202419 Ing. Jan Kasa
90 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
91 0013969 Ing. Petr Janeček
92 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
93 0701407 Ing. Jiří Cihlář
94 0011105 Ing. Petr Kozelka
95 0501319 Ing. Pavel Nechanický
96 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
97 1005050 Ing. Petr Michna
98 0601126 Ing. Jaroslava Marková
99 0102036 Ing. Milan Přibyl
100 0101315 Ing. Vladimír Sedlák
101 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
102 1000382 Ing. Lubomír Řezníček
103 0400689 Ing. Pavel Vomáčka
104 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
105 0600243 Ing. Marek Holman
106 0402451 Petr Kapic
107 0100214 Ing. Milan Paleček
108 1104015 Ing. Pavel Jaroš
109 1006834 Mgr. Petr Bláha
110 0014175 Jakub Dolana
111 0007621 Ing. Libor Vykydal
112 0102027 Ing. Petr Ruda
113 1103279 Ing. Antonín Svobodník
114 1003797 Ing. Pavel Hovorka
115 1102240 Jiří Němec
116 0002091 Ing. Václav Stáhala
117 0012714 Ing. Petr Dlouhý
118 1101574 Ing. Edvin Bartoš
119 1002326 Ing. Ivana Imrišová