Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zásady navrhování otvorových výplní - seminář

Zásady navrhování otvorových výplní - seminář

https://www.ckait.cz/czv/3396847

Anotace:

Navrhování otvorových výplní staveb podléhá technickým předpisům, jejichž některé pasáže nejsou ani v současné době správně aplikovány, a proto se opakovaně objevují chyby. A to jak při projektování, tak i při realizaci. Aby se zvýšilo povědomí členů ČKAIT o této problematice, připravily společnosti VEKRA a VELUX seminář, který tento důležitý segment stavebnictví více přiblíží.

Program:

 1. Denní osvětlení budov
 2. Požadavky na otvorové výplně
 3. Volba materiálu, kvalitativní požadavky, statické výpočty
 4. Tvarové a rozměrové limity
 5. Sestavy střešních oken
 6. Volby zasklení, dimenze skel, teplotní šok
 7. Volba kování, bezpečnost
 8. Ovládání střešních oken
 9. Průvzdušnost
 10. Montáž, připojovací spára
 11. Praktické příklady, chyby, perličky
 12. Ventilace a stínění
Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 70
ID Členské číslo Autorizovaná osoba