Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru 2023/7

Zápis z jednání výboru 2023/7

Zápis z jednání výboru oblasti ze dne 7. 11. 2023 je uveden v příloze dle bodů: 

 1. Informace o přípravě odborné exkurze Izrael 2024: z důvodu aktuální situace v Izraeli příprava exkurze pozastavena.
 2. Akce celoživotního vzdělávání 2023
  • Seminář „Systémové řešení odtoků pro ploché střechy, terasy, balkony, atikové odtoky, dvorní vpusti a odtokové systémy“ - seminář zrušen.
  • Seminář„Bezvýkopová technologie pokládky trubních systémů“, se uskuteční 23. 11. od 13 hodin.
  • Seminář / webinář „Vodní audity aneb jak efektivně hospodařit s vodou“ se uskuteční 13. 12. od 13 hodin.
 3. Informace ze Shromáždění delegátů 2023
 4. Informace o chodu kanceláře oblasti
 5. Příprava na Valnou hromadu 2024 - VH bude volební a uskuteční se 7. 2. 2024 v hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně
 6. Příprava akcí Celoživotního vzdělávání na 2024
 7. Příští jednání výboru oblasti - se uskuteční dne 5. prosince 2023 (úterý) v 15:30 hodin. Pro rok 2024 jsou plánovány tyto termíny jednání výboru: úterý 9. ledna 2024 v 15:30 hodin, čtvrtek 1. února 2024 v 15:30 hodin
15. 11. 2023