Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 22. 10. 2018

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 22. 10. 2018

Zápis z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 22. 10. 2018

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 17. 9. 2018
2a. Nové úkoly
2b. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2018

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 09 / 2018
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 665 771,- Kč = 73%
- odborná činnost celkem 378 494,- Kč = 79%
celkem režie + odborná činnost 1 044 265,- Kč = 75% (plán 75%)
celkem plán roku 2018 = 1 391 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 17. září 2018
18. září, Praha, Výstaviště ABF
Technologické fórum
19. září ABF Praha, výstaviště Letňany
Slavnostní večer veletrhu FOR ARCH s vyhlášením výsledků ankety „Stavba Století“
20. září, Karlovy Vary Krajská knihovna
Seminář celoživotního vzdělávání ČKAIT Impregnace (chemická ochrana) konstrukčního dřeva, zúčastnilo se 27 členů ČKAIT
přednášející: RNDr. Leo Bukovský, Ing. Jaroslav Strnadel, PhD., Ing. Lenka Plevová, Bochemie a.s.
24. září, Praha ČSSI
Řádné zasedání prezidia ČSSI
26. září, Vratislavice
Konference ProPamátky – textilky a jejich využití, zúčastnil se Ing. Zídek
27.září – 30. září, Sofia
Účast na odborné konferenci a oslavách 15. výročí Bulharské inženýrské komory, účast ČSSI Ing. Vokurka,. Prezident ČSSI, doc. Kuda, viceprezident ČSSI, Prof. Materna 1. místopředseda ČKAIT, Ing. Zídek, člen představenstva ČKAIT
3. října, Praha Betlémská kaple
Slavnostní vyhlášení výsledku soutěže Stavba roku, účast Ing. Zídek, Ing. Hrdina, Dr.Hrdina ,
4. října, Praha Velvyslanectví BRD
Slavnostní večer Spolkové země Durynsko, účast Ing. Křeček, předseda ČKAIT, Ing, Vokurk , prezident ČSSI, Ing. Zídek, člen představenstva ĆKAIT, Ing. Hrdinová členka výboru ČSSI KV, Ing, Hejduková vedoucí informačního střediska ČKAIT, Ing. Janoušková ředitelka IC ČKAIT, doc Kuda, viceprezident ČSSI
8.- 10. října, Ostrava
Řádné zasedání Rady pro rozvoj profese ČKAIT, celková účast 28 členů Rady
10. – 13. října, Stará Lesná - Slovensko
Redakční rada knihy Inženýrské stavby zemí V4 IV. dí + Konference Zakládání staveb , Za ČKAIT účast Ing. Zídek
11. října, Praha ČKAIT
Zasedání redakční rady časopisu Z+i – Ing. Zídek omluven
15. září, Stavební fakulta ČVUT Praha
Vernisáž výstavy „Stavby století České a Slovenské republiky“
16. října, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví
19 . – 20. října, Velké Losiny
Setkání „Na hranici“ českých a slovenských inženýrů, účast Ing. Zídek
22. října, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
22. října, Karlovy Vary
Setkání představitelů SIA s hlavním architektem města Karlovy Vary
23. října, Karlovy Vary - Krajská knihovna
Seminář CŽV „Sanace zdiva a betonových konstrukcí“
přednášející: Martin Hurta – sanace zdiva a betonových konstrukcí, Petr Obraz – balkonové konstrukce
30. října, Karlovy Vary
přednáška Ing. Milana Trnky, ředitele Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád. Organizuje Ing. Kuneš, CSc.
6.listopadu, Praha ČKAIT
Jednání Dozorčí rady IC ČKAIT
7 – 8. Listopadu, Havlíčkův Brod
Konference „Projektant, památkář a investor v procesu Obnovy památek“
12. listopadu, OK ČKAIT KV
Kontrola deníků AO, pozváno 19 osob
12. listopadu, Ostrava VŠB – TU Ostrava
Vernisáž výstavy České a slovenské stavby století – účast Ing. Zídek (ČKAIT), Ing. Vokurka, Ph.D. (ČSSI)
13. listopadu, Karlovy vary – Krajská knihovna
Seminář CŽV „Pojištění AO a odpovědnost AO“
přednášející: Ing. Petra Bartoníčková, Mgr. Jakub Doležel,
GrECo JLT CR s.r.o., Brno
14. listopadu, Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Stavebnictví
19. listopadu, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.
20. listopadu, Praha ČKAIT
Řádné jednání představenstva ČKAIT
21. listopadu, Praha ČKAIT
Porada předsedů Oblastí ČKAIT
22. listopadu, Drážďany
Inženýrský den Saské inženýrské komory

2.b Program dalších seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 2. pololetí 2018
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84

27.11.2018 Zákon č. 274/52001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
přednášející: Ing. Miloslava Melounová, znalec v oboru vodní hospodářství,
Česká společnost vodohospodářská ČSSI
7.12.2018 25. Adventní setkání v Konstantinových Lázních

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat dne 19. listopadu 2018 v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 23. 10. 2018
Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

24. 10. 2018